Añañau

 • Ellen Bosch of Sadith Paez Montesinos
 • San Jeronimo
 • Cusco, Peru
 • 0051 950338670
 • IBAN BE92 9731 2324 7123
 • BIC ARSPBE22
 • IBAN BE48 5230 8027 2427 (via Le
 • BIC TRIOBEBB
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via Leraars zonder Grenzen
Missie

Peru is een land van grote verschillen. De totale economie is groeiende, maar tegelijk neemt de armoede en de ongelijkheid toe. In Peru leeft ruim de helft van de bevolking in armoede. 1 op 5 personen in extreme armoede. Ook hebben nog steeds heel wat kleuters, kinderen en jongeren in Peru geen toegang tot degelijk onderwijs. Nog te vaak worden kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen en etnische minderheden uit het oog verloren. Hier wil Añañau wat aan doen, zodat ook zij dezelfde kansen krijgen als anderen!

Omdat we geloven in de kracht van goed onderwijs als springplank naar een betere toekomst, is Añañau in de eerste plaats een onderwijsproject. Via educatie wil Añañau (kans)armoede tegen gaan en biedt hulp op 3 gebieden: Onderwijs, Gezondheid en de algemene & socio-culturele Ontwikkeling!

Via huiswerkbegeleiding en spelerend leren stimuleren we met Añañau de ontwikkeling van de kinderen en trachten we nieuwe kansen te creëren. We stimuleren kinderen in het ontplooien van hun talenten en bieden hulp waar ze het moeilijk hebben. Door de kinderen te laten geloven in hun eigen mogelijkheden en vaardigden willen we hen op weg helpen naar een betere toekomst en een zelfstandig leven.

Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te werken met de ouders en de lokale gemeenschap. Via workshops en activiteiten trachten we hun betrokkenheid en participatie te vergroten en werken we rond empowerment. Verder biedt de organisatie ook een scholingsprogramma voor volwassenen aan om analfabetisme tegen te gaan.

Naast de projecten met eigen kinderen en gezinnen werkt Añañau ook samen met andere organisaties in San Jeronimo en in Cusco. Via materiële hulp en het sturen van vrijwilligers proberen we met Añañau ook ons steentje bij te dragen in ziekenhuizen, lokale scholen en andere sociale projecten met kinderen.

Añañau betekent 'Qué bonito!´ in het Spaans. Met deze naam werd een vzw in België opgericht.
In België wordt Asociación ONG Añañau ondersteund door de vzw Qué Bonito!, de Noord-Zuidraad van de stad Genk, de provincie Limburg, het 4de pijler steunpunt van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking en door Leraars zonder Grenzen.

Historiek

Asociación ONG Añañau werd als een Peruviaans-Belgische coöperatie opgericht in december 2014 door Sadith Paez Montesinos en Ellen Bosch. Zij leerden elkaar in 2010 kennen tijdens hun vorige werk in een ontwikkelingsorganisatie, waar zij verantwoordelijk waren voor de coördinatie en organisatie van het project en zijn werking. Ook stonden zij in voor de pedagogische begeleiding van de kinderen in hun ontwikkeling en leerproces. Na 4 jaar samen gewerkt te hebben, besloten zij om samen een onderwijsproject op te richten. Asociación ONG Añañau was geboren.

- dec 2014: Oprichting project, uitwerking en inschrijving statuten Asociación Civil Añañau, in dienst name boekhouder, ontwerp logo, oprichting vzw Qué bonito in het Noorden, …

- 2015: Ontwikkeling website, eerste werkjaar met start algemene projectwerking van de naschoolse huiswerkbegeleiding en de educatieve activiteiten, implementatie deelprojecten, oprichting ouderraad, oprichting partnerschappen in het Noorden en ter plekke in het Zuiden, ...

- 2016: Tweede werkjaar algemene projectwerking en educatieve programma's + opstart en implementatie project omtrent gezondheidseducatie met gesubsidieerde steun van de provincie Limburg.
Prijs Piet Cleemput van de Koning Boudewijnstichting voor het participatieve ouderproject dat in samenwerking met stagiaire sociaal werk werd opgezet.

- 2017: Derde werkjaar algemene projectwerking en educatieve programma's + opstart en implementatie ICT-project met gesubsidieerde steun van de provincie Limburg. In dienst name ICT-leerkracht. Nieuwe samenwerkingsverbanden met een lokale lagere school en een school voor buitengewoon onderwijs om samen rond kwaliteit van onderwijs te werken.

- 2018: Vierde werkjaar algemene projectwerking en educatieve programma's + opstart scholingsprogramma voor volwassenen om analfabetsime tegen te gaan. Oriëntatie en voorbereiding eerste jongeren verdere studie aan het hoger onderwijs. Opstart samenwerkingsverband met Kiyo ngo omtrent de kinderrechten en het versterken van de eigen projectwerking hieromtrent.

- 2019: Opstart tweede gelijkaardige projectwerking in de achtergestelde buurt van Hauncaro in Cusco in samenwerking met de lokale lagere school waar Añañau al sinds 2017 mee samenwerkt.

Afbeeldingen
Afbeelding 'Añañau'
Afbeelding 'Añañau'
Werkgebied in het Zuiden
 • Peru
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Red Semilla Nueva Cusco
 • verschillende andere organisaties en instellingen rond onderwijs of ontwikkelingshulp in Cusco
 • Red Soy Voluntari@ Peru - UNV Perú
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Provincie Limburg
 • Leraars zonder Grenzen
 • Noord-Zuidraad stad Genk (GROS)
 • verschillende universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Nederland
 • vzw Qué bonito! quebonito@skynet.be

Activiteit in Vlaanderen
 • Genk, Limburg

Belangrijke informatie voor donoren

gift aan LzG project Añañau (indien fiscaal attest gewenst)

Kalender