Aukas

 • Guy Bekemans
 • Rubenslaan 15
 • 8310 Brugge
 • 050 34 63 38
 • BE73 7350 4000 0360
 • kredbebb
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via Leraars Zonder Grenzen
Missie

Aukas is een vzw die onderwijsprojecten in Cambodja ondersteunt met als voornaamste doel:

DE RELATIE TUSSEN  KINDERARBEID, ARMOEDE  EN ANALFABETISME DOORBREKEN

Slechts 24% van de jongeren in Cambodja maakt zijn middelbare school af. Dit door een combinatie van verschillende oorzaken maar de belangrijkste oorzaak is armoede. Ouders zijn genoodzaakt hun kinderen vroegtijdig aan het werk te zetten.

Onze initatieven zijn er dus in de eerste plaats op gericht om die vicieuze cirkel te doorbreken.

Onderwijs helpt de vicieuze cirkel van armoede in Cambodja te doorbreken en wapent tegen onderdrukking.

 
 
 
 
 
Historiek
 
Toen we in 2013 een 8 maanden durende reis ondernamen, vonden we een klein, gedreven, lokaal project om tijdelijk vrijwilligerswerk te doen. We bleven er twee maanden.  
 
We verloren al snel ons hart aan de Cambodiaanse kinderen, hun enthousiasme en de gedrevenheid waarmee sommige Cambodiaanse leerkrachten hun land vooruit willen helpen. 
 
Ons los engagement evolueerde naar een structurele ondersteuning met de start van de vzw Aukas in 2015.
 
Sindsdien gaan we elk jaar enkele maanden naar Cambodia, en hoewel het oorspronkelijke project niet meer bestaat, zijn er ondertussen andere gegroeid uit onze vele contacten daar. 
 

 
 
 
 
 

Afbeeldingen
Afbeelding 'Aukas '
Afbeelding 'Aukas '
Afbeelding 'Aukas '
Afbeelding 'Aukas '
Werkgebied in het Zuiden
 • Cambodja
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Cambodian Children Border School
 • Bookstreet
 • The Angkor Tree Project
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Leraars Zonder Grenzen
 • Noord-Zuidraad Brugge
 • Sint Andreasinstituut Garenmarkt, Brugge

Activiteit in Vlaanderen
 • Brugge, West-Vlaanderen