BANA Leuven

  • Nadia Nsayi
  • Willem Coosemansstraat 45
  • 3010 Leuven -België
  • 0479 51 68 98
  • 363-0221151-31
Missie

Bana Leuven is een vereniging die personen, met een affiniteit voor de Democratische Republiek Congo (DRC), samenbrengt. De voornaamste doelstelling van Bana Leuven is het bijdragen aan de ontwikkeling van Congo.

De vereniging streeft ook volgende onderdoelstellingen na: het samenbrengen van alle geïnteresseerden in de vereniging, met het oog op hun ontplooiing; de Democratische Republiek Congo (en Afrika) en haar cultuur doen ontdekken aan alle geïnteresseerden. Om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken, organiseert Bana Leuven jaarlijks activiteiten van diverse aard: artistieke tentoonstellingen, muziekconcerten, filmvoorstellingen, festiviteiten, debatten, inzamelingen van giften enz.

Bana Leuven richt zich tot een gevarieerd publiek: Congolezen, Leuvenaars, Vlamingen, studenten en alle personen die interesse tonen voor Congo en Afrika.

Lees meer

Historiek

Sinds 2005 is de vereniging actief op socio-cultureel vlak in de stad Leuven. Haar ontstaan is de uiting van een grote liefde voor de Democratische Republiek Congo, het immens land gelegen in het hart van het Afrikaanse continent

Werkgebied in het Zuiden
  • DR Congo
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Infrastructuur

Projecten

Samenwerkingsverbanden in het Noorden
  • ACLI-Vlaanderen

Activiteit in Vlaanderen
  • Leuven, Vlaams-Brabant