Pad Power vzw

 • Hanne Decloedt
 • Gewad 15
 • 9000 Gent
 • BE54 0018 2946 8597
 • GEBABEBB
Missie

Pad Power wil het hygiënisch welzijn van vrouwen tijdens hun menstruatie bevorderen, zodat zij actief kunnen blijven meedraaien en onverminderd kansen hebben op werk en educatie. Hiertoe zet Pad Power in op het promoten en lokale productie mogelijk maken van wasbaar maandverband.

Maandverbanden voor de meeste schoolmeisjes en vrouwen in Gambia onbetaalbaar. Bovendien zijn ze vaak niet beschikbaar in het diepe binnenland. Daardoor zijn meisjes soms genoodzaakt thuis te blijven tijdens hun menstruatie en kunnen vrouwen niet uit werken.

Butterfly is het wasbaar maandverband dat wordt gemaakt in Gambia voor en door lokale mensen. Het bestaat uit hoogwaardig materiaal en gaat minstens 2 jaar mee.

Het Butterfly Pad project zorgt voor:

 • Grotere toegankelijkheid tot onderwijs voor meisjes (SDG 4)
 • Goede gezondheid en welzijn van meisjes en vrouwen (SDG 3)
 • Een eigen inkomen voor de mensen die het product maken en verkopen (SDG 1)
 • Gendergelijkheid (SDG 5):
  • Het product op zich zorgt ervoor dat vrouwen kunnen gaan werken tijdens hun menstruatie.
  • Zowel vrouwen als mannen werken in de productie en verkoop.
 • Waardig werk voor mannen, vrouwen en jongeren zonder schade toe te brengen aan het milieu (SDG 8)
 • Een beter milieu (SDG 12, SDG 14 en SDG 15).
  • Wegwerpmaandverband wordt vanuit Europa en China geïmporteerd.
  • In Gambia wordt vuilnis in openlucht verbrand of gewoon in de natuur gegooid…
  • Lokaal gemaakt wasbaar maandverband is beter voor mens, dier, planeet.

Historiek

Eind 2015 borrelt er een vraag op: Hoe doen de vrouwen dat in Gambia als maandverband zo duur is? Bij navraag bij de lokale bevolking blijkt er een grote nood en vraag te zijn naar een betaalbare oplossing. Wasbaar maandverband is een voor de hand liggende keuze, de waterdichte maar ademende laag is een must. Na meer dan een jaar van aftoetsen bij lokale meisjes en vrouwen, uitproberen van verschillende modellen en materialen, opstarten in 2 naaiateliers, vormgeven van educatief materiaal, enz. is ieders enthousiasme alleen maar gestegen!

Tegen het einde van 2017 hadden 165 meisjes uit 4 scholen testpakketten ontvangen. In ruil werd feedback gegeven over het gebruik. Een jonge kleermaker werd opgeleid om de kennis door te geven en kwaliteitscontrole te doen.

In 2018 zullen opnieuw een groot aantal meisjes uit diverse scholen initiatiepakketten krijgen in ruil voor een uitgebreide feedback over gebruik en verkoopbaarheid.

Afbeeldingen
Afbeelding 'Pad Power vzw'
Afbeelding 'Pad Power vzw'
Afbeelding 'Pad Power vzw'
Afbeelding 'Pad Power vzw'
Werkgebied in het Zuiden
 • Gambia
Doelgroepen
 • Vrouwen
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Economie
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Young People Without Borders
 • Royalty Cameroon
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • RINOO lighting-lumière

Activiteit in Vlaanderen
 • Gent, Oost-Vlaanderen