Caluna

 • Cas Janssens
 • Antwerpsesteenweg 219
 • 2950 Kapellen -België
 • 0499 35 53 13
 • BE62 6451 2477 3761
 • GROS-werking
Missie

Caluna vzw is opgericht naar aanleiding van de toenemende armoede en de achteruitgang van het milieu in de wereld. Caluna ondersteunt en ontwikkelt projecten die een duurzaam sociaal en ecologisch resultaat beogen.  Dit gebeurt op domeinen als onderwijs en vorming, gezondheidszorg, basisinfrastructuur, landbouw en voedselzekerheid en maatschappijontwikkeling.

Werkgebied in het Zuiden
 • Guatemala
 • Cambodja
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • 11.11.11
 • Stad Antwerpen