ERAN Fonds voor Vrouwen

 • Eric Janssens
 • Kipdorp 50 bus 2103
 • 2000 Antwerpen
 • 0477224402
 • BE10 0000 0000 0404
 • BPOTBEB1
 • Fiscale attesten geleverd via Koning Boudewijnstichting
Missie

Het ERAN Fonds voor Vrouwen heeft als prioritaire doelstelling bij te dragen tot een wereld waarin vrouwen en meisjes een stem, de middelen, keuzes en kansen hebben om zich vrij en zelfbewust te ontwikkelen. Hiertoe zal het Fonds steun verlenen aan initiatieven die een structurele aanpak en impact beogen op het vlak van economische, sociale en politieke ontvoogding en emancipatie van vrouwen. Focus ligt onder meer op hun maatschappelijke integratie, fysieke en psychische integriteit, opleiding en onderwijs, gelijke rechten en gezondheid. Zo komen ook projecten die zorgen voor juridische bijstand; het bieden van een veilig onderkomen; het ontwikkelen van ondersteunende netwerken en het Beïnvloeden van het gedrag van familie en omgeving in aanmerking voor steun.

Historiek

Sedert 2015 ondersteunen wij projecten in India, Pakistan en Afghanistan o.a.
India met ISW Kolkota : opleiding van meisjes en ontmoedigen van kind-huwelijken; ECF Pune : actieprogramma bij jongeren om geweld en discriminatie van vrouwen te voorkomen; Sahayog Bundelkhand : Vrouwen en meisjes in landelijke regio's helpen om intra-familiaal geweld tegen te gaan.
In Afghanistan met AIL Herat : gratis rechtsbijstand en ondersteunen Radio Meraj die focus zet op vrouwenrechten, cultuur, onderwijs e.d.; Womanity Foundation Kabul : PC programmeerlessen( Girls can Code) in scholen.
In Pakistan met AGHS Lahore : opbouw computer netwerk met Skype toepassing voor rechtsbijstand en ontwikkelen peer group; Panah Trust te Karachi : ondersteunen Panah shelter ( veilig onderkomen); veiligheidspersoneel en rechtsbijstand.

Ook in Vlaanderen zijn we actief met oa Family Justice Center en De Nomaad/ Free Clinic/Activering.

Werkgebied in het Zuiden
 • Afghanistan
 • India
 • Pakistan
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Stedelijke bevolking
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Economie
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Rechtenbenadering

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • ISW India; Sahayog India; Equal Community Foundation India; Womanity Foundation Afghanistan; Afghan Institute of Learning; Panah Trust Pakistan; AGHS Pakistan...
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • De Nomaad/Free Clinic/Activering Antwerpen; Family Justice Center Vlaanderen/Antwerpen

Activiteit in Vlaanderen
 • Antwerpen, Antwerpen

Belangrijke informatie voor donoren

Gestructureerde vermelding : 014/2030/00078