Exchange

 • Eva Escobar en Sybren Devoghel
 • Sneeuwbeslaan 20 bus 8
 • 2610 Wilrijk -België
 • +32 3 2349090
 • Fiscale attesten geleverd via Koning Boudewijnstichting
Missie

 

Exchange wil een reële bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor een betere wereld, de SDGs, die als finaliteit hebben armoede te beëindigen, het ecologisch evenwicht van de planeet te herstellen en welvaart te verzekeren voor allen.

 

Exchange kiest in dit globale kader voor de specifieke invalshoek van de privésector, waar de organisatie zich al sinds haar oprichting in specialiseert.

 

Bij Exchange ligt de focus specifiek op SDG 8, menswaardig werk en economische groei, en SDG 17, partnerschappen voor de doelen.

In het kader van de SDG’s en meer specifiek voor het opzetten van concrete initiatieven rond PS4D (private sector for development) streeft Exchange voor elk programma  naar het opzetten van een partnerschap met een Noordbedrijf.  Exchange gebruikt haar netwerk in de ondernemerswereld en stimuleert als facilitator de contacten tussen bedrijven in eigen land en het Zuiden. Noordbedrijven nemen een rol op maat op in de uitgediepte programma’s. Die rol is gericht op expertisedeling enerzijds en op eventuele financiële ondersteuning anderzijds.

 

Specifiek zet Exchange groeiprogramma's op met KMO's uit het Zuiden. Daarin wordt binnen verschillende missies expertise gedeeld (via vrijwillige experten of Noord bedrijven).

Werkgebied in het Zuiden
 • Malawi
 • Mozambique
 • Rwanda
 • Tanzania
 • Oeganda
 • Zuid-Afrika
Thema's
 • Economie

Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Boerenbond
 • CDE
 • Close the Gap
 • Incofin
 • Kauri
 • Managers Zonder Grenzen
 • SCV (Senior Consultants Vlaanderen)
 • UNIZO (Unie voor Zelfstandige Ondernemers)
 • VIK (Vlaamse Ingenieurs Kamer)
 • VKW (Vlaams Christelijke Werkgeversorganisatie)
 • VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad)
 • VLIR - UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad)
 • VOKA (Vlaams Economisch Verbond)
 • Oxfam

Activiteit in Vlaanderen
 • Wilrijk, Antwerpen