FINADO

 • Marina Van huffel - Guido Callaerts
 • Egied De Jonghestraat 179
 • 2880 Bornem -België
 • 03 889 55 71
 • BE31789586805255
 • GKCCBEBB
 • GROS-werking
 • Zelf gerechtigd om fiscale attesten uit te schrijven
Missie

In 1996 werden de activiteiten opgestart in drie partnerlanden, Vietnam, Ethiopië en Haïti.

Samen met een plaatselijke partnerorganisatie wil FINADO de levensomstandigheden van extreem arme gezinnen structureel helpen te verbeteren door:

 • het organiseren van water- en sanitaire voorzieningen (om de hygiënische toestand te verbeteren en het bestrijden van ziektes die verspreid worden door het gebruik van verontreinigd water)
 • het oprichten van toegankelijk en relevant onderwijs voor kansarme kinderen
 • het voorkomen van ondervoeding door het organiseren van voedingsprojecten (voedingscentra en schoolmaaltijden)
 • het begeleiden van kwetsbare gezinnen op de weg naar de zelfredzaamheid
 • ontwikkelingseducatie versterken door infosessies te organiseren rond hygiëne, gezinsplanning en de preventie van de veel voorkomende ziektes. Vooral vrouwen en tienermoeders nemen deel aan deze vormingen.
 • een bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Historiek

Gezinnen die leven in ellende, in extreme armoede, in onmenselijke omstandigheden, willen helpen op "de weg naar een betere toekomst" was de drijfveer voor het oprichten van FINADO.

Het functioneren van de organisatie steunt voor honderd procent op vrijwilligerswerk.

De basis van de werking in België ontstaat in de drie werkgroepen die zich specifiek op één van de drie partnerlanden richt: Vietnam, Ethiopië en Haïti. In elk van deze landen werkt FINADO samen met een plaatselijke, erkende partnerorganisatie.

In de werking van FINADO is een evenwicht aanwezig in de verwezenlijking van structurele projectondersteuning voor initiatieven van basisgroepen en de ondersteuning van de zwakste schakels in de plaatselijke gemeenschappen in de vorm van peterschappen.

Bij structurele projectondersteuning gaat het vaak om de materiële ondersteuning van onderwijsinitiatieven, het bouwen van scholen, vormingsprojecten, steun na natuurrampen, enz... .

Het resultaat van de projecten leidt naar een duurzame hulpverlening in de gemeenschap. De projecten worden steeds in partnerschap met de lokale bevolking opgericht en uitgewerkt. FINADO tracht ‘local ownership’ na te streven.

Werkgebied in het Zuiden
 • Ethiopië
 • Haïti
 • Vietnam
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Personen met een beperking
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
 • Ouderen
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Watervoorziening
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Infrastructuur
 • Noodhulp
 • Rechtenbenadering

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Seyoum Mamo Mekuria (kantoor Yeka)
 • FONVIE (deze organisatie is erkend door het Institut de Bien-être sociale (IBESR valt onder het ministerie van sociale zaken)
 • LE THI THU HIEN (International Investment And Humane Development Joint Stock Company)
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Ingenieurs zonder Grenzen (water - en sanitatie)
 • Welzijnszorg - Broederlijk Delen (Merchtem)

Activiteit in Vlaanderen
 • Sint-Katherina-Lombeek, Vlaams-Brabant
 • Lennik, Vlaams-Brabant
 • Merchtem, Vlaams-Brabant
 • Affligem, Vlaams-Brabant
 • Essene, Vlaams-Brabant
 • Londerzeel, Vlaams-Brabant
 • Boom, Antwerpen
 • Puurs, Antwerpen
 • Bornem, Antwerpen
 • Hingene, Antwerpen
 • Essen, Antwerpen
 • Kalmthout, Antwerpen
 • Alken, Limburg
 • Brugge, West-Vlaanderen
 • Oostkamp, West-Vlaanderen
 • Beernem, West-Vlaanderen
 • Oedelem, West-Vlaanderen
 • Berlare, Oost-Vlaanderen
 • Overmere, Oost-Vlaanderen

Kalender