Gamrupa Europe - Belgium

 • Marcel Simons
 • Loverdal 28
 • 1910 Kampenhout -België
 • 016/208725
 • BE59973032484526
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via Andere
Missie

Gamrupa zet kleinschalige projecten op het platteland van Gambia op, ondersteunt deze en draagt ze uiteindelijk over aan de bevolking.
 
Gamrupa bepaald niet wat er waar zou moeten gebeuren maar start alleen een project dat vanuit de behoefte van de bevolking van Gambia voort komt.
 
Dit kan zijn aan de hand van een vraag van de dorpsbewoners, zoals met het medische project of van een school waar de schooltuin een belangrijke rol in de educatie en voedselvoorziening heeft en waar hulp bij nodig is. Ook is er een project gestart waar kinderen leren hoe belangrijk bomen zijn voor hun leefomgeving.

-          Degelijke bereikbare en betaalbare medische hulp (oprichting medische post, kraamkliniek, financiële steun voor opleiding verpleegsters en vroedvrouwen, sturen van medicijnen…)

-          Scholing, opleiding, training voor kinderen en jong volwassenen (schoolgeld, schoolmateriaal, educatief materiaal, renovatie en zo nodig uitbreiding van bestaande scholen, opleiding metsers, oprichten van educatief centrum,

-          Milieu (boomplantacties, vrouwen tuinen, schooltuinen, kooktoestel, herbruikbare hygiënische pads…)

-          Water, drinkbaar water voor iedereen (waterputten met hand- of voetpomp, waterboringen met verdeling voor 5 dorpen, …)

-          Elektriciteit door middel van zonnepanelen voor de waterholes en scholen.

-          Aanvoer van hulpgoederen

Kortom, Gamrupa houd zich bezig met de ontwikkeling van mensen, voor mensen en vooral door mensen zelf.

Historiek

Vzw Gamrupa Europe Belguim werkt intensief samen met stichting Gamrupa Europe (Nederland) en GamRuPa the Gambia (Gambia).

Gamrupa Europe startte in 2002 in Nederland als een werkgroep na een bezoek aan Gambia. In 2008 werd Gamrupa Europe een stichting.

In Belgie werd in 2011 Gamrupa, na jaren een werkgroep te zijn, een feitelijke vereniging om in 2016 een vzw te worden.

Alle medewerkers werken als vrijwilligers.

Gamrupa staat voor Gambian Rural Poor Association, Vereniging van arme plattelandsbevolking in Gambia.

Sommige projecten komen meten van de grond, voor andere is een lange adem nodig. Maar voor allemaal is geld onontbeerlijk en POOR staat niet voor niets in de naam van de organisatie.

Al onze projecten zijn op vraag en in onderling akkoord van de plaatselijke bevolking.

Bestuursleden gaan minstens 1x per jaar naar Gambia om te kijken hoe alles reilt en zeilt. Dit zijn echte werkbezoeken. Er wordt vergaderd met het bestuur ter plaatse en met de hoofdvrouwen van de families, een zeer belangrijke groep. Ook is er overleg met overheden en andere personen of groeperingen. Voordeel is dat wij na al de jaren een vertrouwensband hebben opgebouwd, in de huize komen, in de keukens mogen kijken en mee-eten uit de grote familieschaal.

Werkgebied in het Zuiden
 • Gambia
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Inheemse volkeren
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Landbouw, veeteelt en/of visserij
 • Watervoorziening
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Gamrupa The Gambia
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Help Gambia te leren
 • Sport sponsering

Activiteit in Vlaanderen
 • Kampenhout, Vlaams-Brabant