Humasol

 • Steven Claessens
 • Desguinlei 214
 • 2018 Antwerpen -België
 • +32485634.592
 • 733-0558533-37
Missie

Humasol vzw is een Belgische vzw die als doelstelling heeft om hernieuwbare energie, water en duurzame technologie toegankelijk te maken voor iedereen. Wij werken rond deze thema's in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Projecten

Humasol werkt nauw samen met lokale partners in het Zuiden om samen een betrouwbare en propere energievoorziening uit te bouwen. Wij voeren technische projecten uit, zoals het ontwerpen en installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen, en socio-economische projecten, zoals het opzetten van lokale beheersorganisaties die de installaties onderhouden en opvolgen. Op onze website kan u alvast onze voorgaande en huidige projecten bekijken (www.humasol.be). 


Humasol vrijwilligers
De Humasol vrijwilligers gaan in de zomer voor minimum acht weken ter plaatse om het project uit te voeren. Zij zijn studenten/werkenden met een achtergrond die hen in staat stelt een toegevoegde waarde te geven aan het project. De vrijwilligers bereiden het project gedurende het voorgaande academiejaar voor en maken hiervan een uitgebreid verslag. Hierdoor kan de informatie eenvoudig overgedragen worden. 

Financiering
Humasol is van mening dat een eerlijke bijdrage van de partner, Humasol en de begunstigden aan de totale kosten de basis vormt voor een duurzaam project. Wij geloven dat een juiste bijdrage 70% is voor de partner en 30% voor Humasol. Bovendien zorgt dit voor een efficiënte, participatieve en rechtvaardige aanpak voor de duurzame ontwikkeling van de regio. De uitvoering van het project wordt beschouwd als een dienst van Humasol aan de partner. Alleen de werkelijke kosten (materialen, transport, gereedschap, lokale arbeid ...) worden in rekening gebracht (afhankelijk van de bijdrage) zonder arbeids- of onderzoekskosten. Eten en drinken, Visa en Vaccinaties worden door de Humasol vrijwilligers bekostigd. De begunstigden en de partner engageren zich om de student te helpen bij het vinden van voedsel aan lokale prijzen. Als er om een of andere reden geen kamer beschikbaar is bij de huizen van de begunstigden, kan een maximumbedrag van 3 EUR / dag / vrijwilliger worden gevraagd voor accommodatie. Een dagelijkse kost van meer dan 3EUR / dag voor accommodatie wordt alleen geaccepteerd na overeenstemming tussen de partner, de student, de begunstigden en Humasol. Het extra bedrag (bovenop 3EUR/dag/pp wordt gelijk verdeeld tussen de partner, de student en Humasol (elk 1/3 van de extra kosten). Indien u hieromtrent meer vragen, stel ze aan pr@humasol.be. 

Historiek

Hoe het allemaal begon Humasol begon in 2007 met een model, drie leden en een opstartbudget van 1.000 EUR. Het model bestond en bestaat er nog steeds in om ingenieursstudenten, tijdens de zomer, in het kader van een stage naar het zuiden te sturen voor ontwikkelingsprojecten rond duurzame energie. Gedurende hun voorbereiding tijdens het academiejaar begeleidt Humasol hen intensief. Dit model is door de jaren heen uitgekristalliseerd en verder verfijnd. Sommige project studenten waren enthousiast over dit concept en vervoegden Humasol. Het resultaat is dat Humasol nu kan rekenen op een 25 tal actieve leden die het concept verder zet. Dankzij de opgebouwde ervaring en inzet van onze leden vonden we meer en meer financiële partners die in ons verhaal geloven, zodat onze omzet ongeveer 30.000 EUR bedroeg eind 2010. Via een verdere professionalisering proberen we deze trend te bevestigen en de kwaliteit van onze projecten continu te verbeteren. De naam Humasol komt van de volgende 4 termen: Humahuaca en humanitair, sol en solidariteit. Twee termen komen van ons eerste project in Humahuaca, Argentinië. We bouwden hier onze eerste zonneboiler (sol: zon in het spaans). De andere twee termen zijn meer algemeen toepasbaar op vzw's die aan ontwikkelingshulp doen: humanitair en solidariteit. Het eerste project, Humahuaca2007, kwam eerder per toeval tot stand en betekende meteen ook de start van Humasol. Tijdens een rondreis door Argentinië, verbleef Dieter Duyck, de latere mede-oprichter van Humasol, in een residentie in Humahuaca, in het hoge Noorden van Argentinië, dicht bij de Boliviaanse grens, een eerder arme streek waar voornamelijk Indianen wonen. De residentie, die nog maar half af was, diende om kinderen van de streek een plaats te geven om te slapen zodat zij naar school konden gaan in Humahuaca. De bezieler van het project vroeg aan Dieter, een afgestudeerde ingenieur, of die hem niet kon helpen bij het bouwen van een zonneboiler. Het kon namelijk zeer koud zijn (tot -20 graden Celcius) en het sensibiliserende aspect naar de lokale bevolking sprak hem ook aan. Om een lang verhaal kort te maken, werd de zonneboiler uiteindelijk gebouwd door collega en vriend Jeroen Devos, na een literatuurstudie van Dieter. Achteraf hebben Dieter en Jeroen nog een aantal presentaties over het project gegeven om het geld voor de boiler in te zamelen. Ondertussen waren Jeroen en Dieter reeds actief in hun nieuwe leven, namelijk als werkmens. Dieter was lid van Ingenieurs zonder Grenzen in zijn vrije tijd. Dat jaar, 2007-2008, hebben Dieter en Jeroen vooral gemerkt dat er in België niet echt een organisatie bestond die iets gelijkaardig kon aanbieden aan net afgestuurden of studenten. Bovendien zagen ze ook de link met de buitenlandse stages die studenten kunnen ondernemen tijdens hun studie. Ze hadden beide zo een stage gedaan, maar dit was niet echt goed geregeld en voorbereid, en ontwikkelingsprojecten waren het al helemaal niet. Vastbesloten dit gat op te vullen richtten ze toen Humasol op. In 2009 ging het eerste echte project van Humasol van start, de bouw van een wind turbine in Humahuaca, Argentinië.

Werkgebied in het Zuiden
 • Argentinië
 • Burkina Faso
 • Benin
 • Kameroen
 • Ghana
 • Kenia
 • Peru
 • Senegal
 • Tanzania
 • Oeganda
 • Zambia
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Stedelijke bevolking
 • Ambachtslui
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Watervoorziening
 • Infrastructuur

Activiteit in Vlaanderen
 • Brussel, Vlaams-Brabant
 • Dilbeek, Vlaams-Brabant
 • Antwerpen, Antwerpen
 • Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen
 • Leuven, Vlaams-Brabant
 • Gent, Oost-Vlaanderen