Liberia Entrepreneur Educational Foundation

 • Aletha Wallace
 • 00 32 494 43 64 75
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via Leraars zonder Grenzen
Missie

LEEF Foundation is actief in België en in Liberia. Onze projecten zijn gesitueerd in de Johnsonville Township in Montserrado County. In deze Liberiaanse provincie voeren we momenteel twee projecten uit: de bouw van een school en het verstrekken van handboeken en educatief materiaal voor scholen en organisaties.

LEEF Foundation wil inspelen op de behoeften van de sociaal-economische ontwikkeling in Liberia door de invoering van een community-based geïntegreerd onderwijs, gericht op schoolgaande kinderen en jonge adolescenten in de Johnsonville Township en omgeving. Ons project wil een oplossing bieden aan de reële noden van de lokale bevolking. Het LEEF-project wil de lage tot zeer lage alfabetiseringsgraad en de hoge werkloosheid in Liberia aanpakken door het verstrekken van duurzaam en kwalitatief goed onderwijs. Door middel van onderwijs, dit project beoogt de kansen van jongeren te verhogen en een nieuwe generatie van ondernemers en vakmensen te vormen die banen scheppen voor zichzelf en anderen. De populatie van Johnsonville is na schatting tussen de 15,000 en 20,000 inwoners. Meer dan de helft van de inwoners zijn ongelettterd en door de hoge collegegelden kunnen sommige kinderen nooit naar school. Hierdoor wordt de doelstelling voor duurzame ontwikkeling voor mondiale vorming bij de meerderheid van de Liberiaanse kinderen niet gehaald. Tot op heden zijn er weinig scholen in de Johnsonville-gemeenschap die kwaliteitsvol onderwijs beiden.

In zijn totaliteit wil dit project een antwoord beiden aan de SDG's: SDG4: Kwaliteits onderwijs, SDG1: Geen armoede, SDG 5: Gender gelijkheid, SDG 8: Eerlijk werk en economische groei en SDG 10: Ongelijkheid verminderen. Dit project zal helpen om het onderwijs en de positie van onze jeugd te versterken. Door het creëren van een sociale en vriendelijke omgeving, zal elk kind worden uitgedaagd om zijn persoonlijke doelstellingen te bereiken. Ons ideaal is  om binnen de komende vijf jaar ons model te zien in andere delen van het land.

In de omgeving waar de LEEF Foundation toekomstige school zal gevestigd zijn, is er momenteel geen school. Een groot probleem voor kinderen en hun ouders is dat de meest nabijgelegen scholen op een wandelafstand liggen tussen 5 en 10 km. Dit project wil deze situatie veranderen, door nabijheid van en toegankelijkheid tot onderwijs aan te bieden. Tevens zal er nauw samengewerkt worden met andere scholen om de omstandigheden voor kinderen in de nabijgelegen gemeenschappen te verbeteren. Met dit project willen we Johnsonville en de aansluitende gemeenschappen bedienen: Caldwell, Barnersville, Gardnersville, Kebba en Barclayville.

DOEL

Het primaire doel is om in Johnsonville een scholencomplex voor respectievelijk jongens en meisjes te bouwen en te onderhouden.

Sub-doelstellingen van dit project zijn:

 • Inspelen op doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, zoals kwalitatief hoogstaand onderwijs en armoedebestrijding
 • Het accentueren van beroeps- en technisch secundair onderwijs waardoor onze jeugd vakmanschap kan ontwikkelen, banen kunnen scheppen voor zichzelf en voor anderen en daarmee de economische groei kunnen stimuleren
 • Het creeren van diversiteit in de studies en zo de leerlingen de  kans  geven hun passie te volgen en een toekomst te creëen voor zichzelf
 • Kwaliteitsvol onderwijs leveren in een vriendelijke leeromgeving
 • Versnelde leerprogramma’s installeren voor kansarme groepen die tot nu toe het basisonderwijs nog niet gevolgd hebben
 • Een betere levensstandaard creëren voor onderwijspersoneel in Johnsonville Township

 

 

Historiek

De Liberiaanse burgeroorlog heeft het land en zo ook de educatieve infrastructuur vernietigd, en er was weinig ontwikkeling bij de institutionele instellingen in het Johnsonville gebied. De burgeroorlog verpletterde het onderwijssysteem, en het is moeilijk om dit terug op een moderne manier te organiseren. De meeste scholen werken in erbarmelijke omstandigheden. Ondertussen is er voor de leraren een gebrek aan elementaire leerboeken om hun leerlingen te onderwijzen. Bij LEEF Foundation streven we ernaar om toegankelijk en kwalitatief onderwijs te bieden aan kinderen en jonge adolescenten in Liberia. Het lijkt een voorrecht om betaalbaar en kwalitatief goed onderwijs voor elk kind te bieden, maar onderwijs is een mensenrecht. Het project biedt niet alleen academisch onderwijs, maar ook technisch en beroepsonderwijs aan.

Werkgebied in het Zuiden
 • Liberia
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Leraars zonder Grenzen
 • VZW AIF+ Actieve Interculturele Federatie +
 • St. John's International School

Activiteit in Vlaanderen
 • Hoeilaart, Vlaams-Brabant

Kalender