ORPER, straatkinderen van Kinshasa

 • Steegmans Anny
 • Jagersstraat 10
 • 3590 Diepenbeek -België
 • 011 72 73 68
 • BE70-0882-5555-9225
 • GKCCBEBB
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via Kontinenten
Missie

ORPER is een project in Kinshasa dat instaat voor de opvang en scholing van straatkinderen, de zogenaamde heksenkinderen. Het doel van ORPER is een betere leefwereld bieden aan deze verlaten kinderen en hen hun eigenwaarde teruggeven door liefde, scholing, morele steun en opvoeding te bieden.


 
Over de jaren is ORPER sterk gegroeid, ondertussen zijn er 6 tehuizen voor zowel meisjes als jongens. ORPER kreeg ook steun van UNICEF via een busje, dat werd ingericht als ambulance. Hiermee gaat een ploeg iedere nacht de straat op om kinderen, die op straat verblijven, te verzorgen en te helpen.

Wij zien dat ORPER een project is dat werkt. Wij willen vanuit België de continuïteit helpen verzekeren zodat de kinderen, door ORPER opgenomen, als degelijke mensen een waardige plaats kunnen innemen in de maatschappij.
 
Dit is in het kort een beschrijving van het project waar wij voor gaan.
Als besluit wil ik in bewondering mijn dank betuigen voor de medewerkers van de 4de Pijler.

Lees meer

Historiek

In 1988 en 1989 heb ik gedurende 2 jaar als vrijwilligster gewerk bij dit project, dat destijds in de kinderschoenen stond en 1 opvangtehuis had. Ik gaf er alfabetiseringslessen aan jongens.

Ondertussen is ORPER Kinshasa gegroeid, samen met de groei van het aantal straatkinderen.

Er zijn 6 opvanghuizen, er is een nachtbusje om de kinderen op straat te bezoeken, te verzorgen en te helpen. Er zijn 2 dispensaria, 3 ateliers voor opleiding, een bakkerij en een boerderij buiten de stad.

In 2007 hebben wij met drie dames het project bezocht gedurende 3 weken en in juni 2009 zijn we teruggekeerd om in het project te werken gedurende 1 maand. Wij steunen zoveel mogelijk met materiële en financiële hulp die integraal naar ORPER gaat.  Wij blijven dit project van nabij opvolgen en staan er met hart en ziel achter.

Bezielde medewerkers of een groepje vrijwilligers mogen ons steeds contacteren om mee te werken en enkele activiteiten te organiseren.

Sedert 17 januari 2012 zijn wij een VZW.

In september 2012 zijn we met twee personen van onze vzw gedurende 1 maand teruggekeerd naar ORPER Kinshasa om er te werken.

In augustus 2013 is de Directeur van ORPER Kinshasa op sensibiliseringsreis in België geweest en heeft zijn boodschap met bezieling doorgegeven.

In september hebben we een generator opgestuurd via Wereld Missiehulp om de bakkerij van ORPER continu van elektriciteit te voorzien.

In februari gaan we met 2 personen gedurende drie maanden bij ORPER in Kinshasa werken.

Lees meer

Werkgebied in het Zuiden
 • DR Congo
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • ORPER Kinshasa
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Rotary-club

Activiteit in Vlaanderen
 • Diepenbeek, Limburg

Belangrijke informatie voor donoren

nieuwsbrieven;folder;voorstelling project in scholen en verenigingen; Dienst Noord-Zuid; gemeentelijk infoblad; etentje