PC Sint-Jan-Baptist - 'Sahabat Kita'

 • Eddy Carrette
 • Suikerkaai 81
 • 9060 Zelzate -België
 • 09 342 28 28
 • 446-0532001-96
 • Fiscale attesten geleverd via Fracarita
Missie

Vanuit het peterschapidee verklaren 15 Belgische psychiatrische voorzieningen van de Broeders van Liefde zich solidair met evenveel initiatieven op vlak van psychiatrische zorgverlening in de ontwikkelingslanden. Het PC Sint-Jan-Baptist heeft in 2005 het peterschap op zich genomen van "Sahabat kita" in Purworejo, een thuis voor 15 psychiatrische patiënten.

Dit is één onderdeel van de werking die de Broeders van Liefde hebben in Centraal Java voor de sector geestelijke gezondheidszorg. Zij hebben er twee grote projecten:

 • Een eerste project is de preventie, behandeling en beroepsopleiding van jonge drugverslaafden in Yogyakarta.
 • Een tweede project is een residentiële setting voor chronisch psychiatrische patiënten in Purworejo
Lees meer
Historiek

De Broeders van liefde zijn reeds lange tijd actief in de regio. Ze ijveren voor een betere toegang tot en kwaliteit van de psychiatrische zorg. 

In Indonesië zijn er actueel 34 staatsziekenhuizen en 16 private psychiatrische ziekenhuizen met een capaciteit van ongeveer 10.000 bedden. Er zijn ongeveer 340 psychiaters wat t.o.v. een bevolking van meer dan 200 miljoen mensen zeer weinig is. De psychiatrische ziekenhuizen in Indonesië kenmerken zich door een klassenpsychiatrie. Er bestaan 3 klassen en frequent wordt gesproken over VIP-kamers. De opvang van de laagste klasse (de armen) is gratis. In de ziekenhuizen merken we beduidend grotere aandacht voor de hogere, betalende klasse.

Lees meer

Werkgebied in het Zuiden
 • Indonesië
Thema's
 • Gezondheidszorg

Projecten

Activiteit in Vlaanderen
 • Zelzate, Oost-Vlaanderen