Picca

  • jean claude dedobbeleer
  • Walstraat 9
  • 8020 Oostkamp -België
  • 0472/33.65.05
  • 068-8913192-83
  • Fiscale attesten geleverd via DISOP
Missie

De vereniging stelt zich tot doel het project Picca in Gambia, Kerr Sering, verder te zetten en zo veel als mogelijk verder uit te breiden. Via onderling overleg wil "Picca" de plaatselijke bevolking ondersteunen in de ruimste zin des woord.

De vereniging is cultureel pluralistisch en staat open voor alle gezindheden. Zij wenst geen standpunt in te nemen op het gebied van godsdienstige levenshoudingen noch op het vlak van politieke stromingen.

De vereniging onderschrijft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens evenals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Het project wil samenwerkingsverbanden uitwerken met hogescholen zodat stagiaires kunnen ingezet worden om het project inhoudelijk te ondersteunen. De bedoeling is om de levenskwaliteit van de gemeenschap te verbeteren (voorbeeld, onderwijs, gezondheidszorg, basishulp). Van alle vrijwilligers, stagiaires, sympathisanten wordt verwacht dat ze bij bezoeken in Gambia zo veel als mogelijk rekening houden met de plaatselijke gewoontes. Tevens wordt verwacht dat elk zich houdt aan de afspraken zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 

Lees meer

Historiek

Het project Picca werd opgestart door Omar Saidy en Tine Callewaert. Picca staat voor vogel in het plaatselijke Wolof.

Werkgebied in het Zuiden
  • Gambia

Projecten

Activiteit in Vlaanderen
  • Oostkamp, West-Vlaanderen