Edukado

 • Aushim Koumar
 • Harenberg 43
 • 1130 Haren -België
 • 0479 95 25 16
 • 001-5191190-20
 • Fiscale attesten geleverd via Koning Boudewijnstichting
Missie

Edukado is een vzw die studenten de kans biedt om in teamverband solidariteitsprojecten uit te werken in het Zuiden. De projecten hebben als doel het onderwijs in een ontwikkelingsland te duurzaam te verbeteren. Dit gebeurt door middel van een bouwproject, waarbij een schooltje in het Zuiden wordt uitgebreid met enkele klaslokalen.

Wat dit concept uniek maakt, is de gedrevenheid waarmee de jongeren zich moeten inzetten, de ervaring die ze opdoen en de verrijkende bouwreis in het ontwikkelingsland.

Edukado verzorgt een professionele omkadering: een betrouwbare Zuidpartner, interculturele vormingen, bouwexpertise en financiële middelen. Maar toch nemen de jongeren zelf de leiding over hun project: communiceren met het Zuiden, sensibilisering in het Noorden, bouwplannen uittekenen, fondsen inzamelen. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat de jongeren heel wat vaardigheden bijleren op een gecontroleerde en veilige manier.

Tijdens de bouwreis worden de jongeren ondergedompeld in een nieuwe cultuur. Geen toeristische reis, maar door te leven zoals de lokale bevolking. Dat betekent geconfronteerd worden met hun alledaagse levenswandel. Kennis, cultuur en nog zoveel meer wordt uitgewisseld tussen lokale bevolking en de jongeren van hier.

Edukado bestaat uit een team vrijwilligers en hierdoor gaan alle schenkingen integraal naar de projecten, zonder administratieve of externe kosten. Het ingezamelde geld wordt dus rechtstreeks gebruikt voor de kosten van het bouwproject. 

Historiek

De oorsprong van Edukado gaat terug tot 2006, toen de familie van Aushim Koumar besloot om een vzw op te richten om de ontwikkelingssamenwerking en cultureel erfgoed te promoten met Bangladesh.

In 2009 resulteerde dit in een eerste bouwproject naar Bangladesh, waar een ziekenhuis werd uitgebreid met een bevallingsruimte. Gezien het succes van dit eerste project, werd er in 2012 een tweede project gestart, opnieuw in Bangladesh.

Door het afstuderen van de initiatiefnemers, drong de noodzaak zich op om een nieuwe formule te bedenken die de tand des tijds kon weerstaan. Hieruit ontstond Edukado: een vzw die studenten ondersteunt en begeleidt bij het realiseren van solidariteitsprojecten in het Zuiden. Er werd beslist om samen te werken met Noordpartners, organisaties in België die reeds een project opvolgen in het Zuiden. De filosofie hierachter is dat de Noordpartner de opvolging van het project kan garanderen, zodat ze niet in onbruik raakt of voor andere doeleinden wordt aangewend.

Deze aanpak werd succesvol getest in 2014, toen een groep naar Nepal trok. Een eerste stap naar de huidige modus operandi van Edukado. In 2016 besloot Edukado het tempo op te drijven en jaarlijks een solidariteitsproject te realiseren. Ook verlegde Edukado toen letterlijk haar grenzen: Afrika (Malawi) werd voor het eerst gekozen als bestemming. In 2017 realiseerde Edukado zelfs twee projecten: een opvolgingsproject in Malawi en de bouw van enkele klaslokalen in Sierra Leone.

Werkgebied in het Zuiden
 • Bangladesh
 • Nepal
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Onderwijs
 • Infrastructuur

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Kailakuri Hospital
 • SAV-school
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS)
 • VUB
 • Gencoo VZW
 • Koninklijk Atheneum Etterbeek