Solidair met Honduras

 • Machteld Dhondt
 • Beekstraat 138
 • 9420 Erpe-Mere
 • 053 39 45 11
 • BE67 3631 1048 7787
 • BBRUBEBB
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via Caritas
Missie

De vereniging heeft tot doel rechtstreekse en onrechtstreekse hulp en ondersteuning te bieden aan de door armoede en/of rampspoed getroffen bevolking van de Democratische Republiek Honduras. Zij zal dit o.a. realiseren door het opzetten van informatiecampagnes, het sensibiliseren van de bevolking, door het zoeken naar middelen om te kunnen bijdragen tot het verbeteren van de levensomstandigheden van de arme bevolking, door medische, educatieve, technische en logistieke hulpacties. Deze opsomming is exemplarisch, niet limitatief.
Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen: het periodiek informeren van de bevolking, het organiseren van informatieve en sensibiliserende activiteiten, het inrichten van geldinzamelingsactiviteiten, het aanvragen van subsidies bij de overheid en private diensten.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Historiek

Machteld Dhondt heeft gedurende 14 jaar in Honduras gewerkt, bij diverse organisaties, vooral in het thema van institutionele ondersteuning van kleine, basisorganisaties, vrouwenorganisaties, enz.. Samen met haar partner en andere mensen, heeft ze in Honduras een lokale NGO opgericht 'Asociación SOLIDARIDAD' die werkt in het thema van duurzame en ecologische landbouw, gender en organisatieontwikkeling. Haar werk en dat van SOLIDARIDAD werd door heel wat vrienden en kennissen gesteund, en daar is de vzw SOLIDAIR MET HONDURAS uitgegroeid.

Werkgebied in het Zuiden
 • Honduras
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Inheemse volkeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Landbouw, veeteelt en/of visserij
 • Infrastructuur
 • Rechtenbenadering

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Asociación Solidaridad

Activiteit in Vlaanderen
 • Erpe-Mere, Oost-Vlaanderen

Belangrijke informatie voor donoren

Steun voor de plattelandsbevolking in HONDURAS