Solidaridad Nación Uru

 • Christian Dutry
 • Oude Molenstraat 22
 • 8550 Zwevegem
 • 056/753721
 • BE32 3300 4194 7302
 • BBRUBEBB
Missie

Het project heeft drie doelstellingen. Vooreerst de samenwerking van de drie Uru-gemeenschappen versterken over de verschillende provinciegrenzen heen, zodat ze als groep kunnen optreden naar de buitenwereld en ook hun economische situatie verbeteren. Momenteel vormen ze de armste groep in het departement Oruro. Vervolgens het verbeteren van hun fysieke levensomstandigheden hangt nauw samen met het herstel van hun leefmilieu (rietvelden aan de oevers van het meer) en het verhogen van hun eigen voedselproductie (nu de visvangst sterk gedaald is door de vervuiling en overbevissing). Dit vormt de tweede doelstelling van het project.
De derde doelstelling bestaat in de uitwerking van een plan voor gemeenschapstoerisme, meer specifiek voor de Uru-dorpen van Puñaka en Llapallapani.

Historiek

CEPA werd in 1995 opgericht door Gilberto Pauwels, nog steeds huidig directeur, om enerzijds de lokale Andesculturen (Uru, Aymara en Quechua) te valoriseren door promotie van leiderschap en onderlinge samenwerking en het op schrift stellen van hun orale geschiedenis. Anderzijds is er de grote bekommernis om het leefmilieu van deze volken die al eeuwenlang vervuild wordt door de mijnbouw. De coördinator van ter plaatse is Marcelo Lara Barrientos.

Werkgebied in het Zuiden
 • Bolivia
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Werknemers
 • Ambachtslui
 • Inheemse volkeren
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Landbouw, veeteelt en/of visserij
 • Watervoorziening
 • Socio-culturele sector

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • CEPA (Centro de Ecología y Pueblos Andinos)

Activiteit in Vlaanderen
 • Zwevegem, West-Vlaanderen
 • Waregem, West-Vlaanderen
 • Beveren-Leie, West-Vlaanderen
 • Ieper, West-Vlaanderen
 • Zonnebeke, West-Vlaanderen

Belangrijke informatie voor donoren

Pauwels - URUS Bolivia