Steen vzw - Vrienden van Sukuta

 • François Peeters
 • Molenstraat 82 b41
 • 2018 Antwerpen -België
 • 03 440 07 15
 • BE10 0000 0000 0404
 • BPOTBEB1
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via Koning Boudewijnstichting
Missie

We zetten ons in voor het verbeteren van een gezondheidscentrum in Gambia. We werk(t)en aan het bedrijfsklaar maken van een Maternity Unit, het vernieuwen van een malarialabo en het vernieuwen van een school.

Onder de impuls van de vzw Steen zag een volledig nieuw - meerjaren - project het licht, namelijk de 'up-dating' van het gebouw van het Sukuta Health Centre door jonge mensen uit het beroepsonderwijs. Telkens in het voorjaar (resp. 2009-2011) hebben een tiental geselecteerde leerlingen Beroepssecundair Onderwijs (BSO) van het Koninklijk Atheneum Schoten-Schilde, begeleid door enkele technisch adviseurs/leraars en een coördinator van de vzw Steen / 'Vrienden van Sukuta', en verschillende vrijwilligers, de nodige werken uitgevoerd. Zij werden bijgestaan door studenten van het Gambian Technical Training Institute (GTTI), de grootste technische school van The Gambia. 'Hand in hand' werd de inrichting van  een noodoperatiekwartier én de renovatie van het (oude) hoofdgebouw gerealiseerd. De Gambiaanse overheid heeft hierdoor het Sukuta Health Centre opgewaardeerd naar een volwaardig ziekenhuis, waaraan een permanent dokter zal toegewezen worden. Het project haalde de nationale pers in The Gambia.

Aansluitend werd in 2012 een nieuw (dubbel) project in Sukuta opgestart. Enerzijds werd, dankzij het ter beschikking stellen van het nodige materiaal en apparatuur door een lid van de vzw Steen, het malarialabo volledig vernieuwd.

Daarnaast werd gestart met een nieuw project, nl. de renovatie van een 'vervallen' gebouw in de Sukuta Lower Basic School, waardoor 3 klaslokalen terug kunnen gebruikt worden. De volgende jaren zal - na jaarlijkse evaluatie - nagegaan worden op welk vlak de renovatie van deze school kan verder gezet worden. In 2013 wordt een elektriciteitsnet geïnstalleerd in een aantal gebouwen met klaslokalen, zodat ook avondonderwijs mogelijk wordt.

Daarnaast blijft ook gezondheidszorg een punt van aandacht. Naast het Sukuta Health Center, dat we blijven opvolgen, worden ook de omliggende Medical Posts gescreend om na te gaan of er verbeteringen kunnen aangepracht worden.

Lees meer

Historiek

Het begrip 'Vrienden van Sukuta' is gegroeid uit een groep Antwerpse vrienden die in april 2007 een bezoek brachten aan het Sukuta Health Centre in The Gambia. Er werd vastgesteld in welke primitieve omstandigheden het verplegend personeel de elementairste zorgen moet toedienen zodat een driejarenproject werd opgestart.

Op basis van ontvangen lijsten van medisch materiaal, nodig om dit ‘veldhospitaal’ optimaal te laten functioneren, werd begin 2008 – met de materiële en financiële steun van vele vrijzinnige vrienden en verenigingen – opnieuw een krat medisch materiaal en geneesmiddelen verzonden.
Intussen werd door de ‘Vrienden van Sukuta’ nagegaan in welke mate in de volgende jaren verdere humanitaire hulp zou kunnen verleend worden.

Conclusie was dat in de eerste plaats het leegstaand gebouw als nieuwe ‘Maternity Unit’ bedrijfsklaar moet gemaakt worden. Hieruit ontstond een volledig nieuw project, nl. het bewust gebouw te laten ‘up-daten’ door jonge mensen uit het beroepsonderwijs.

Lees meer

Werkgebied in het Zuiden
 • Gambia
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Infrastructuur
 • Noodhulp

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Gambian Technical Training Institute
 • Ministry of Health and Social Welfare (The Gambia)
 • Sukuta Village Development Committee
 • Ministry of Basic and Secundary Education (The Gambia)
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Koninklijk Atheneum Schoten-Schilde

Activiteit in Vlaanderen
 • Antwerpen, Antwerpen

Belangrijke informatie voor donoren

Bij storting gestructureerde vermelding ***128/2436/00067***