Straatkinderen Cairo

 • Etienne Cloots
 • Pontweg 22
 • 9450 Haaltert -België
 • 053 834 053
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via FACE for Children in Need VZW
Missie


Ik zamel al meer dan 25 jaar hulpgoederen en fondsen in om straatkinderen in de sloppenwijken van Cairo te helpen. Dit via regelmatig persoonlijke bezoeken en hulpverlening, maar ook via NGO's als Plan en Face for children in need (Face) Op dit ogenblik wordt ik voor het inzamelen van fondsen en bekend maken van de missie van FACE al bijgestaan door +/- 20 vrijwilligers uit onze regio (De Dendervrienden van FACE)

FACE heeft als doel : hulp bieden aan kinderen en jongeren die in armoede en op de straat leven in Caïro. Die hulp wordt geboden op de straat en in 4 weeshuizen en een crisiscentrum voor straatkinderen. Zonet heeft de organisatie een 5e weeshuis geopend in Obour - Noord Caïro voor verlaten jongens vanf 6 jaar.  (waarvoor deze aanvraag)

Hulp wordt geboden aan verlaten kinderen zonder onderscheid te maken in ras, cultuur of religie, waarbij de organisatie zich verbindt om hen toegang te bieden tot een beter leven, hen zelfrespect aan te leren, hen hoop te bieden en hen de middelen te geven om op te groeien tot sterke verantwoordelijke volwassenen, die de mogelijkheid hebben om een deftige plaats in de maatschappij te vinden.

 

 

Historiek

FACE for Children in Need VZW werd in 2003 opgericht door de Belgische Flavia Shaw Jackson, na een bezoek aan Egypte, om hulp te bieden aan kinderen die in armoede leven, kinderen die op zeer jonge leeftijd verlaten zijn en kinderen die in Caïro op de straat leven.  FACE streeft daarbij een globale aanpak na : een luisterend oor bieden en trachten om aan hun behoeften tegemoet te komen.  Daarbij wordt vlekkeloos samengewerkt met de Egyptische overheid en de lokale instellingen. (FACE is inmiddels ook in Egypte als NGO erkend)

Ik ben van bij de aanvang als vrijwilliger betrokken geweest bij de activiteiten van FACE. (volgend werkbezoek in het voorjaar 2018)

In 2004 werd het eerste overheidsweeshuis (in Hegazy/Caïro) over gedragen aan FACE, die het gebouw opknapte en met haar eigen vormingsprogramma Egyptisch personeel opleidde.  Daarop volgde een 2e overheidsweeshuis (in Zeiton) waar de toestand erg was.

Ondertussen functioneren beiden autonoom volgens de hoogst mogelijke standaard.  Op dit ogenblik beheert FACE nog 5 weeshuizen (waarvan het recentste in oktober dit jaar werd geopend) en een crisiscentrum voor de opvang van straatkinderen. Steeds is de filosofie : renovatie en inrichting van het gebouw, aanwerven en opleiden van Egyptisch personeel en staff en lokale financiële middelen zoeken die op termijn volstaan om zelfstandig te worden.

Werkgebied in het Zuiden
 • Egypte
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Infrastructuur

Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Face for children in need

Activiteit in Vlaanderen
 • Haaltert, Oost-Vlaanderen