Vonkita

 • Hilde Martens
 • Halmaalweg 171
 • 3800 Sint-Truiden -België
 • 0497 846 693
 • BE07 7330 3847 3866 eigen reke
 • BE11 735 0164669 48 via SOL
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via SOL Solidariteit om leven vzw
Missie

Vonkita bestaat uit het Vlaamse woord 'vonk' dat door de spaanse verkleinvorm: 'ita'... een tweetalig vonkje werd. Wij willen onze partners in het Zuiden 'vonken' aanreiken. Voor hout zorgen ze zelf. Blazen om het vuur brandend te houden doen we dan weer SAMEN.  'Een toekomst zonder armoede begint op school.'  In Nicaragua maar ook hier. Vonkita brengt via video, voorwerpen en verhalen met veel plezier een stukje Nicaragua naar jouw school of organisatie. 

Officiële missie en doelstellingen:

"Samenwerken voor en met de bevolking in het Zuiden. Het ontwikkelen, opzetten en ondersteunen van projecten in het Zuiden op het gebied van educatie en algemene ontwikkeling die een meerwaarde betekenen voor alle betrokken partijen."

De specifieke activiteiten, waarmee het doel van de vzw worden verwezenlijkt zijn:

 • organiseren van fondsenwerving
 • financieren van projecten in het Zuiden
 • sensibilisering
 • uitwisseling
 • het verzekeren van een duurzame, participatieve en democratische vzw-werking
 • werken aan een duurzame verandering binnen de maatschappelijke structuren hier en in landen in het Zuiden
Lees meer

Historiek

Eind 2002 kwamen we via het prille stedenbandverhaal tussen St Truiden en Nueva Guinea (Nicaragua) voor de eerste maal in contact met Elba Rivera en de toen 1 jaar oude experimentele montessorischool. We waren vol bewondering voor haar energie, inzet en vooral de grote overtuiging waarmee ze met haar Duits diploma 'Pedagogie '  terugkeerde naar haar geboorteland. Elba leerde zelf pas lezen en schrijven toen ze 17j was en beseft maar al te goed hoe belangrijk goed onderwijs voor een mens, een volk, een land is. 2001 was de start van een jarenlang proces in het zoeken naar de beste methodieken om kinderen  en jongeren te boeien en vooral ook ouders (boerenfamilies) te overtuigen om hun kinderen naar school te laten gaan. Iets wat in een arm land als Nicaragua niet vanzelfsprekend is. Sinds 2004 startten we in St Truiden met de zoektocht om deze school die geen overheidssubsidies krijgt financieel te ondersteunen. In 2006 werd de vzw Vonkita opgericht. Sinsdien organiseren we jaarlijks heel wat inzamelacties, schrijven subsidiedossies en zijn we tot op vandaag heel trots op hetgeen wij hier, maar zeker ook op hetgeen Elba en haar team in Nueva Guinea hebben kunnen realiseren.  

Afbeeldingen
Afbeelding 'Vonkita'
Afbeelding 'Vonkita'
Afbeelding 'Vonkita'
Afbeelding 'Vonkita'
Werkgebied in het Zuiden
 • Nicaragua
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • emJAC- escuela montessori Jan Amos Comenius in Nueva Guinea (kleuter-, lagere en secundaire school)
 • La esperanzita - ecologisch vormingscentrum voor boeren en boerinnen
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Stedenband tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea in Nicaragua
 • Nicaraguacomité
 • Lagere en Secundaire scholen St Truiden
 • Dienst OS St Truiden

Activiteit in Vlaanderen
 • Sint-Truiden, Limburg