Vrienden van Jambiani

 • Pol Ameye
 • Waterstraat 27
 • 3360 Bierbeek -België
 • 0499 737 709
 • BE50 7360 1443 8718
 • KREDBEBB
 • GROS-werking
 • Zelf gerechtigd om fiscale attesten uit te schrijven
Missie

Onze vereniging ondersteunt hoofdzakelijk een secundaire school, verder plaatselijke economische activiteiten, en de twee plaatselijke medische centra in het dorp Jambiani in Zanzibar. Daarnaast worden de laatste jaren ook andere scholen in het Zuid-District gesteund, enkele bescheiden landbouwcoöperatieven en jeugdorganisaries.

1. Ondersteuning van Secundaire School in JAMBIANI:

 • Logistieke ondersteuning in de wetenschapslabs
 • Bekostigen infrastructuur chemielab en biolab:  chemie- en biomateriaal, chemicaliën, didactisch materiaal; verbouwen chemielokaal
 • Upgraden watervoorziening in de school en de wetenschapslabs
 • Organiseren van vormingssessies voor leerkrachten
 • Voorzien van info, lesteksten en practicahandleidingen
 • Bekostigen infrastructuur ICT-lokaal; voorzien van internet
 • Bekostigen loon van leerkracht die na schooltijd ICT-lessen verzorgt
 • Verbouwing schoolgebouwen
 • Correspondentie tussen leerlingen Heilig-Hartinstituut Heverlee en Jambiani School, in de toekomst hopelijk via e-mail
 • Voorzien van sportkledij voor de schoolvoetbalploeg

2. Ondersteuning plaatselijke economische initiatieven:

 • microkredietbanken
 • naaiclubs
 • kleine volksrestaurants
 • kleine beginnende reisorganisaties
 • ecotoeristisch project, op termijn mogelijks in samenwerking met BINCO (Leuvense vzw rond biodiversiteit)

3.  Ondersteuning plaatselijke Medische Centra in JAMBIANI

 • voorzien van (niet vervallen) medicatie
 • klein medisch materiaal
 • voorzien van kinderkleding
 • bouw en voorzieningen van nieuw medisch centrum

4.  Ondersteuning van andere scholen in het South-District (vooral op het gebied van wetenschappen en Informatica):

 • Lagere School JAMBIANI (ICT-materiaal; klasmeubilair; toiletgebouw)
 • Lagere School KIKADINI, JAMBIANI (ICT-materiaal; kledij)
 • Lagere school MAKUNDUCHI - KUSINI (ICT-materiaal; sportkledij)
 • Lagere School in KIBUTENI (bouw en inrichting chemielab; fysicamateriaal; aanpassingen ICT-materiaal; herstellingen aan de gebouwen)
 • Lagere School MIWALENI, MAKUNDUCHI (inrichten computerlokaal)
 • Nursery School KIDENGA, JAMBIANI (lesmateriaal)
 • Nursery School KIKADINI, JAMBIANI (lesmateriaal; kledij)
 • Nursery School KIBIGIJA, JAMBIANI (lesmateriaal)
 • Nursery School MWENDAWIMA, JAMBIANI (lesmateriaal)
 • Nursery School Milat Ibrahim, JAMBIANI (lesmateriaal)
 • Nursery School Sirajati Munira, JAMBIANI (lesmateriaal)
 • Nursery School KIZIMKAZI MKUNGUNI (aanpassingswerken; wedden hulpleerkrachten; lesmateriaal)
 • Nursery School MTONGANI, MAKUNDUCHI (lesmateriaal)
 • Nursery School KIKUNGWI (lesmateriaal)
 • Nursery School TUMAINI, Stone Town (lesmateriaal, ICT-materiaal directie)
 • Nursery School UNGUJA UKUU (lesmateriaal)
 • Secundaire School in KIZIMKAZI DIMBANI (bouw en inrichting chemielab; financieren leerlingenwerking; ICT-lokaal inrichten; kledij en lesmateriaal)
 • Secundaire School in KIZIMKAZI MKUNGUNI (kledij; verbouwing en inrichting lab wetenschappen)
 • Secundaire School KIONGONI in MAKUNDUCHI (ICT-materiaal)
 • Secundaire School in PETE (bouw en inrichting chemielab; verbouwing en inrichting ICT-lokaal; fysicamateriaal; verbouwing en inrichting bibliotheek)
 • Secundaire School MUYUNI (inrichting ICT-lokaal; aanpassingen chemielab; secretariaatsmateriaal zoals printer en fotokopiemachine; herstellen watervoorziening)
 • Secundaire School MAKUNDUCHI - KUSINI (bouw en inrichting chemielab)
 • Secundaire School MAKUNDUCHI - centrum (bouw en inrichting wetenschapslab)
 • Secundaire School MTENDE (aansluiting elektriciteit; ICT-materiaal; materiaal chemielab)
 • Secundaire School PAJE (chemiemateriaal; ICT-materiaal)
 • Secundaire School MWANAKWEREKWE C (ICT-materiaal; fysicamateriaal)
 • Secundaire School MAKUNDUCHI - KAJENGWA (ICT-materiaal; wetenschapslab inrichten; bouw toiletgebouw)
 • Secundaire School in UNGUJA UKUU (inrichten wetenschapslab)
 • Secundaire School MUUNGONI (ICT-materiaal)
 • Secundaire School in KIKUNGWI (bouw en inrichting wetenschapslokaal; ICT-materiaal)
 • Secundaire School MICHAMVI (bibliotheek; ICT-lokaal; verbouwing)

5. Ondersteuning Instituten die ressorteren onder het Ministerie van Onderwijs:

 • TEACHER CENTRE in KITOGANI (voorzien van materiaal, te distribueren onder de scholen van het South District; demosessies; bijscholing chemieleerkrachten; bekostigen bijscholing ICT-leerkrachten; logistieke steun rond veiligheid, etikettering chemicaliën; fotokopieapparaat)
 • DISTRICT EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING OFFICE of SOUTH DISTRICT, in MAKUNDUCHI (ICT-materiaal; sportmateriaal. overleg)
 • Ministerie van Onderwijs (overleg)

6. Ondersteuning van twee jeugdnavormingsorganisaties (MVK en ZAFAYCO). In MVK, JAMBIANI, gebeurt de opvang van afgestudeerde jongeren via voetbal→ambachtsopleiding→ vorming Engels en ICT

7. Organiseren van inleefreizen voor leerkrachten, dorpsgenoten of andere geïnteresseerden.

Lees meer

Historiek

Gestart in 1998, ter gelegenheid van enkele bezoeken aan Jambiani Secondary School: oprichting samenwerkingsverband tussen JAMBIANI SECONDARY SCHOOL en H. Hartinstituut Heverlee. 

Oprichting feitelijke vereniging VRIENDEN VAN JAMBIANI SCHOOL, in 2007.

Oprichting vzw VRIENDEN VAN JAMBIANI, op 2015-06-08.

Erkenning tot uitreiken fiscale attesten voor giften vanaf 40 euro: maart 2018.

Werkgebied in het Zuiden
 • Tanzania
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Ambachtslui
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Landbouw, veeteelt en/of visserij
 • Economie
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Jambiani School, sec. school
 • ZAP (Britse NGO)
 • TUISHI ORGANISATION
 • JAMABECO
 • AFRICAN IMPACT
 • Kitogani Teacher Centre, KITOGANI
 • DISTRICT EDUCATIONAL AND VOCATIONAL TRAINING CENTRE, MAKUNDUCHI
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Heilig-Hartinstituut, HEVERLEE
 • Sint-Albertuscollege - HAASRODE:
 • Lerarenopleiding Chemie, KUL
 • SIWE (Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) , LEUVEN
 • Faculteit Bio-ingenieurs, KUL, Leuven
 • Gemeente Bierbeek (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking)
 • Lerarenopleiding Fysica, KUL
 • Wereldmissiehulp

Activiteit in Vlaanderen
 • Bierbeek, Vlaams-Brabant