Solidair met Guatemala

  • Guido De Schrijver
  • Langestraat 6
  • 9300 Aalst -België
  • 053 62 94 76
  • BE53 979-5451060-53
  • GROS-werking
  • Fiscale attesten geleverd via SOS SCHEUT

CONAVIGUA

CONAVIGUA is ontstaan tijdens de jaren van het gewapend conflict en de staatsterreur (eind '70 en begin '80). De organisatie had tot doel de hoofdzakelijk inheemse (Maya) weduwen, slachtoffers van de repressie te organiseren en uit hun isolement te halen. Ze kantten zich voluit tegen de verplichtte militaire dienst en voor een alternatieve civiele opdracht. Nog voor het eindigen van de repressie en de ondertekening van de vredesakkoorden oefenden ze druk uit op de staat om de lijken van gelokaliseerde massagraven op te halen, te identificeren en waardig te begraven. Tijdens de laatste jaren zijn andere problemen aan de orde.

Verdediging van het grondgebied, het milieu, het water tegen de multinationals die door hun mijnbouw- en andere bedrijfsactiviteiten de habitat van de inheemse bevolking verloederen. Die activiteiten gebeuren met de steun van de staat, maar zonder de lokale dorpen en gemeenschappen te raadplegen. Dit zou nochtans moeten volgens de Overeenkomst 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Nochtans ondertekende Guatemala indertijd deze Overeenkomst.

Hervormingen van Justitie. CONAVIGUA en andere inheemse organisaties willen dat de officiële rechtspraak in het land de rol van de inheemse autoriteiten in de lokale rechtspraak erkent.

CONAVIGUA is een lidorganisatie van de Latijns-Amerikaanse Coördinatie van Boerenorganisaties (CLOC), van Vía Campesina en van de Internationale Raad van Inheemse Aangelegenheden.


Terug