Liberia Entrepreneur Educational Foundation

  • Aletha Wallace
  • 00 32 494 43 64 75
  • GROS-werking
  • Fiscale attesten geleverd via Leraars zonder Grenzen

LEEF FOUNDATION BOEKEN EN EDUCATIEF PROJECT

LEEF Foundation heeft een partnerschap afgesloten met St. John’s International school in Waterloo. De school schenkt handboeken en steunt het educatief project. De openbare bibliotheek in Hoeilaart steunt ons door Engelstalige boeken te verzamelen. Daarnaast heeft LEEF Foundation boeken en andere educatieve materialen gekregen van sympathisanten in Hoeilaart en de rest van de Druivenstreek.

LEEF Foundation verzamelt behalve boeken ook educatief materiaal in het Engels voor andere scholen en organisaties in Liberia. We kunnen studieboeken en lerarengidsen van alle vakken, fictie en non-fictie voor alle leeftijden, encyclopedieën, woordenboeken en atlassen gebruiken en spullen voor recreatieve activiteiten.

Onze boeken en educatieve projecten zijn gericht op een breed publiek; deze zijn o.a scholen, organisaties, universiteiten en de lokale gemeenschap.


Terug