Sora

  • Gudrun Beernaert
  • Hillemolenstraat 1 C
  • 8830 Hooglede -België
  • 0473 892 746
  • BE52 1030 4767 9309
  • GROS-werking
  • Fiscale attesten geleverd via NGO Disop

Bouw en werking van een lokaal ziekenhuis Dioula Nana Dramé in Daga-Youndoum

Wegens de grote moeder- en kindersterfte in het broussedorp Daga-Youndoum Bambara en omgeving is Sora er in 2006 gestart met de bouw van een lokaal ziekenhuis Dioula Nana Dramé (daar dispensarium genoemd).

Met dit initiatief willen we de (ca 1400) inwoners van Daga en een 50-tal omringende broussedorpen een eerlijke kans geven op overleven.

Anno 2005-2006 waren de cijfers qua moeder- en kindersterfte schrijnend hoog. Sedert de realisatie en de werking binnen het ziekenhuis zien we een duidelijke verbetering van deze cijfers.

Het ziekenhuis is uitgerust met een minimum aan medisch materiaal om een efficiënte hulpverlening o.v.v. preventie, diagnose en basisbehandeling te garanderen.
Gezien de hoge moeder- en kindersterfte is een optimale werking van de materniteit onontbeerlijk.
Pre- en postnatale begeleiding, geboorteplaning en systematische vaccinatie behoren tot het programma.
De ziekenhuisapotheek voorziet in de nodige medicatie.

Momenteel vinden er dagelijks consulaties plaats en is de werking van de materniteit optimaal.
De meeste kindjes van Daga en omgeving worden nu in het ziekenhuis Dioula Nana Dramé geboren. Na de bevalling overnachten de moeders minimum 1 maal in ziekenhuis alvorens huiswaarts te keren. De mama en haar baby blijven dus 24 uur in observatie en krijgen er de eerste zorgen toegediend met de nodige professionele begeleiding. Daarna vertrekken de mama en haar kindje huiswaarts met een startpakket voor babyzorg en de nodige medicatie voor de mama. Een week na de bevalling komen moeder en baby op controle bij de vroedvrouw om te verifiëren of beiden in goede conditie zijn en de borstvoeding goed verloopt.

Oorspronkelijk werden de consultaties uitgevoerd door een Senegalese vroedvrouw die op vrijwillige basis werkte. Medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid en Preventie gingen in juli 2009 ter plaatse de constructie en de werking in het ziekenhuis Dioula Nana Dramé inspecteren. Daarna volgde de goedkeuring en de belofte dat er vast personeel via de regering zal tewerkgesteld worden.

* In 2009 werden i.s.m. Solar without Borders zonnepanelen geïnstalleerd om het ziekenhuis van de nodige energie te voorzien.

* Na de officiële inhuldiging op 10 april 2010 door het Ministerie van Volksgezondheid, volgde in mei 2010 de tewerkstelling van extra personeel. Momenteel is er een vroedvrouw, een hoofdverpleegkundige, een chauffeur voor de ziekenwagen en een verantwoordelijke voor de

De dakwerken en de werken in de personeelsverblijven bovenop het ziekenhuis (elektriciteitsvoorzieining, betegeling, vloeren, sanitair) zijn al goed gevorderd en verfijnd, maar zijn nog niet af. Eens deze werken voltooid zijn, verhuist het ziekenhuispersoneel, dat nu in enkele patiëntenkamers logeert, naar de bovenverdieping.
Alle kamers zullen dan volledig vrij zijn voor patiënten en indien nodig kunnen naast de vrouwen die pas bevallen zijn, ook andere patiënten één of meer dagen in observatie blijven en/of behandeld worden in het ziekenhuis.

Aanvullend meubilair (kasten, stoelen, tafels en banken) voor het ziekenhuis is al ter plaatse en is voorlopig gestockeerd onder het waakzaam en beschermend oog van de vaste conciërge. Naast de meubels zijn ook muskietennetten en ventilatoren voorzien voor het ziekenhuis.

* In juni 2010 werd een graanmolen geschonken aan Daga om de vrouwenarbeid lichter te maken.

* april 2011: organisatie van een eerste medische dag in Daga-Youndoum Bambara i.s.m. Daara SOS Santé 
   Senegal. Er werden 630 gratis consultaties verstrekt. Sora zorgde voor voldoende medicatie en verbandmateriaal
   alsook logistieke opvang van de 16-koppige equipe van artsen en verpleegkundigen uit Rufisque-Dakar.

* 2012: in het ziekenhuis Dioula Nana Drame werden 35 kindjes/maand geboren
   Het ziekenhuis is ondertussen verantwoordelijk voor de gezondheidszorg voor de inwoners van 12 naburige
   broussedorpen.

* 2013: vrijwilligers van Sora geven de deuren in het ziekenhuis een nieuw laagje verf

* 2014: -vervanging batterijen gelinkt aan de zonnepanelen
              -
tweede medische dag (journée médicale): 7 vrijwilligers (verpleegkundigen en
               
vroedvouwen) van Sora helpen mee met de equipe artsen-verpleegkundigen uit Rufisque-
               Dakar.Er vinden 508 consultaties plaats op verschillende medische domeinen: diabetes-oogziekten-
               algemene consultaties- gynaecologie-geriatrie-pediatrie.


* 2015 - werken aan de bovenverdieping voor het personeel: sanitair blok, slaapruimte en living, installatie van 
             deuren
            - alle houten deuren in het ziekenhuis worden vernieuwd.
            - creatieve vrijwilligers van SORA organiseren tijdens de paasvakantie in Daga een tekennamiddag voor de
              kinderen 
            -juli-augustus 2015: aanbrengen van exta bescherming van de personeelsverblijven tegen regen
               en wind door de uitbouw van een pergola, dit om erosie van het gebouw te vermijden en de
               stabiliteit en de duurzaamheid ervan te verhogen.

* anno 2016 merken we dat de gezondheidstoestand van de inwoners van Daga en de omliggende broussedorpen 
   opmerkelijk verbeterd is. 
   In de paasvakantie organiseerden we een derde medische dag in het ziekenhuis Dioula Nana Dramé. 3 Sora-
   vrijwilligers helpen mee me de consultaties, de andere vrijwilligers animeren de kinderen op het binnenplein
   (zingen, tekenen) en bedelen water en een maaltijd aan de wachtende patiënten.
   In de omgevind van het ziekenhuis planten we fruitbomen aan.
   Hulp aan een bejaarde dame in Daga wiens huisje onbewoonbaar geworden is in het regenseizoen: Sora
   renoveert haar huisje en laat 2 extra kamers bouwen.
   Eumeu Sène, worstelkampioen in Senegal, is de peter van SORA in Senegal geworden. Onze peter in
    België is Elimane Coulibaly.

   Augustus: versturen van 2 containers met medisch materiaal verstuurd in het kader van ons project.

* ANDERE REALISATIES VAN SORA

- Sora verstuurt regelmatig een container met medisch en educatief materiaal naar Senegal, bestemd voor
  verschillende medische centra en scholen, waar de nood aan dergelijk materiaal heel hoog is.

-Sora organiseerde meermaals een 'medische dag' of 'journée médicale' in Daga: een ploeg van een tiental
 artsen en verpleegkundigen, onderlegd in verschillende disciplines (geriatrie, pediatrie, cardiologie, endocrinologie, 
 gynaecologie,  ophtalmologie) uit Rufisque-Dakar doet een hele dag gratis consultaties en verstrekt gratis
 medicatie aan de  inwoners van Daga en omliggende broussedorpen.

-sinds 2014 steun aan het weeshuis VIVRE ENSEMBLE (door het schenken van kledij en speelgoed) waar ca. 340
 kinderen tussen 0 en 15 jaar verblijven.
 Ze worden er prima verzorgd en begeleid.

-Vrijwilligers uit het onderwijsveld en de ziekenhuiswereld kunnen bij Sora terecht voor een stage of
 vrijwilligerswerk.

-jaarlijks inleefreis naar Senegal in de paasvakantie met enkele dagen verblijf in het broussedorp Daga-
 Youndoum Bambara. Telkens bezoeken we het ziekenhuis en de lagere school in Daga.
 We bezorgen de school telkens educatief materiaal.

 

 

 


Terug