Leraars zonder Grenzen

  • Sofie Desmedt
  • Jan de Graefstraat 7
  • 2600 Berchem -België
  • 0468 57 08 22
  • 523-0800708-48
  • GROS-werking
  • Zelf gerechtigd om fiscale attesten uit te schrijven

Centro ecologico 'Terra Viva'

Het project is ontstaan in 2004 met de voorbereiding in België. Na de definitieve verhuis naar Brazilië zijn we onmiddellijk van start gegaan samen met een lokale organisatie (AMB) om de behoeften te leren kennen. Momenteel zijn we werkzaam in Campo Largo en Curitiba (agricultura urbana) en Pinhais (randstad).

Dit project richt zich vooral op de ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen door het geven van cursussen in biologische landbouw. Tevens wordt er een speciale aandacht besteed aan de vrouwengroep. Op regelmatige tijdstippen zijn er kookcursussen om de eigen productie te verwerken en te bewaren. (o.a. maken van geleien en confituren.) In ons centrum werken we modellen uit en hebben we een demonstratietuin en proeftuin. Momenteel wordt er hard gewerkt om een cursus uit te werken  voor de families uit de favellas van Curitiba. Families die geen grote ruimte ter beschikkenig hebben maar wel een moestuintje willen (kunnen) aanleggen. Dit project loopt in samenwerking met een socilale organisatie uit Pinhais die de mensen begeleid die een nieuwe huisje hebben gekregen weg van de oeverbewoning (overstromingsgebied!)

LzG ondersteunt in het bijzonder de educatieve aspecten van dit project : zorgen voor een betere uitrusting van de arme lokale bevolking. Meer informatie op www.lzg.be (project Terra Viva).

 

 

 


Terug