Leraars zonder Grenzen

  • Sofie Desmedt
  • Jan de Graefstraat 7
  • 2600 Berchem -België
  • 0468 57 08 22
  • 523-0800708-48
  • GROS-werking
  • Zelf gerechtigd om fiscale attesten uit te schrijven

Ahazaza school

De school in Rwanda is opgericht door een Engelse dame die doceerde aan de universiteit. Ze vond dat kinderen het beste via onderwijs hun toestand kunnen verbeteren. Daarom richtte ze een kleuter- en lagere school op. Er vertrekken regelmatig leerkrachten om les te geven in een kleuterklas.

De school werkt voortreffelijk. De opleiding van de leerkrachten is echter niet optimaal. Door vrijwilligers die in het kleuteronderwijs en in het lager onderwijs werken in België kunnen de leerkrachten van ter plaatse een nieuwe input krijgen om hun onderwijs te verbeteren.

Informatie over de school vindt u op volgende website: www.ahazaza@hotmail.com

Ook foto's.


Terug