Gamrupa Europe - Belgium

  • Marcel Simons
  • Loverdal 28
  • 1910 Kampenhout -België
  • 016/208725
  • BE59973032484526
  • GROS-werking
  • Fiscale attesten geleverd via Andere

Gamrupa Health Care Fund

Het Gamrupa Health Care Fund is een onderlinge medische verzekering opgezet en uitgevoerd door dorpelingen in het gambiaanse dorp Sifoe, zodat er er een basis medische voorziening gerealiseerd kan worden in vijf verschillende dorpen voor ongeveer 25.000 mensen.

Het Gamrupa Health Care Fund is een initiatief van de bewoners van het dorp Sifoe. Zij hebben geen ziekenhuis of zelfs maar een dokter maar zij hebben natuurlijk wel geneeskundige hulp nodig. Er was ooit door methodisten een medische post gebouwd maar die was in onbruik geraakt. Er was ooit ook een ambulance geweest maar die is verdwenen. Er werd door de dorpsbewoners gevraagd of wij subsidie konder krijgen om een ziekenhuisje te bouwen. Dat hebben wij resoluut van de hand gewezen want wat heb je aan een ziekenhuis als je geen arts hebt. Het dorp op zich in feitelijk te klein om een ziekenhuis rendabel te maken. Dus viel die optie weg. Maar natuurlijk bleef de vraag om medische bijstand bestaan.

Vanuit die gedachte en wens zijn wij op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de medische voorzieningen binnen de gemeenschap naar een hoger plan te tillen.

Het plan dat daaruit voort kwam is simpel.

Door vijf dorpen van ongeveer gelijke grootte samen te laten werken ontstaat er een kluster van 25.000 personen. Deze betalen per maand een bijdrage van 5 Dalassi (15 Eurocent). Van deze bijdragen kan een arts, een analyst, 5 hoofdverpleeegkundige, 5 ambulance chauffeurs, 5 schoonmakers, een aantal mensen die de bijdrage ophalen en direct contact hebben met de dorpelingen en een administrateur worden betaald. Verder moet er een auto komen voor de arts en de analyst, die hiermee naar de dorpen gaan en voor ieder dorp een ambulance.

Omdat er vijf werkdagen zijn, zijn er ook vijf dorpen, op loopafstand van elkaar, die mee kunnen doen aan dit project. Op die manier kan er een roulatie systeem zijn van de vaste dagen dat de dokter zitting heeft in elk dorp. ( In de toekomst kan het uitgebreid worden) Op dagen dat de dokter niet in het dorp komt neemt de verleegkundige de medische zorg voor zijn of haar rekening en als deze het noodzakelijk vindt dat de dokter een patient ziet verwijst deze hem door naar het dorp waar die dag de arts praktijk doet.

De medische posten, die in vrijwel ieder dorp wel aanwezig zijn maar doordat ze al jaren niet of maar gedeeltelijk gebruikt worden in vele gevallen ernstig vervallen zijn, moeten worden opgeknapt. Dit is een taak van de dorpsbewoners zelf. Er kan hooguit een bijdrage worden gegeven om materialen te kopen.

De kas wordt beheerd door de penningmeester van Gamrupa the Gambia, die gecontroleerd wordt door de een afvaardiging van de vrouwen van het dorp en Gamrupa Europe. Iedere Dalassi moet verantwoordt worden.

In Europa moeten wij zorgen voor een garantie fonds dat ten doel heeft de aanloop kosten te betalen zodat het Gamrupa Health Care Fund kan starten en in noodgevallen, zoals bijvoorbeeld een malaria epidemie of een overstroming en dergelijke, bij te springen, doch alleen dan als het duidelijk is dat het geld niet opgebracht kan worden uit de eigen inkomsten van het fonds in Gambia

Op deze manier kan iedere bewoner van een aangesloten dorp, die de bijdrage betaald aan het Gamrupa Health Care Fund, zich verzekerd weten van medische hulp van zijn eigen medische staf in zijn eigen dorp.

De duurzaamheid van het project is gewaarborgd omdat het uitsluitend gebaseerd is op de ideeën en inzet van de lokale bevolking. Het is hun project, dat gerealiseerd wordt door hun inzet en zelfredzaamheid. Wij van Gamrupa Europe zullen ons, na verloop van tijd, alleen nog bezig houden met een stukje toezicht en eventueel enige modetaties als dat nodig mocht zijn.

 


Terug