Mama Lufuma

  • Lieve De Keyser
  • Houwaartstraat 325
  • 3270 Scherpenheuvel-Zichem -België
  • 0477 884 095
  • 744-0204138-43
  • GROS-werking

Inzo ya bana beto

In Matadi zijn er erg veel wees- en straatkinderen. Men tracht voor die kinderen wel een opvanggezin te zoeken, maar dat is erg moeilijk. Vzw Mama Lufuma wil een opvangtehuis voor straatkinderen bouwen, hen eten en onderdak geven èn later ook naar school laten gaan. Rond dit huisje willen zij kippen houden, maniok aanplanten, enz. om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien.


Terug