Humasol

  • Steven Claessens
  • Desguinlei 214
  • 2018 Antwerpen -België
  • +32485634.592
  • 733-0558533-37

Uganda

Het doel van het project is om het Kiyeyi medisch centrum in Oeganda te voorzien van energie. Meer bepaald voor het verkrijgen van water (onder druk en warm water) en elektriciteit. Deze elektriciteit is voor basistoepassingen zoals de medicijnenkoelkast. De elektriciteit zal opgewekt worden doormiddel van zonne-energie. Het water dat niet benuttigd wordt door het medisch centrum wordt beschikbaar gesteld voor de lokale bevolking. Hierbij is het zeker dat de lokale bevolking ook steeds van water voorzien wordt aangezien er dagelijks voor 400 personen water wordt opgepompt.

De bedoeling is om dit volgens onderstaande principes te verkrijgen:- Hernieuwbare energie
- Lage kosten
- Gebruik en aankoop van lokaal aanwezige materialen
- Lokaal herstelbaar
- Lokaal reproduceerbaar

Meer info hier verkrijgbaar.


Terug