Helping Hands

  • Cor de Bresser
  • Pastorijstraat 37
  • 2382 Ravels -België
  • 0473 18 18 08
  • 733-0340156-07
  • KREDBEBB

Aljamdu Vrouwentuin

Er is een geweldig vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de tuin. Dank zij de steun van de oktober 2013 Challenge teams X (1505-1513-1514 en 1523) konden de zonnepanelen worden geplaatst en stroomt het water uit de tappunten. De gehele bevolking van Aljamdu is uitermate enthousiast. Toen het eerste water uit de bron stroomde stond iedereen te dansen en te springen. Met voortvarendheid hebben de mannen sleuven gegraven in de zware grond. De inzet is fantastisch. Ondanks de lange tijd die de ontwikkeling van de tuin tot nu toe in beslag heeft genomen is men er blijkbaar in blijven geloven. De volgende investering is de omheining van de tuin. Zonder de omheining kan de tuin nog niet inwerking treden. We proberen dat zo snel mogelijk te realiseren, zodat de economische ontwikkeling van Aljamdu een grote impuls krijgt. De omheining van gaas kost

ongeveer 15 € per meter. De totale lengte van de omheining is 1400 meter.

Met uw hulp kunnen we een eind komen!


Terug