Helping Hands

  • Cor de Bresser
  • Pastorijstraat 37
  • 2382 Ravels -België
  • 0473 18 18 08
  • 733-0340156-07
  • KREDBEBB

Madina Talokoto. Voertuigen voor tehuis

In Gambia is slechts in zeer beperkte mate zorg voor kinderen met een handicap en weeskinderen mogelijk, vaak ontbreekt het benodigde geld. De eerste groep is vaak niet of minder zichtbaar, kinderen worden weggehouden, b.v. uit schaamte. De laatst genoemde groep vind je vaak terug als daklozen en zwerfkinderen.

In Gambia is het voor mensen (kinderen) met één of meer handicaps en voor weeskinderen erg lastig om een volwaardig bestaan op te bouwen, ze komen moeilijk of niet in de positie om op te groeien tot zelfredzame mensen.

De Stichtingen Talokoto Nederland en Talokoto Gambia, bouwen bij het dorp Madina Talokoto (3 km van Brikama, vlak bij de grens met Senegal) een tehuis voor de opvang en verzorging van gehandicapte kinderen en weeskinderen. Het tehuis komt op een terrein van 6000 m2, is ommuurd en gaat bestaan uit een kindertehuis voor 60 kinderen en 6 huisjes voor totaal 24 ouderen met gehandicap, alles onderling met elkaar verbonden. Hiernaast komen er een garage/werkplaats, een naaiatelier, timmerwerkplaats en ontmoetingsruimten. Ook worden gastenverblijven gebouwd.

De inwonenden krijgen onderdak en verzorging, waar mogelijk worden ze in het bezit van en in staat gesteld om gebruik te maken van hulpmiddelen. De kleinste kinderen gaan indien mogelijk naar de nurseryschool in Talokoto, de wat oudere kinderen zullen eventueel onderwijs volgen op een priority school in de verdere omgeving. De ouderen kunnen werkzaamheden verrichten in de werkplaatsen of atelier. Hierdoor kunnen ze geleerde zaken in praktijk brengen en leveren ze een maatschappelijke bijdrage, beide goed voor hun ontwikkeling.

Door deze aanpak kunnen kansloze kinderen opgroeien tot zelfredzame mensen, die geloven in zichzelf en waardevol zijn voor hun naaste omgeving.

Veel van het tehuis is al gebouwd, dit jaar hopen we het kindertehuis af te bouwen en de eerste 30 kinderen binnen te krijgen.

De verzorging van de kinderen vraagt ook dat het tehuis mobiel is. Kinderen zullen contact hebben met hun thuis, indien dit er is. Er zal bezoek gebracht moeten worden aan medische posten en ziekenhuizen en aan onderwijsinstellingen op grotere afstand. Voor dit alles en doodeenvoudig voor het draaien van dit tehuis is vervoer nodig. Vervoer vooral van mensen, cliënten en hulpverleners maar soms ook van levensmiddelen en materialen.

Voor dit vervoer zoeken we twee voertuigen. Één kleinere bus voor vervoer van meerdere mensen met (rolstoel) of zonder handicap en materiaal, zoals b.v. een Volkswagen LT of Mercedes. Als tweede een personenauto (eventueel 4 wiel drive) voor vervoer van enkele personen, b.v. een groter type Toyota of een Mercedes 200 D.

Spreekt dit project u aan, dan mag u van ons één of beide genoemde voertuigen, eventueel gevuld met hulpgoederen, van Antwerpen naar Madina Talokoto brengen. Wij van de stichtingen Talokoto Nederland en Talokoto Gambia zijn u dankbaar, maar eeuwig dankbaar zijn de kinderen die dankzij uw inzet een menswaardig bestaan kunnen krijgen.

Stichting Talokoto Gambia, Madina Talokoto, Kombo East District Vice chairperson Mrs Awa Bojang, tel.0022 7089399; email: awabadjie@yahoo.com Mr. Sanna Badjie, tel. 00227413173; email: sanna16@gmail.com Stichting Talokoto Nederland te Middelburg, email: info@talokoto.nl Voorzitter Jan Duine, zie ook www.talokoto.nl


Terug