Imani Belgium

  • Frans Van Miert
  • Heieinde 120
  • 2360 Oud-Turnhout -België
  • 014 41 72 05
  • BE12 0015 2732 2792
  • GEBABEBB
  • GROS-werking
  • Fiscale attesten geleverd via OSJ-steunfonds

IMBEKE TRAINING CENTRE

Via de charitable trust IMBEKE wordt een opleidingscentrum gebouwd in de rurale omgeving van OYUGIS in Kenia. Het project omvat de aankoop van grond en de oprichting van een aantal gebouwen zoals klasgebouw, keuken, landbouwgebouwen, visvijver.... In het omleidingscentrum zal het project "Girls' Dreams" worden gerealiseerd. Dit project richt zich op tienermoeders en jonge vrouwen die om welke reden  ook niet de kans hebben gekregen om onderwijs te volgen of om een opleiding te genieten. Naast praktijkgerichte opleidingen zal bovendien zeer veel aandacht besteed worden aan algemene ontwikkeling, eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbeeld, sociale vaardigheden enz. 

De accommodatie kan ook ter beschikking gesteld worden van plaatselijke jeugd- en vrouwengroepen om er hun activiteiten te organiseren.


Terug