ZOEKERTJES

14/11/2017

Websitebeheerder

Je bent erg geïnteresseerd in communicatie en website building. Je durft nieuwe wegen bewandelen. Je weet hoe je mensen aanspreekt zodat ze zich betrokken voelen en willen meewerken.

Onze website moet dringend vernieuwd en verjongd worden. De website kan van thuis uit vernieuwd en opgevolgd worden. Wij leveren de inhoud, maar meedenken wordt ten zeerste geapprecieerd.

Gij stelt voor hoe de website eruit kan zien en met welk programma je dit wil maken. De website moet mee met zijn tijd. Artikels worden je aangeleverd, maar eigen inbreng wordt erg geapprecieerd.
Je bent een echte teamplayer

Zie de huidige website: www.gamrupa.org

Dit zoekertje is nog niet ingevuld.

Contacteer Marcel Simons voor meer informatie.