ZOEKERTJES

15/09/2019

VRIJWILLIGER HR in Incredible India GEZOCHT!

HR VRIJWILLIGER in INDIA gezocht

 

Een samen zoeken naar een interculturele en empowerende bedrijfscultuur

-      Leiderschap, werkethiek en het versterken van eigenwaarde en talenten bij de medewerkers -

Wie zijn wij?

Solid vzw gelooft rotsvast dat de krachtenbundeling tussen maatschappelijk verantwoorde ondernemingenen non-profit organisaties een effectieve en duurzame manier is om armoede op lange termijn te bestrijden en meer specifiek, om de levensomstandigheden van kansarmen wereldwijd te verbeteren. Enerzijds scheppen deze faire ondernemingen eerlijke kansen voor de lokale bevolking door het creëren van eerlijke tewerkstelling, afzetmarkt en andere vormen van toegevoegde waarde voor de maatschappij. Anderzijds versterken de non-profit organisaties hun mensen en diens omgeving door hen o.a. te begeleiden, te ondersteunen en vaardigheden aan te leren wat de drempel tot de arbeidsmarkt verlaagt en perspectief biedt tot een solide toekomst. 

Dit leidt tot slot tot de zelfbedruipendheid van de non-profit projecten: winst van de commerciële activiteiten vloeit rechtstreeks door naar de sociale organisaties, die alleenstaand (los van donaties) financieel niet kunnen overleven.

 

Solid is een krachtenbundeling tussen verschillende organisaties en heeft als doel om lokale partners in het Zuiden te steunen door eerlijke productie aan te bieden aan het Noorden. Door in het Zuiden winst te creëren, wordt tevens beoogd om in lokale sociale projecten te investeren en zodanig een hybride model op te bouwen waarbij duurzaamheid en zelfredzaamheid centraal staan.

 

Dit samenspel van commerciële en sociale motieven past Solid toe in 2 grote projecten: SOLID CRAFTS & SOLID AGRICULTURE: Solid Crafts ontwikkelt en begeleidt duurzame handwerkateliers in Peru, Kenya en India waar kansarmen op een eerlijke manier tewerkgesteld worden, hierbij ligt de focus op hoogkwalitatieve grondstoffen en authentieke ambachten. Solid Agriculture zet in op duurzame landbouwprojecten in Ayacucho, Peru, om de plaatselijke boerengezinnen een kans te geven om te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud; dit met respect voor mens en milieu. 

 

De winst die uit de ateliers en lokale oogsten voortvloeit, wordt door Solid in sociale projecten geïnvesteerd. Dit alles gebeurt met bijzondere aandacht voor persoonlijke, sociale ontwikkeling en bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden; met andere woorden: een win-win verhaal waar iedereen beter van wordt.

Interculturele dialoog rond werkethiek en authentiek leiderschap

 

Ons weefatelier in India is een samenspel tussen verschillende culturen. Belgische medewerkers, werken samen met een Indisch team van hoog-opgeleiden en rurale vrouwen die vaak analfabeet zijn. Een rijke mengelmoes aan ideologieën, talen, achtergronden, opleidingsniveaus, waarden, etc. De bestaansreden van PACES Crafts is om vrouwen op het platteland eerlijke werkgelegenheid te bieden die hen empowered, niet enkel op economisch vlak maar hen persoonlijk zo versterkt dat zij uit eigen kracht, keuzes kunnen maken die de cyclus van armoede doorbreekt en hen versterkt als vrouw, moeder, partner en burger. 

De komende jaren wil het bedrijf groeien en meer en meer vrouwen opleiden tot weefster. Maar deze schaalvergroting vergroot ook de uitdagingen die het bedrijf kent, in de afstemming als team, als collega’s. Er zijn heel wat culturele verschillen die een invloed hebben op productieprocessen en die de people management cultuur in het bedrijf kleuren. 

Onze Belgische manager zoekt een vrijwilliger die haar kan ondersteunen met het versterken van belangrijke waarden in het bedrijf, die nodig zijn om tot een schaalvergroting te komen en zo nog meer impact te realiseren bij haar medewerkers. Paces wil een interculture dialoog opzetten tussen haar medewerkers uit diverse culturen om zo te komen tot een rijke bedrijfscultuur die werkt binnen de vooropgestelde doelstelling. 

 

Veel vanzelfsprekendheden, waarden op het werk, blijken niet zo vanzelfsprekend in India…. 

-       Company culture – hoe omgaan met verlofdagen? Implementeren van nieuwe routines. 

-       Werkethiek – punctualiteit, organisatie, heldere communicatie, nakomen van afspraken …. 

-       People management – zelfvertrouwen, daadkracht, initiatief, efficiëntie, …. 

-       Assertief leiderschap – hoe vrouwen brengen tot assertief leiderschap binnen een Indische cultuur? Hoe mannen brengen van een autoritair naar een assertief leiderschap? 

-       Talentontwikkeling – intern opleidingsbeleid

-       Probleemanalyse – Oplossingsgericht denken

-       Vergadercultuur 

-       Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en mensen versterken in het opnemen van verantwoordelijkheden. Ownership. 

-       5S – organisatie op de werkvloer 

Wil jij een verschil maken in de textielsector? Wil jij meewerken aan een empowermentsproces van rurale Indische vrouwen? Ben je zelf iemand die openstaat voor een interculturele dialoog over waarden? Kan je om met flexibiliteit op de werkvloer en heb je best wel wat geduld? Ben je iemand die zelfstandig aan de slag kan en vooral iemand die vlot de handen uit de mouwen steekt? Dan ben jij de man/vrouw die we zoeken! Contacteer ons zeker! 

 

Vanaf September zouden we graag de capaciteit van ons atelier sterk willen uitbreiden. Ons atelier is gelegen in een erg landelijk dorpje in het Noorden van India, naast de stad Ranchi. Hoewel weven tot het culturele erfgoed van India behoort, is dit nog niet het geval in Ranchi en al zeker niet voor vrouwen. Veel van de vrouwen in de omgeving zijn laag geschoold en erg afhankelijk van het inkomen van hun man of de karige oogst die ze kunnen verzamelen. Met jouw ondersteuning willen wij meer vrouwen opleiden en zo ons team in Ranchi uit te breiden! 

Je werkt samen met Indra, onze lokale Belgische medewerker die het atelier opstartte, en haar Indische team. Ook vanuit België zal er opvolging en afstemming zijn en kan je rekenen op ondersteuning van onze handweef experte Valerie. 

 

Wij bieden je

-       Een jonge, dynamische en uitdagende omgeving

-       De kans om jouw steentje bij te dragen aan duurzame internationale samenwerking in India

-       Logement ter plaatse in een veilige en aangename wijk van Ranchi.  

-       Nauwe opvolging 

-       Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen tijdens de werkuren. 

Praktisch

-       Vrijwilligerswerk

-       Voltijds, minimum 3 maanden 

-       Vanaf September (data onderhandelbaar)

-       Loon: Lokale onkostenvergoeding van 350 rupee (ongeveer 4.5 EUR) per werkdag 

-       Solliciteren bij celine@solidinternational.bemet referentie Vrijwilliger India

 

 

Meer informatie

www.solidinternational.be

Solid vzw - Kortrijksesteenweg 697 - 9000 Gent

Dit zoekertje is ingevuld.

Einddatum: 01/01/2020

Contacteer céline Drijkoningen voor meer informatie.