logo

Provincie Limburg heeft nieuw subsidiereglement ‘Mondiale Samenwerking’

Nieuws

Provincie Limburg heeft nieuw subsidiereglement ‘Mondiale Samenwerking’

Op 21 oktober 2020 keurde de Limburgse provincieraad een aanpassing aan het reglement ‘Projecten Noord Zuid’ goed. Het nieuwe provinciaal reglement ‘Projecten Mondiale Samenwerking’ treed in werking vanaf 1 januari 2021!

De belangrijkste wijzigingen zijn: één indieningsdatum per werkjaar, 1 mei, het maximumbedrag van een subsidie per project is verhoogd naar 15 000, en de provinciale subsidie bedraagt maximaal 75% van het totale subsidieerbare budget.

De inhoudelijke vereisten voor een project zijn zodanig niet veranderd. Minimaal vier experten adviseren de deputatie over de ingediende subsidieaanvragen.

Waarom dit reglement?

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw ondersteunt de provincie Limburg projecten in ontwikkelingslanden. De ondersteuning van kleinschalige projecten in erkende ontwikkelingslanden heeft de voorbije 60 jaar een hele evolutie doorgemaakt. Het provinciale beleid wil op gepaste wijze inspelen op de vernieuwende inzichten in de sector ontwikkelingssamenwerking.

De provincie Limburg wil de nadruk leggen op de ondersteuning van kleinschalige structurele projecten Mondiale Samenwerking met een duidelijke link naar de provincie. De structurele band met de provincie kan op verschillende manieren gelegd worden, maar moet gericht zijn op een langetermijnsamenwerking.

Het project Mondiale Samenwerking is gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio, gemeenschap of bevolkingsgroep, beoogt een duurzame ontwikkeling, betrekt de doelgroep/partner bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het project en moet de doelgroep in staat stellen om de eigen ontwikkeling in handen te nemen. Het project situeert zich in een erkend ontwikkelingsland, voorkomend op de lijst van de OESO (DAC-Lijst).

Het is niet alleen belangrijk dat er een goed structureel onderbouwd project in een ontwikkelingsland wordt ondersteund. Even belangrijk zijn de fondsenwervende, informatieve en educatieve activiteiten die georganiseerd worden in de provincie Limburg.

Hoe dien je een dossier in?

Je dient gebruik te maken van standaardaanvraagformulier dat je kunt downloaden en digitaal invullen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors