Vormingsaanbod

 

Vorming dubbelHet 4de Pijlersteunpunt biedt een uitgebreid vormingsaanbod aan voor iedereen die actief betrokken is bij een project in het Zuiden.

Vormingskalender: Consulteer de kalender voor een overzicht van de vormingen die in jouw provincie of regio plaatsvinden.
Je kan ook op de hoogte blijven door in te schrijven op de nieuwsbrief

Zelf een vorming organiseren: De vormingen kunnen ook gereserveerd worden door verenigingen, organisaties, lokale overheden, onderwijsinstellingen of bedrijven. Op aanvraag werken we op maat een vormingsaanbod uit dat inspeelt op jullie specifieke noden.
Contacteer ons voor meer informatie: 02 536 11 56 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Overzicht van de beschikbare vormingen bij het 4de Pijlersteunpunt :


vormingsaanbod 2017 - 2018

 

A.  Aanbod dat speciaal gericht is naar 4de Pijlers.

 

 

B. Aanbod dat voor een bredere groep interessant is.

 

 

A.  Aanbod dat speciaal gericht is naar 4de Pijlers.

 

Projectwerking:
Hoe bouw je een duurzaam en goed gestructureerd project op in het Zuiden?

Een project in het Zuiden opzetten is niet altijd even eenvoudig. Je begint er enthousiast aan, maar gaandeweg word je geconfronteerd met heel wat vragen; Dat heeft vaak te maken met de manier waarop je het project opbouwt.: Hoe heb je het probleem in kaart gebracht? Met wie ga je samenwerken? Welke fase doorloopt een project en hoe maak je een plan? En natuurlijk spelen er ook heel wat elementen mee uit de omgeving van je project waar je geen vat op hebt. Aan de hand van praktische oefeningen vanuit je eigen project ontdek je hoe je je werking stap voor stap opbouwt.
Daarbij komt ook de vraag wat je wil bereiken met je initiatief. Hoe verbeteren onze inspanningen het leven van de mensen ginds op een duurzame manier? Wanneer zijn we tevreden over onze resultaten? En hoe blijft ons project ook bestaan als we niet meer zo frequent ginds aanwezig zijn. De workshop reikt je een aantal instrumenten aan om tussendoor te evalueren hoever je staat.

Begeleiding: Birgit De Clerck (Camino consult)
Voor wie: Basisworkshop voor wie met een project start en wie al een tijdje bezig is en wil stilstaan bij troeven en mogelijkheden van zijn project.
2 dagdelen (optie: 3 dagdelen met vervolgmoment)

Duurzaamheidsscan: Hoe duurzaam is je project?

Je streeft er uiteraard naar dat je project ook in de toekomst een verschil blijft maken; dat je project op termijn op eigen benen kan staan en kan blijven voortbestaan, ook als jullie het niet meer actief ondersteunen. Maar hoe doe je dat? En hoever staat je project op dit vlak.
Duurzaamheid heeft natuurlijk vele aspecten. Met de duurzaamheidsscan leer je in te schatten waar je project zich situeert en krijg je instrumenten aangereikt waarmee je stappen kan zetten naar een grotere duurzaamheid.

Begeleiding: Birgit De Clerck (Camino consult)
Voor wie: Voor wie al een tijd bezig is met zijn project en al een stapje verder staat
1 dagdeel

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's), wat heeft dat met mijn project te maken? 

Eind september 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 ambitieuze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de zogenaamde SDG’s) goedgekeurd. Wat houden deze doelstellingen juist in? Welke kansen kan dit nieuw internationaal ontwikkelingskader bieden ? Hoe kunnen we ons project in het Zuiden hierbinnen plaatsen ? We gaan op zoek op welke manier we met ons project, met kleine stapjes, bij kunnen dragen aan de realisatie van de SDG’s.

Begeleiding:  -  Birgit De Clerck van Camino Consult.
Voor wie: 4de Pijlers
1 dagdeel

Kinderen zonder thuis: werken met wees- en straatkinderen
Van kinderproject tot kinderrechtenproject

Hoe werk je met wees- en straatkinderen? En hoe hou je rekening met kinderrechten? We stellen de vraag tijdens uitwisselings- en ontmoetingsavond voor iedereen die werkt met kinderen in het Zuiden. We vertrekken van een aantal concrete getuigenissen van 4de Pijlers, van de ervaringen van KIYO. We wisselen good en bad practices en ontdekken  aandachtspunten en valkuilen bij de begeleiding van kinderen.

Begeleiding:  KIYO, 4de Pijlersteunpunt 
Voor wie: Voor wie al een tijd bezig is met zijn project en al een stapje verder staat
1 dagdeel

Hoe schrijf je een goed projectdossier? 
Subsidies aanvragen, verantwoorden en je project voorstellen

Om subsidie aan te vragen of om je project voor te stellen aan een sponsor heb je een goed projectdossier nodig. In elk aanvraagformulier voor subsidies komen grotendeels dezelfde vragen terug. Maar hoe moet je die vragen interpreteren en wat wil de subsidiegever van je vernemen? Hoe formuleer je je antwoorden bondig en ter zake? Welke informatie moet je verzamelen om een goed beeld te geven van je project en om de verkregen subsidie achteraf te verantwoorden? 
De workshop vertrekt van het concrete subsidiereglement van je gemeente of provincie. Stap voor stap en met praktische oefeningen bekijken we wat de subsidiegever van je wil vernemen en hoe hij een duidelijk beeld krijgt van je project.

Begeleiding: Ilse Renard – Isix consulting
1 dagdeel

Onderwijs in het Zuiden 
Aandachtpunten bij de opstart, uitbouw en verzelfstandiging van onderwijsprojecten.

Bij kansen tot ontwikkeling kan het belang van onderwijs moeilijk overschat worden. Vele onderwijsprojecten worden door 4de Pijlers opgezet of ondersteund. Is dit niet de opdracht van de overheid ? Hoe zet je concrete onderwijsprojecten op ? Hoe bouw je ze verder uit en maak je ze toekomstbestendig ?
Begeleiding:  ism met Leraars zonder Grenzen/Willy De Bisschop
1 dagdeel

Je project in Genderperspectief 

Streven naar gelijkheid tussen man en vrouw is niet alleen een belangrijk doelstelling als je streeft naar meer rechtvaardigheid. Het kan ook een belangrijke factor zijn voor het succes van je project. Want het is één van de meest directe manieren om een grotere impact te hebben op economische en menselijke ontwikkeling van een zo breed mogelijke groep, zonder iemand uit te sluiten. Hoe kan je hierrond werken met je projectpartner? Hoe maak je het bespreekbaar ? Wat zijn de valkuilen ?

Begeleiding:  -  Lisette Caubergs, South Research
Voor wie: 4de Pijlers
1 dagdeel

Goed rapporteren over je project?

Hoe rapporteer je op een zorgvuldige, volledige en duidelijke manier over je project ? Waar moet je opletten bij het ‘narratief’/inhoudelijk gedeelte en hoe zit het met de financiële afrekening ? Je krijgt handvaten voor dit administratief, maar essentiële werk.

Begeleiding : wordt nog ingevuld.
Voor wie : 4de Pijlers
1 dagdeel

De 4de Pijler zakelijk bekeken
VZW-wetgeving en organisatiestructuur

Het starten of uitbouwen van een 4de Pijlerinitiatief heeft ook zakelijke aspecten. De workshop gaat in op de regelgeving rond vzw’s en feitelijke verenigingen. Welke administratieve verplichtingen zijn er? Wat is het verschil tussen vzw en feitelijke vereniging? Hoe zit het met de boekhouding en fiscale richtlijnen? Waar moet je op letten wanneer je vrijwilligers inschakelt? Deze en andere vragen krijgen een antwoord in een praktische handleiding voor 4de Pijlers en feitelijke verenigingen.
Begeleiding:  -  SCWITCH
Voor wie: Voor iedereen die betrokken is bij een feitelijke vereniging of vzw
1 dagdeel

 

B. Aanbod dat voor een bredere groep interessant is.

 

 

 Intercultureel samenwerken

Een project opzetten in het Zuiden is niet vrijblijvend. Elke stap die je zet, grijpt in in het leven van anderen en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Maar hoe leer je de leefwereld van die ‘andere’ goed begrijpen en juiste inschatten. Culturele verschillen en verschillen in verwachtingspatronen staan dikwijls in de weg van een duurzame samenwerking met onze partners in het Zuiden. 
Tijdens de workshop ontdekt je aan de hand van sprekende voorbeelden uit het Zuiden, praktische oefeningen en het uitwisselen van ervaringen hoe je jezelf een aantal ‘interculturele competenties’ eigen maakt. En je krijgt een aantal tips en technieken aangereikt die je helpen om een goede en duurzame band op te bouwen met de mensen rond je project.

Voor wie: Voor iedereen die ooit wel eens naar het Zuiden trekt om er mensen te ontmoeten.
Begeleiding: Joris De Beer (Iteco)
1 dagdeel  

Wegwijs in ontwikkelingssamenwerking
Hoe zit die wereld van de ontwikkelingssamenwerking in elkaar?

Hoe zit de wereld van de ontwikkelingssamenwerking in elkaar? Welke visies bestaan er en hoe zijn die geëvolueerd? Welke plaats verdient de klassieke ontwikkelingssamenwerking in onze veranderende wereld? Welke rol spelen overheden, ngo’s en 4de Pijlerinitiatieven in noord en zuid en welke keuzes maken ze? 
Je ontdekt hoe je project hierin past en waar je terecht kan voor informatie en steun. En je krijgt een antwoord op alle kritische vragen die je ooit over ontwikkelingssamenwerking wilde stellen.

Begeleiding: 4de Pijlersteunpunt
Voor wie: medewerkers 4de Pijlers, GROS-leden, ngo-vrijwilligers, studenten, …
1 dagdeel

Beeldvorming en communicatie
Hoe maken we ons project bekend en hoe bouw je een band op met je publiek?

Om het publiek te overtuigen van je project, dan moet je het kort, krachtig en enthousiasmerend kunnen voorstellen.  Maar hoe kies je de juiste woorden en beelden op je website in je flyer of tijdens een presentatie? En hoe breng je het Zuiden en de mensen met wie je ginds samenwerkt positief en respectvol in beeld?
We gaan na hoe woorden en beelden werken, welke ‘frames’ er bestaan en hoe je die met simpele ingrepen kan overstijgen. Waar hou je best rekening mee in folders en nieuwsbrieven, op je website en sociale media of bij persoonlijk contacten? En welke troeven heb je om een netwerk rond je project op te bouwen? Breng ook je eigen folder mee, want we sleutelen samen aan jouw concrete ‘verhaal’.  

Begeleiding: 4de Pijlersteunpunt
Voor wie: 4de Pijlers, GROS-leden, ngo-vrijwilligers, studenten en iedereen die bezig is met communicatie vanuit een kleine vereniging.
1 dagdeel

Sociale media en sociale netwerken

Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, Whatsapp… :  Sociale media zijn niet meer weg te denken. Maar wat kunnen ze betekenen voor jouw project? Welke strategieën werken om ze succesvol te gebruiken? En wat kan de impact ervan zijn?
Verwacht geen praktische stap voor stap-cursus, maar wel een interactieve sessie waarbij, na een algemene inleiding, de nodige voorbeelden en communicatiestrategieën aan bod komen. Er wordt ook tijd voorzien om je eigen online communicatiekanalen onder de loep te nemen.

Begeleiding:  Kristof D’hanens - Mediaraven vzw,
Voor wie : Voor wie al wat vertrouwd is met sociale media, maar de mogelijkheden die het biedt  voor zijn project verder wil ontdekken.
1 dagdeel

Fondsenwerving

Succesvol fondsen werven vraagt een planmatige aanpak. Deze workshop verkent een aantal mogelijkheden om fondsenwerving voor je project meer strategisch op te bouwen.  Waarom heb je nu eigenlijk middelen nodig en hoe vertel je dat aan potentiële donoren? Waar vind je donoren en hoe bouw je een relatie met hen op? Hoe organiseer je je intern om fondsenwerving succesvol aan te pakken?

Begeleiding:  Ilja De Coster
Voor wie:  basisworkshop voor iedereen die betrokken is bij fondsenwerving vanuit een kleine vereniging
1 dagdeel

Vrijwilligerswerking

Werven en onthalen van vrijwilligers en de meerwaarde voor 4de pijlerinitiatieven
Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor 4de pijlerinitiatieven. Aan de hand van oefeningen en reflectie staat deze interactieve vorming stil bij het belang vrijwilligers en welke rol ze kunnen spelen in je organisatie. We kijken vanuit een bril van hedendaags vrijwilligerswerk naar het werven van vrijwilligers. Wat is een haalbaar takenpakket voor je vrijwilligers? Hoe kan ik vrijwilligers enthousiast maken en behouden? We zoeken samen naar ingrediënten die jullie vrijwilligerswerking een stap vooruit kunnen helpen.

Begeleiding:  Stijn Bogaert - Amnesty International
1 dagdeel

Sociaal ondernemen

Investeren is het nieuwe geven

Steeds meer initiatieven laten de zuivere hulp-logica achter zich en starten micro-ondernemingen. Men investeert in de lokale economie, een win-winsituatie voor alle partners. Wat houdt sociaal ondernemerschap in en hoe verschilt dit van de traditionele ontwikkelingssamenwerking? Wat zijn (succesvolle) voorbeelden? Hoe kan je door te ondernemen zowel financieel rendement halen als een sociale impact hebben? Hoe en waar vindt je ‘sociaal investeerders’ voor je project. Sociaal ondernemerschap wordt ook bekeken in de ‘noordelijke’ context.

Begeleiding : Context, international cooperation
Voor wie : alle geïnteresseerden.
1 dagdeel 

Omgaan met de wereld rond je project: over lobbying en corruptie

Je project is geen eiland. Er zijn andere instanties rond je project die een rol spelen, zoals de lokale gemeenschap, de lokale overheden, hogere overheden, bedrijven…  Hoe betrek je die ‘anderen’ bij je project?  Wat als er actie op sociaal of politiek vlak nodig is? Welke rol spelen jullie en jullie partnerorganisatie? 
Het is niet ondenkbaar je ook met corruptie geconfronteerd wordt. Corruptie bestaat in vele vormen. Hoe ga je daar mee om en hoe biedt je weerstand ? Hoe haal je je slag toch thuis? Tijdens de workshop krijg je tips en tricks aangereikt en leren we van de ervaringen van anderen.

Begeleiding: Johan Cottenie, gewezen hoofd van de Zuiddienst van 11.11.11 en ex-directeur van de ngo-federatie, heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van projecten in het Zuiden.
Voor wie:  4de Pijlers, Gros leden en iedereen die geïnteresseerd is om zicht te krijgen hoe je een project beter kan inbedden en welke valkuilen je moet vermijden. 
1 dagdeel

 Basisvormingsreeks voor diasporagroepen

Hoe realiseer ik een succesvol project in mijn thuisland?

'Hoe realiseer ik een succesvol project in mijn thuisland?' is een basisvormingsreeks voor zelforganisaties en diasporagroepen die een ontwikkelingsproject (willen) opzetten.  Tijdens drie of vier vormingsavonden worden alle aspecten hiervan samen bekeken: projectopbouw, maar ook communicatie, netwerking en fondsenwerving. En er is veel ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen.
De vormingen worden in het Nederlands gegeven met mogelijkheid om af en toe in het Frans of Engels te communiceren.

Begeleiding: Marie-Therese Zerbo, lesgeefster uit Burkina Faso met veel ervaring in projectwerking op het terrein, samen met het 4de Pijlersteunpunt
Voor wie: personen met een migratieachtergrond die een 'eigen' ontwikkelingsproject (willen) opzetten
3 of 4 dagdelen

 

 

Projectwerking
Hoe bouw je een duurzaam en goed gestructureerd project op in het Zuiden
Een project in het Zuiden opzetten is niet altijd even eenvoudig. Je begint er enthousiast aan, maar gaandeweg word je geconfronteerd met heel wat vragen; Dat heeft vaak te maken met de manier waarop je het project opbouwt.: Hoe heb je het probleem in kaart gebracht? Met wie ga je samenwerken? Welke fase doorloopt een project en hoe maak je een plan? En natuurlijk spelen er ook heel wat elementen mee uit de omgeving van je project waar je geen vat op hebt. Aan de hand van praktische oefeningen vanuit je eigen project ontdek je hoe je je werking stap voor stap opbouwt.
Daarbij komt ook de vraag wat je wil bereiken met je initiatief. Hoe verbeteren onze inspanningen het leven van de mensen ginds op een duurzame manier? Wanneer zijn we tevreden over onze resultaten? En hoe blijft ons project ook bestaan als we niet meer zo frequent ginds aanwezig zijn. De workshop reikt je een aantal instrumenten aan om tussendoor te evalueren hoever je staat.
Begeleiding: Birgit De Clerck en Nancy Jaspers (Camino consult)
Voor wie: Basisworkshop voor wie met een project start en wie al een tijdje bezig is en wil stilstaan bij troeven en mogelijkheden van zijn project.
2 dagdelen (optie: 3 dagdelen met vervolgmoment)