Wat doen we?

postkaart-01 150 postkaart-02 150 postkaart-03 150

Klik op de afbeeldingen om een grote versie te bekijken/downloaden

 

Het steunpunt biedt ondersteuning aan iedereen die vanuit Vlaanderen met een eigen ontwikkelingsproject bezig is.

Het verlenen van advies en verstrekken van informatie staat voorop, onder andere via deze website en de helpdesk die eraan verbonden is. Het steunpunt werkt ook een vormingsaanbod uit op maat van de 4de Pijler en richt regelmatig ontmoetingsmomenten in om uitwisseling en dialoog tussen 4de Pijlerinitiatieven onderling en andere actoren te bevorderen.

Op die manier trachten we het ontstaan van samenwerkingsverbanden te stimuleren waarbij iedereen, volgens zijn eigen inbreng, bijdraagt tot een kwalitatieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking.

Het steunpunt wil de 4de Pijlers in Vlaanderen duidelijker op de kaart zetten en hun bekendheid vergroten o.m. met de jaarlijkse 'Dag van de 4de Pijler'.

 

Website

Via deze website kunnen 4de Pijlers en andere actoren elkaar vinden en beter leren kennen, informatie vergaren, ervaringen uitwisselen, kennis delen, vragen stellen en tips geven. Op de website worden alle initiatieven samengebracht die thuishoren onder de noemer 4de Pijler in Vlaanderen. Het is dus een databank waarop alle 4de Pijlerinitiatieven zich kunnen registreren.

Elke organisatie heeft een eigen fiche met informatie over het initiatief en de nodige contactgegevens. De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke informatie over het project ligt bij de leden van het project zelf. We vermelden wel dat registratie van een organisatie niet beschouwd mag worden als enige vorm van goedkeuring of erkenning door 11.11.11 noch de Vlaamse Overheid. 

Dankzij de zoekfunctie kan je initiatieven terugvinden die in een bepaald land actief zijn, rond een specifiek thema werken of gesitueerd zijn in een bepaalde provincie of gemeente in Vlaanderen. 

Helpdesk

In het handboek op deze website kan je heel wat praktische informatie terugvinden. Maar je kan ook steeds jouw vraag stellen via de helpdesk. Het steunpunt gaat op zoek naar antwoorden of naar instanties die jou verder kunnen helpen in je zoektocht.


Vormingsaanbod

foto vormingenHet steunpunt heeft een vormingsaanbod uitgewerkt voor 4de Pijlers. Momenteel zijn er vormingen rond een 12-tal thema’s: projectwerking, intercultureel samenwerken, wegwijs in ontwikkelingssamenwerking, sociale media, 'hoe schrijf je een goed projectdossier?', communicatie, fondsenwerving, zakelijk bekeken (vzw-wetgeving), vrijwilligerswerking, boekhouding, samenwerken met scholen en beeldvorming. We blijven werken aan nieuwe vormingen die beantwoorden aan de noden van de 4de Pijler. De vormingen worden georganiseerd in samenwerking met de provincies en gemeenten en gaan op geregelde tijdstippen door op verschillende locaties in Vlaanderen. Houd dus zeker onze kalender in het oog en schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van alle initiatieven rond de 4de Pijler.


Ontmoetingsmomenten

Elk jaar worden er verschillende ontmoetingsmomenten Ontmoetingsmomentengeorganiseerd rond een bepaald(e) thema of land(en).. Tijdens deze ontmoetingsmomenten staan uitwisseling en kennismaking centraal. 4de Pijlers krijgen de kans om organisaties te leren kennen die rond hetzelfde thema actief zijn of die in dezelfde regio werken. Er werden al ontmoetingsdagen georganiseerd rond water, handicap, straat- en weeskinderen, gezondheidszorg, digitalisering, Andes, Congo, Rwanda/Burundi, Brazilië, Zuid-Afrika, India, Sahel, Zuidoost-Azië, Kenia, Haïti, Colombia,....