logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
803 Pijlers gevonden.
MayaPipil IzalcoNazareth
MayaPipil IzalcoNazareth

Na eeuwenlange uitbuiting, eerst door de Spaanse kolonisator en later door de VS en in de nasleep van een bloedige burgeroorlog en repressie, kennen de indiaanse afstammelingen van de Maya en de Pipil ( een nog ouder met de Maya verwante etnie) enorme sociaal economische problemen. Vooral bij de jongeren is er een negatief zelfbeeld. Via herstel van identiteit en dialoog met ouderen wil dit project werken aan sociaal economische heropleving waar heel de indiaanse gemeenschap van Izalco kan van p...

Casa 93
Casa 93

Casa 93 organiseert culturele events om fondsen te werven die dienen als steun voor de ontwikkeling van 3 dorpen in Tamil Nadu, Zuid-India.Wij stellen als doel de levensomstandigheden van de zwakken in de lokale samenleving te verbeteren en de kinderen beter voor te bereiden op hun toekomst.

Dropping Hearts
Dropping Hearts

De vzw Dropping Hearts is een vrijwilligersorganisatie die in 2018 ontstaan is uit de vzw Non-Profit Belgium. De vzw Non-Profit Belgium werd in 2005 opgericht door een groep welzijnswerkers uit de Vlaamse gezondheidszorg in nasleep van de ramp met de tsunami die eind 2004 grote delen van Zuidoost-Azië had getroffen. De belangrijkste opdracht van de vzw Non-Profit Belgium bestond er aanvankelijk in hulp te bieden op het gebied van medische en geestelijke gezondheidszorg. Tijdens hun werkzaamhed...

Centre Social d’Information, d’Orientation Scolaire et Professionelle
Centre Social d’Information, d’Orientation Scolaire et Professionelle

Het hoofddoel van CSIOSP is een oplossing te bieden aan de onzekerheid waarin weduwen en wezen in Kameroen verkeren. Ons doel is om weeskinderen, weduwen,en jonge werkzoekenden op een humane en duurzame manier verder te helpen in hun leven.

Tansila
Tansila

Onze missie is zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om onderwijs te volgen. Onderwijs is immers de start van een goede ontwikkeling.Het college zal gespecialiseerd zijn in communicatie, er moet dus elektriciteit, internet en computers aanwezig zijn op de school. Het is voor ons een hele uitdaging om het dorp Tansila te voorzien van elektriciteit en internetverbinding. Dit zal niet alleen de jongeren ten goede komen, maar ook de ganse bevolking van Tansila.

Stevoort Nursery school Jammeh-Kunda
Stevoort Nursery school Jammeh-Kunda

Realisatie van de bouw van een school. De school van 4 x 20 m is momenteel klaar en de erkenning van de overheid is zo goed als rond. We gaan nu een naaiatelier opstarten zo dat er een verzelfstandiging kan verkregen worden om de school te onderhouden.

Mana Mfasha
Mana Mfasha

Beide projecten ondersteunen en hier aan zoveel mogelijk mensen laten zien dat hulp nodig is.Het is een kleinschalig project en we willen hen ondersteunen en proberen om samen met hen te werken.Leerkrachten en ouders mee te laten beslissen over de werking.Tenslotte ; onderwijs is een recht voor iedereen!Voor het tehuis :mensen met een beperking worden dikwijls in de steek gelaten door hun familie en de tehuizen krijgen weinig of geen steun van de overheid.

INFODEV - Information, Formation et Développement
INFODEV - Information, Formation et Développement

Renforcer les compétences organisationnelles et structurelles des acteurs étatiques et non étatiques, lutter contre l'insécurité alimentaire, promouvoir les activités génératrices des revenus, formation professionnelle des jeunes desoeuvrés et et formation continue des adultes acteurs de développement

Academics For Development
Academics For Development

Het doel van Academics for Development is studenten de mogelijkheid bieden om via het toepassen van hun verworven kennis social impact te hebben in het Zuiden op een zinvolle en duurzame manier. AFD doet dit door jaarprojecten te organiseren waar studenten een heel jaar in team samenwerken aan een probleem van een NGO en dan dit project tijdens de zomer werkelijk verwezenlijken in het Zuiden. AFD wil op een unieke manier studenten, het Zuiden en de bedrijfswereld verbinden. - Studenten missen p...

creating power
creating power

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de bevolking.

RECHT UIT HET HART
RECHT UIT HET HART

Wij zijn een humanitaire organisatie die focust op de zelfredzaamheid van mensen met een handicap, en meer specifiek voor slechtzienden en blinden.

Werkgroep Elikya
Werkgroep Elikya

In het zuiden: Mensen met een beperking opvangen, ze de mogelijkheid geven hun waardigheid te heroveren, de bredere maatschappij gevoelig te maken voor de problematiek van mensen met een beperking. In het noorden: mensen gevoelig maken voor de problematiek en ze de mogelijkheid geven zich hiervoor te engageren.

Volle Evangeliekerk 'De Herberg'
Volle Evangeliekerk 'De Herberg'

Het was de organisatie Christ’s Hope International die ons destijds vroeg om naar Congo te trekken en er een werk op te zetten onder hun naam. Wat doet Christ’s Hope International, wat is hun visie, missie, manier van werken, filosofie, … dat kan je allemaal vinden op hun site.   Het was pas op 1 februari 2009 dat Glenn en Esther in Congo aankwamen. Er was niets aanwezig. Zich richtende op de missie van Christ’s Hope International, Caring for AIDS-affected children, besloten ze om eerst p...

VZW Grenzeloos Milieu
VZW Grenzeloos Milieu

De missie van Grenzeloos Milieu is opvoeden voor een duurzame en solidaire toekomst. Grenzeloos Milieu zet zich in Indonesië in voor het samenwerken om duurzaam voor de planeet zorg te dragen. Indonesië is heel dicht bevolkt, en de opleidingsniveau ligt heel laag. De mensen hebben weinig informatie – onder andere ook rond geboortebeperking en family planning. Dit brengt met zich mee dat er heel veel wordt vervuild, en dat de natuurlijke grondstoffen worden overbelast. Hierdoor kunnen lokale...

Sikiliza Leo Werkgroep
Sikiliza Leo Werkgroep

Als Sikiliza Leo Werkgroep willen we de Sikiliza Leo CBO , community based organisation, uit Oeganda helpen op materieel, financieel en bestuurlijk gebied, en door kennisoverdracht. We geloven in het versterken van de capaciteiten van de plaatselijke bevolking om zo een duurzame verbetering van hun levensomstandigheden te bewekstelligen.

Força Brasil
Força Brasil

Het doel van de vereniging is financiële en materiële ondersteuning geven aan projecten voor kansarmen, bejaarden en gehandicapten in Brazilië. De vereniging zal haar kennis en kunde ter beschikking stellen van deze projecten.

ProsPer International
ProsPer International

Creating added value for social economy with reusable items and materials, in a global context. Overstock kringloopgoederen waarvoor in het noorden binnen de sociale economie geen nieuwe eigenaar is gevonden wegens overaanbod, krijgen in het zuiden een nieuwe bestemming. Dit door op de meest secure wijze, met respect voor de locale markt en met realisatie van meerwaarde voor de lokale bevolking, deze goederen op die lokale markten te brengen.

SamenLeven VZW
SamenLeven VZW

Hier in België willen we mensen met verschillende culturen dichter bij samenbrengen. Kinderen in ontwikkelings landen proberen beter toekomst te geven door educatie of onderwijs. Mensen proberen we een alle vorming te geven wat ze nodig hebben om hun talenten en kennis te onwikkelen.

KetaKeti
KetaKeti

Door degelijk onderwijs aan te bieden wensen we een rurale gemeenschap te helpen bij de uitbouw van werkgelegenheid in eigen streek of in de hoofdstad zodat volwassenen niet automatisch meer naar het buitenland moeten om in hun levensonderhoud te voorzien. We hopen tevens ook door goedopgeleide jongeren de sociale en politieke toestand te helpen verbeteren.

Amava
Amava

Het ondersteunen van de projecten doen we voornamelijk door helpende handen te sturen. Daarnaast geven we ook financiële steun waar we kunnen. We vinden het uitermate belangrijk dat de projecten op zelfstandige basis bestaan. Ze mogen dus niet afhankelijk worden van ons. Wij proberen voor de projecten te sparen zodat ze grotere wensen en noden kunnen bekostigen. Als laatste proberen we samen met hen nieuwe deelwerkingen op te starten. Voor de vrijwilligers en studenten willen we een zo tota...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors