logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
854 Pijlers gevonden.
Pastoor Fierensfonds
Pastoor Fierensfonds

Steun aan projecten in het zuiden vanuit de parochie St Cordula Schoten

ACD BELGIUM
ACD BELGIUM

Het verhogen en verdedigen van de rechten van zowel vrouwen als kastelozen in de rurale gemeenschap in Tamil Nadu.

Yenetabet
Yenetabet

YENETA BET wil dat jonge mensen van Afrikaanse afkomst kansen krijgen én ook nemen, om een actieve rol te spelen in de samenleving, die bijdraagt aan ontwikkeling van een toekomstperspectief voor zichzelf, hun generatie en hun landgenoten. YENETA BET wil dat jonge mensen van Afrikaanse afkomst een volwaardig deel uitmaken van de maatschappij, binnen dewelke zij mee kunnen bouwen aan een toekomst die duurzaam en verbindend is.

WeForest
WeForest

WeForest raises funds to plant trees in degraded areas in the South in order to alleviate poverty, improve the environment and stop global warming.

Kippen Voor Gambia
Kippen Voor Gambia

Arme vissers in Gambia willen kippen kweken. De visserij voor de kleine visser in Gambia werd de voorbije jaren steeds moeilijker door de concurrentie van machtige, buitenlandse vissersboten. Het toerisme bood een alternatieve bron van inkomsten voor het vissersvolk aan de kust. Ten gevolge van het coronavirus is nu echter ook het toerisme stilgevallen. De gevolgen zijn ernstig. Armoede en honger zijn groot. Het einde van het coronavirus is voor Gambia nog niet binnen handbereik. Om deze uitzi...

Romano Hango
Romano Hango

De sociale en economische belangen verdedigen van de Roma bevolking in Suto Orizari, Macedonië (de grootste Roma gemeenschap van Europa)

Akabasokuru
Akabasokuru

Het bevorderen van de Burundische cultuur – ontwikkeling van het land van herkomst; Het leren en overdragen van de cultuur van onze voorvaderen aan onze kinderen opdat de Burundische cultuur niet wordt vergeten of verdraaid; Het promoten van culturen van allochtonen; Het leren en overdragen aan de kinderen van allochtonen, geboren in België of naar België gekomen toen ze nog erg jong waren, van de moedertaal van hun ouders en alle culturele elementen van het land van herkomst, zoals traditio...

Abdijschool van Zevenkerken
Abdijschool van Zevenkerken

Live, learn and labour. Vlaamse jongeren gaan twee weken op inleefreis naar  de Keniaanse bush. Het eerste doel van de reis is samenleven in dezelfde omstandigheden en de wederzijdse ‘cultuurshock’ overbruggen (live). Het tweede doel is van elkaar te leren. De Keniaanse en Belgische jongeren hebben dezelfde leeftijd, maar niet dezelfde achtergrond. Toch kunnen ze – in beide richtingen – van elkaar leren en over de verschillen heen kijken (learn). Het derde doel is de povere accom...

Edukado
Edukado

Enerzijds wil Edukado een onvergetelijke levenservaring voor zowel de studenten als de lokale bevolking creëren. Anderzijds wil de vzw - via de studenten - een duurzame verbetering van de levensomstandigheden in het ontwikkelingsland verwezenlijken. Hierbij hanteert Edukado de visie dat rechtstreekse geldstromen niet de beste manier zijn om dit doel te bereiken. Een duurzame verbetering kan slechts tot stand komen wanneer de bevolking er zelf actief aan meehelpt. Samenwerking is dus een sleutel...

Akay-Esseboe
Akay-Esseboe

Oprichten van een boomkwekerij-school om de schoolgaande jeugd informatie en vorming te geven, en op termijn te herbebossen in Togo om zo de woestijnvorming en bevolkingsmigratie tegen te gaan

Centro Andino
Centro Andino

De vzw Centro Andino is een erkende vereniging met een zuiver filantropisch doel die zich enerzijds bezighoudt met het geven van rechtstreekse en financiële hulp aan het Zuid-Amerikaanse ontwikkelingsland Peru en anderzijds probeert de rijke Andescultuur in onze streken te verspreiden.In de schoot van Centro Andino vzw werd tevens de werkgroep rond monseigneur Shaw met zijn verzendingen naar Paraguay opgenomen.De school Pa'I Puku is momenteel het grootste project dat onze vzw steunt.

Maison Maurice
Maison Maurice

Kwetsbare kinderen in Congo DR een kwalitatief leven bieden waar zij recht op hebben, en waarmee ze een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.Projecten:WeeshuisWaterzuiveringsinstallatieJeugdcentrumAgricultuur...

Duurzame Rurale OntwikkellingsProjecten vzw       D.R.O.P
Duurzame Rurale OntwikkellingsProjecten vzw D.R.O.P

De vzw D.R.O.P werkt volledig hand in hand met de lokale bevolking, stap voor stap, zodat de projecten ook hun projecten zijn en duurzaamheid gegenereerd wordt.  Alles gebeurt steeds in samenspraak en samenwerking met de hele gemeenschap, er wordt hen niets opgedrongen en er wordt niets uitgedeeld.Anderzijs engageert de vzw zich om de donateurs, sponsors enz. vanaf de aanvang, volledig en transparant te informeren over de fondsenwerving, de vooruitgang van de eventuele werken en het bestede ge...

Biopal vzw
Biopal vzw

Het Biopalproject wil een oplossing bieden aan de algemene socio-economische problemen in Kayes door het implementeren van geintegreerde projecten die duurzaam en zelfvoorzienend zijn. Hierbij vooral op het gebied van plattelandsontwikkeling en in nauwe samenwerking met de dorpsgemeenschappen, de NGO A.L.D., de plaatselijke overheden en de universiteit van Bamako. Om deze doelstelling te kunnen bereiken hebben we deelprojecten gemaakt. 1. Werken rond landbouwproductie. Productie en ver...

Delpierre VZW
Delpierre VZW

Mission: Sur la base de notre vie quotidienne, Delpierre expérimente comment les personnes et en particulier le vieillissement de la population peuvent être protégés. En contribuant aux soins de longue durée, les gens continuent de vieillir en bonne santé.

Mpokolo-Congo
Mpokolo-Congo

Steun verlenen op regelmatige basis aan het opvangcentrum Mpokolo wa Muoyo voor gevluchte en verwaarloosde kinderen in Kananga.

Benin Vrienden
Benin Vrienden

Vanuit Christelijke visie bijstaan in ontwikkelingssamenwerking in het land van mijn origine

UAG(Unie van Afrikaanse Gemeenschap)
UAG(Unie van Afrikaanse Gemeenschap)

UAG werd in 2005 opgericht om integratie van afrikanen die in Geel en omstreken wonen te stimuleren.Om de diversiteit te bevorderen via de participatie en de organisatie van socio-culturele activiteiten. Enook kennis maken met nieuwe mensen en Afrikaanse cultuur laten zien. Vanaf 2014, heeft UAG lessen gevolgd om de uitdagingen van de SDG’s aan te gaan. Sinds 2005 ondersteun UAG opeigen initiatief landbouw projecten in Kameroen om de problematiek van voedseltekort te minimaliseren.

Teriya
Teriya

Emancipatie van kansarme vrouwen Het project Benkan in Bamako is geleid door Afrikaanse vrouwen voor vrouwen. Technische opleiding gecombineerd met algemene vorming en begeleiden naar een zelfstandig bestaan.

Vrienden van Mufunga
Vrienden van Mufunga

De VZW Vrienden van Mufunga ondersteunt verschillende projecten in de zone Mufunga:- in onderwijs: optrekken van schoolgebouwen, zorgen voor schoolmateriaal zoals schoolbanken- in gezondheidszorg: financiering van oogzorg i.s.m. met 'Licht voor de Wereld'- in pastoraal werk: opleiden van cathechisten

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors