logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
866 Pijlers gevonden.
Vrienden voor Gambia  Hamme
Vrienden voor Gambia Hamme

Organisatie Vrienden voor Gambia HAMME Korte omschrijving van ons project en van wat we doen Onze werking bestaat erin van ieder jaar sinds 2010, containers te sturen met hulp materiaal naar Gambia, met meestal 2de hands diverse goederen ( kleren, meubels, schoolmateriaal, ziekenhuis materiaal, fietsen enz. ) deze worden verdeelt onder de meest arme bevolking, in de schooltjes en hospitaaltjes. Om dit te bekostigen ( prijs per container ong. 5000 € ) organiseren we daarom ook ieder jaar een ...

Het Veer Genk
Het Veer Genk

De kern van de zaak Het Bezield Verband, opgericht op 30 november 2013, bundelt - voorbij aan de ergernissen, frustraties en discussies uit het verleden - de krachten om een perspectiefwissel te creëren waarin diverse christelijke geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, ontwikkelen en zichtbaar maken in de kerk in Vlaanderen. Het is een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die een eigentijds lichtbaken van zingeving willen zijn. Zij bouwen de gemeenschap die ze ze...

Mondibel
Mondibel

Jeugdcriminaliteit is op veel plekken in de wereld een groot probleem. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een onderwijsbeleid waarin niet iedereen een plaats heeft. Door armoede en een gebrek aan steun van ouders, vallen veel jongeren buiten het reguliere onderwijssysteem. Deze jongeren komen dan op de straat terecht. In het beste geval lopen ze gewoon de hele dag doelloos rond maar vaak gaan ze op illegale manieren aan geld proberen geraken. Door deze jongeren een kans op scholing en wer...

Actie Scholen Nepal
Actie Scholen Nepal

Het opleiden en ondersteunen van leerkrachten om het onderwijs bij kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap te verbeteren. We houden hierbij rekening met de plaatselijke cultuur. Er is een school voor jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke handicap en bijkomende stoornissen (autisme, gedragsproblemen...) in Kathmandu en een kleuterschool in Sarangkot (Pokhara) met een aanpassingsklas voor kleuters met leerachterstand en een ontwikkelingsstoornis.

Vrienden van de Palestijnse Circusschool
Vrienden van de Palestijnse Circusschool

De Palestinian Circus Association / Palestinian Circus School in Birzeit/Ramallah ondersteunen op financieel, logistiek, moreel of ander nuttig gebied, voornamelijk door de organisatie van fondsenwervende activiteiten. Zo kinderen en jongeren die leven onder de stress van een niets-ontziende bezetting de mogelijkheid geven tot ontspanning en zelfverwerkelijking.

Basisschooltje in Bangrin, Burkina Faso
Basisschooltje in Bangrin, Burkina Faso

1. De scholarisatie van alle kinderen van het dorpje Bangrin vanaf de schoolleeftijd; financiële en logistieke ondersteuning van het basisonderwijs en de dorpsschool die we hebben opgericht; de financiele ondersteuning van de leerlingen die na het lager onderwijs ook het secundair onderwijs willen volgen 2. De sensibilisering van de ouders en de dorpsbevolking over de nefaste gevolgen van kinderarbeid, meisjesbesnijding en gedwongen huwelijken op kinderleeftijd

Watoto moyoni
Watoto moyoni

Een toekomst bieden aan kinderen. Zien dat ze een goede basis krijgen zodanig dat ze iets kunnen bereiken in hun leven.  Ze leren lezen en rekenen zodanig dat ze eventueel ook een eigen shop kunnen opstarten. Ze krijgen onderwijs in het Engels wat heel belangrijk is, zo kunnen ze ook met toeristen werken en eventueel een gratis opleiding in een hotel gaan volgen. Ze leren ook alles over hygiëne, omgangsnormen, HIV, ... Onderwijs is het begin van alles

Kaotal
Kaotal

Het woord Kaotal betekent in het "peulh": unie, samenkomst. Met Kaotal vzw willen we de dialoog vooropstellen, alsook ontmoeting tussen mensen van diverse horizonten. We willen de Noord-Kameroense cultuur tonen door sociaal-culturele activiteiten te organiseren en we laten Afrikaanse kunst naar waarde schatten; waarbij wij kunst als een hefboom zien om te werken aan: * Promotie van Afrikaanse kunst en cultuur in België met het accent op hun rol binnen sociale cohesie * Ontwikkeling van het men...

AMAYA kathmandu
AMAYA kathmandu

Gelijke kansen voor alle kinderen. Onderwijs en medische zorg, voedsel.

Wash & Water for INDIA
Wash & Water for INDIA

Voorziening van zuiver en drinkbaar water aan scholen in India met kansarme schoolkinderen en hun familie in krottenwijken.

Samala Belgium
Samala Belgium

Het project steunt op twee pijlers : onderwijs en voeding :    -kleuteronderwijs in een eigen schoolgebouw, met aandacht voor het aanleren van basishygiëne, vaardigheden en attitudes    -voeding    : dagelijkse maaltijd aan de kleuters van de school                       : tijdens de hongermaanden bedeling voedsel (mais) aan weeskinderen via ...

Pastoor Fierensfonds
Pastoor Fierensfonds

Steun aan projecten in het zuiden vanuit de parochie St Cordula Schoten

ACD BELGIUM
ACD BELGIUM

Het verhogen en verdedigen van de rechten van zowel vrouwen als kastelozen in de rurale gemeenschap in Tamil Nadu.

Yenetabet
Yenetabet

YENETA BET wil dat jonge mensen van Afrikaanse afkomst kansen krijgen én ook nemen, om een actieve rol te spelen in de samenleving, die bijdraagt aan ontwikkeling van een toekomstperspectief voor zichzelf, hun generatie en hun landgenoten. YENETA BET wil dat jonge mensen van Afrikaanse afkomst een volwaardig deel uitmaken van de maatschappij, binnen dewelke zij mee kunnen bouwen aan een toekomst die duurzaam en verbindend is.

WeForest
WeForest

WeForest raises funds to plant trees in degraded areas in the South in order to alleviate poverty, improve the environment and stop global warming.

Kippen Voor Gambia
Kippen Voor Gambia

Arme vissers in Gambia willen kippen kweken. De visserij voor de kleine visser in Gambia werd de voorbije jaren steeds moeilijker door de concurrentie van machtige, buitenlandse vissersboten. Het toerisme bood een alternatieve bron van inkomsten voor het vissersvolk aan de kust. Ten gevolge van het coronavirus is nu echter ook het toerisme stilgevallen. De gevolgen zijn ernstig. Armoede en honger zijn groot. Het einde van het coronavirus is voor Gambia nog niet binnen handbereik. Om deze uitzi...

Romano Hango
Romano Hango

De sociale en economische belangen verdedigen van de Roma bevolking in Suto Orizari, Macedonië (de grootste Roma gemeenschap van Europa)

Akabasokuru
Akabasokuru

Het bevorderen van de Burundische cultuur – ontwikkeling van het land van herkomst; Het leren en overdragen van de cultuur van onze voorvaderen aan onze kinderen opdat de Burundische cultuur niet wordt vergeten of verdraaid; Het promoten van culturen van allochtonen; Het leren en overdragen aan de kinderen van allochtonen, geboren in België of naar België gekomen toen ze nog erg jong waren, van de moedertaal van hun ouders en alle culturele elementen van het land van herkomst, zoals traditio...

Abdijschool van Zevenkerken
Abdijschool van Zevenkerken

Live, learn and labour. Vlaamse jongeren gaan twee weken op inleefreis naar  de Keniaanse bush. Het eerste doel van de reis is samenleven in dezelfde omstandigheden en de wederzijdse ‘cultuurshock’ overbruggen (live). Het tweede doel is van elkaar te leren. De Keniaanse en Belgische jongeren hebben dezelfde leeftijd, maar niet dezelfde achtergrond. Toch kunnen ze – in beide richtingen – van elkaar leren en over de verschillen heen kijken (learn). Het derde doel is de povere accom...

Edukado
Edukado

Enerzijds wil Edukado een onvergetelijke levenservaring voor zowel de studenten als de lokale bevolking creëren. Anderzijds wil de vzw - via de studenten - een duurzame verbetering van de levensomstandigheden in het ontwikkelingsland verwezenlijken. Hierbij hanteert Edukado de visie dat rechtstreekse geldstromen niet de beste manier zijn om dit doel te bereiken. Een duurzame verbetering kan slechts tot stand komen wanneer de bevolking er zelf actief aan meehelpt. Samenwerking is dus een sleutel...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors