logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
803 Pijlers gevonden.
Dimbele Senegal
Dimbele Senegal

-toegang mogelijk maken tot onderwijs en educatie voor kinderen en jongeren en in het bijzonder weeskinderen.-ondersteuning van onder meer het weeshuis "Sourire bébé"-een relevante bijdrage leveren aan de structurele armoedebestrijding van Senegal.-het verbeteren van de materiële omstandigheden van de Senegalese kinderen in sociaal achtergestelde milieus.

Mozanga
Mozanga

De vzw stelt zich tot doel de levensomstandigheden van de inwoners van het/de projectgebied(en) in het zuiden waar de vzw actief is, op duurzame wijze te verbeteren, met name kwaliteitsvol onderwjs, socio-culturele activiteiten en duurzaam ondernemerschap aan te moedigen en jobcreatie te ondersteunen, dit alles met aandacht voor gender en milieu.  De vereniging beoogt tevens de lokale bevolking in het Noorden als in het Zuiden te sensibiliseren rond specifieke thema’s en hierdoor a...

Togo debout vzw
Togo debout vzw

Togo Debout vzw wil een structureel kader bieden voor een nauwe samenwerking met onze partners in Togo met het oog op een duurzame ontwikkeling van mens en samenleving. TD is actief in diverse domeinen van het maatschappelijk en economisch leven: gezondheid, welzijn, onderwijs en plattelandsontwikkeling. Drie krachtlijnen als basis van onze werking in partnerschap: onze lokale partners zijn de projecteigenaars, Togo Debout treedt op als facilitator; de ondersteuning door Togo Debout beoogt...

International Resource InFormation (IRIF)
International Resource InFormation (IRIF)

De missie van IRIF bestaat enerzijds in het verrijken van het menselijk kapitaal in het Zuiden door middel van onderwijsprojecten die IRIF samen met haar lokale partners opzet, en anderzijds in het direct of indirect samenwerken zodat jongeren uit het Noorden bewust worden van dit samenwerkingsthema en erbij betrokken raken

ZOODO
ZOODO

Leerlingen van het basisonderwijs kansen geven om te kunnen doorstromen naar het secundair onderwijs.Financiele ondersteuning van onze vereniging is hiervoor noodzakelijk.

AFRANT
AFRANT

AFRANT is een ontwikkelingsinitiatief uitgaande van de Kathedraal van Antwerpen. AFRANT richt zich op twee regio's van West-Afrika en realiseert er projecten op het gebied van onderwijs, basisgezondheid, watervoorziening en landbouw.. De aanpak steunt op vriendschap, nauw en veelvuldig contact, stipte opvolging en jaarlijkse veldbezoeken.

Born in Africa (BIA)
Born in Africa (BIA)

Born in Africa is een vzw, actief in sociaal-economisch achtergestelde wijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika. Onze missie is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen. Dat willen we doen door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen uit deze achtergestelde gebieden in de Bitou-streek. Born in Africa voorziet zowel academische, sociale als life skills programma's om een h...

Hulp aan Kinderen Tanzania
Hulp aan Kinderen Tanzania

HaKiTa zet zich in voor het bieden van structurele hulp aan minderbedeelden in de derde wereld en voornamelijk in Tanzania, Afrika. Hiertoe zal de vereniging onder meer activiteiten en evenementen organiseren ter bewustmaking, met het oog op fondsenwerving en bekendheid.  

Ujeli Care Centre Belgium
Ujeli Care Centre Belgium

Ujeli Care Centre (UCC) aims to provide free medical support and health care for children in need of Pokhara, Nepal. From its origin in 2012, UCC has strived to improve health education, services and policies that protect all poverty-stricken children of Nepal. UCC works to make the child’s environment a safe place to grow.Led by Dr. Dinesh Prasad Koirala, a local pediatric surgeon from Pokhara and an avid defender of children’s rights, UCC is raising the medical and hygienic standard of...

Kidsup
Kidsup

Het helpen en steunen van arme gezinnen, daklozen en weeskindjes in het Noorden van Marokko.

Embracing Life
Embracing Life

Kansen geven tot onderwijs en opleiding aan behoeftige jongeren en volwassenen, die in hun jeugd geen kansen hebben gehad

Uganda projects vzw
Uganda projects vzw

- onderwijs verschaffen aan zo veel mogelijk kinderen - landbouw met optimale verschaffing van voedselzekerheid én demonstreren van technieken/gewassen met positieve impact voor ecologie. - creëren en ondersteunen van mogelijke activiteitenbezigheden voor de vrouwen die geld opbrengen.

Help Women
Help Women

Strong women make a new Africa! Wij bieden aan hulpbehoevende vrouwen in Kenia een coachtraject aan, zodat ze hun projecten kunnen realiseren.

Cradock & Co Zuid-Afrika
Cradock & Co Zuid-Afrika

De vereniging heeft tot doel de positie van kwetsbare en achtergestelde groepen en individuen uit de armste bevolkingslagen van ontwikkelingslanden, structureel en duurzaam te verbeteren. Ze beoogt de promotie en maatschappelijke integratie van kansarme jongeren zonder onderscheid van ras, geslacht en ideologie. Daartoe ondersteunt zij direct of indirect ontwikkelingsinitiatieven in die landen.In dat kader stelt ze programma’s en actieplannen op, bestuurt ze concrete acties en staat ze in voor...

Bagaya-Kapelle
Bagaya-Kapelle

De werkgroep Bagaya-Kapelle verbroedert met Bagaya, een dorp in Zuid-Senegal. Wij willen dat de beide leefgemeenschappen elkaar beter begrijpen, en we steunen zinvolle ontwikkelingsprojecten in onderling overleg. We helpen mee aan de dorpsontwikkeling door een aantal projecten financieel te ondersteunen. Zo werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in een rijstpelmachine, een gierstmolen, een prauw voor het vervoer van groeten en fruit naar de markt. Daarnaast hechten we veel belang aan gezondheidszor...

C-re-a.i.d.
C-re-a.i.d.

Considering the current situation in Tanzania, C-re-aid tasks itself with exploring the possibilities of architecture to promote long-term ecological and affordable building. By introducing more sustainable and affordable building methods, we strongly believe our projects have the ability to trigger socio-economic change in a poverty-stricken region.

ecoFoundation
ecoFoundation

ecoFoundation onderschrijft de actie van de United Nations: Sustainable Energy For All en streeft er mede naar dat tegen 2030 zoveel mogelijk mensen de beschikking over Energie hebben.  ecoFoundation werkt rond 'solarenergie' met aandacht voor elektriciteit, water en ICT en stelt installaties voor duurzame energieoplossingen, zoals zonne-energie, solar waterpompen, koeltechnieken en thermische energie, ter beschikking van scholen, ziekenhuizen en andere maatschappelijke projecten in het Zu...

Fajar baru
Fajar baru

Vooral in de hoofdstad Jakarta worden kinderen veel aan hun lot overgelaten. Soms worden ze gewoon te vondeling gelegd aan de kloosterpoorten, dit doordat de ouders geen uitweg meer zien of omdat er plotseling geen ouders meer zijn. Fajar Baru zet zich in voor deze kinderen.   

Asociacion Khuskan Jaku / Samen Onderweg
Asociacion Khuskan Jaku / Samen Onderweg

Er worden projecten opgezet en ondersteund voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking. Dit met het oog op het verbeteren en ondersteunen van hun algemene levensomstandigheden, onderwijskansen en integratie.

Child Protection Centers and Services International
Child Protection Centers and Services International

Child Protection Centers and Services werkt voor en met straatkinderen in Nepal. CPS richt zich op basis-opvang van straatkinderen, rehabilitatie, socialisatie, onderwijs, medische opvang, legale bijstand en familie-hereniging. We hebben een emergency kliniek voor straatkinderen, een meisjes opvanghuis, 2 rehabilitatie centra voor jongens en steunen buiten de Kathmandu vallei 800 kinderen zodat ze naar school kunnen gaan. Jongeren krijgen legale bijstand, CPCS zorgt voor hun registratie en iden...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors