logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
854 Pijlers gevonden.
Centrum voor Ondersteuning, Onderzzoek en documentatie
Centrum voor Ondersteuning, Onderzzoek en documentatie

De organisatie wil de solidariteit tussen Europa en Afrika bevorderen door eerlijke ontwikkelingssamenwerking te bevorderen: samenwerking mag niet in één richting zijn. In het zuiden zijn er belangrijke talenten aanwezig die wij kunnen ontwikkelen. Daarom pleiten wij voor een ontwikkelingssamenwerking die gebaseerd is op het respect van talenten en de capaciteiten van de partners in het zuiden. Er kan geen sprake zijn van eerlijke ontwikkelingssamenwerking als het Noorden zijn visie een...

Kai janga
Kai janga

We zorgen voor onderwijs en steunen een schooltje in Sukota  Gambia

Banakin
Banakin

Banakin VZW werkt in de domeinen ”Onderwijs, Gezondheidszorg en Vrije tijd” om kinderen en jongeren in Congo-Kinshasa te helpenBana = kinderen in Lingala Kin = Kinshasa 

Malaika 4 women and children
Malaika 4 women and children

Malaika4wc vzw is een non-profit organisatie met als doel het empoweren en helpen van kwetsbare vrouwen en kinderen in Afrika. Dit willen we doen door ze onderwijs aan te bieden in de vorm van een handwerkopleiding / handwerkatelier en ze o.a wegwijs te maken in het vervaardigen en gebruik van herbruikbare maandverbanden en pamperbroekjes, info sessies te organiseren rond geboortebeperking en aids preventie en ze een mogelijkheid te geven aan schoon drinkwater te komen.

Pèp Lib
Pèp Lib

Pèp Lib wil in Haïti  lokale ontwikkelingsdynamieken en zelforganisatie ondersteunen om te komen tot stevige en transparante gemeenschapsstructuren die met de bevolking bouwen aan een duurzame en solidaire economie. Landbouwactiviteiten in respect met de omgeving beschouwen we als een essentiële hefboom voor deze betere toekomst. De grote groep van talentvolle jongeren zijn hierbij een prioritaire doelgroep, hen willen we perspectief bieden op meer bestaanszekerheid en een alternatief voor m...

Solidair met El Carmen
Solidair met El Carmen

Jongeren in El Carmen, Peru, kansen geven zelf aan een betere toekomst te werken. Daartoe werken wij samen met het CCA dat instaat voor een bibliotheek van waaruit 18 kleine bibliotheekjes worden aangestuurd. We werken samen met de muziekschool van het CCA en promoveren het lezen. In het CCA kunnen jongeren terecht voor gezonde ontspanningsactiviteiten en worden vormende activiteiten georganiseerd, o.a. gericht op het bevorderen van het zelfrespect. We ondersteunen culturele activiteiten evenals...

AZ Sint-Maarten (vzw Emmaüs)
AZ Sint-Maarten (vzw Emmaüs)

Twee kernwaarden van het AZ St-Maarten zijn ‘samenwerking’ en ‘openheid’. Daarom werden we in 2005 solidaire partner van de zone Budjala (DR Congo) met bemiddeling van Memisa. Door acties onder medewerkers en door donoren ondersteunen wij structureel de gezondheidszorg waarvan de prioriteiten door de Congolese betrokkenen gekozen worden in samenspraak met Memisa. Zo bouwen wij mee aan een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg in dit stukje van het Congolese regenwoud.

KIKESA
KIKESA

Toezicht op jongeren met een handicap.

Tamtamgogo
Tamtamgogo

Sociaal-economische ontwikkeling van achtergestelde doelgroepenEmpowerment van lokale initiatieven rond versterking van mensenrechten en toegang tot basisvoorzieningen.uitwisseling tss Belgische en Marokkaanse middenveld ( onderwijs, gezondheidszorg,landbouw, kunst en cultuur,...)

Vrienden van Ethiopië
Vrienden van Ethiopië

Onze vereniging is een collectief van vrijwilligers, die streven naar een iets rechtvaardigere wereld. Een aantal Limburgers die de handen in elkaar slaan om ergens in Afrika het gras proberen te laten groeien, door het te voeden en niet door eraan te trekken. Het is geen gemakkelijke opdracht. Hier door te overtuigen en de vooroordelen weg te werken. Ter plaatse om te verkondigen dat het geld niet aan de bomen groeit.

Afrika in Vlaanderen
Afrika in Vlaanderen

Bijdragen tot duurzame ontwikkeling, vrede en educatie in de regio Kivu (D.R.Congo) en de Grote Meren. Samenwerking hiertoe met lokale structuren. Dit doel omvat volgende domeinen: Aanpak van extreme armoede en hongersnood via initiatieven binnen duurzame landbouw.Gendergelijkwaardigheid en autonomie van vrouwen en meisjes stimuleren via reportages en interviews op diverse media, getuigenissen, ontmoetingsgroepen in de verschillende dorpen, educatieve programma’s op de radio.Toegankelijkheid v...

Amigos de Mano a Mano Bolivia
Amigos de Mano a Mano Bolivia

Amigos de Mano a Mano Bolivia, promoot het werk van de erkende Boliviaanse NGO MANO A MANO BOLIVIA. Deze ngo werkt met de inzet van vrijwilligers uit binnen- en buitenland aan een duurzame en sociale ontwikkeling van de afgelegen gemeenschappen op het platteland van Bolivië.

Congobenefiet
Congobenefiet

Congobenefiet ondersteunt via lokale projecten duurzame ontwikkeling die de plaatselijke bevolking ten goede komt.

International Federation for Rights and Developments
International Federation for Rights and Developments

Internationale Federatie  heeft voornamelijk tot doel de mensenrechtensituatie op haar werkterreinen te bevorderen en burgers in staat te stellen van hun rechten te genieten en hun leven in een fatsoenlijk leven te waarborgen door mensenrechtenschendingen in hen te monitoren en te documenteren. de aandacht vestigen van de internationale gemeenschap en de autoriteiten die ervoor verantwoordelijk zijn om het te verminderen of te voorkomen dat ze zich voordoen, samen met het bijdragen om degen...

Amoukanama
Amoukanama

Het algemene doel is om een ​​structuur voor jongeren in Conakry (en daarbuiten) op te bouwen om hun talenten te helpen ontwikkelen, geïnformeerde keuzes te maken en hoop te geven op een duurzame toekomst in hun buurt. Door middel van onderwijs, vorming en onze projecten proberen we richting te geven aan hun leven en hen te helpen weg te blijven van criminaliteit. Als zodanig willen we irreguliere migratie helpen verminderen door het delen van informatie en legale alternatieven bieden ...

Equator
Equator

Equator wil wereldburgerschap bevorderen door kinderen wereldwijd de kans te geven hun mening rond SDG's in hun eigen leefsituatie te laten groeien en te laten delen met leeftijdsgenoten via een beveiligd platform, dat gevoed wordt door henzelf gemaakte filmpjes en documentaires.

ADRA Belgium
ADRA Belgium

ADRA Belgium strijdt tegen de armoede, de marginaliteit en alle vormen van kwetsbaarheid door initiatieven te ondersteunen die sociale rechtvaardigheid beogen, zonder onderscheid van ras, geslacht, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen. ADRA Belgium strijdt tegen ongelijkheid en sociaal onrecht door het helpen opzetten of ondersteunen van duurzame structurele projecten, maar ook door diverse partnerschips te creëren en te versterken en dit in gehele overeenstemming met de fundame...

One World Tree Planting
One World Tree Planting

One World Tree Planting is een jong participatief netwerk van praktische klimaatactivisten die elkaar ondersteunen in de uitwerking van lokale klimaatadaptatieprojecten, fondsenwerving en de uitbouw van een lokale groene economie. Ruime aandacht wordt besteed aan het aanplanten van nieuwe bossen, herstel van bestaande bossen en andere natuurlijke ecosystemen met de focus op het trainen van de lokale plattelandsbevolking in de transitie naar agro-ecologie en voedselbosbouw (agroforestry). Onze ...

Kansen voor jongeren in Mokolo
Kansen voor jongeren in Mokolo

Kansen bieden aan jongeren in één van de armste regio's in Kameroen. Beroepsvorming kan jongeren die het moeilijk hebben in het formeel onderwijs perspectief bieden op een inkomen buiten de landbouw.Hiervoor ondersteunen we bestaande, lokaal gedragen initiatieven.

Volunteer projects Bolivia NINOS CON ALAS
Volunteer projects Bolivia NINOS CON ALAS

Er is een onmiddellijke noodzaak om bij te dragen aan de integrale ontwikkeling en rehabilitatie van kinderen met een beperking, door de productie van aangepast en in sommige gevallen gerepareerd materiaal van de kinderen met een handicap uit de stad Cochabamba in Bolivia. Door onze financiële ondersteuning zullen de ouders van de kinderen en het personeel van de instellingen tijd ter beschikking stellen om materiaal te maken en te repareren waardoor ze kunnen geholpen worden met hun ...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors