logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
818 Pijlers gevonden.
SEVO vzw (Stimuleren Engageren Versterken Ondernemen)
SEVO vzw (Stimuleren Engageren Versterken Ondernemen)

visie: het uiteindelijke doel is om projecten te hebben die een lange termijn visie en ondersteuning bieden. Wij zijn van mening dat de cultuur “geef aan Afrika” die in het westen bestaat een voorbeeld is van enkel korte termijn denken. Lokale gemeenschappen zijn volgens hun eigen info veel meer gebaat met langdurige en toekomstgerichte projecten. Engagement: elk project zal een inspanning vragen van de lokale bevolking. SEVO vzw zal de eerste aanzet geven, de bevolking zal hierop verder bo...

Samarpan
Samarpan

Samarpan is een vereniging met als doel projecten voor kinderen en vrouwen in het Zuiden te steunen. Onze werking wil tweeledig zijn; - Sensibiliseren voor de Noord-Zuidproblematiek aan de hand van de projecten die wij ondersteunen. - Fondsen werven om die projecten tot een goed einde te kunnen brengen. De werking richt zich nu volledig op het meisjesweeshuis Samarpan Sansthan in Jaipur (India). Dat is een kleinschalig weeshuis waar kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien en te s...

TYSEA - Timoun Se Espwa Ayiti - Kinderen zijn de hoop van Haïti
TYSEA - Timoun Se Espwa Ayiti - Kinderen zijn de hoop van Haïti

Het is van extreem groot belang om de jongeren te onderwijzen als een uitweg uit de armoede. Een goede educatieve ontwikkeling brengt een mentaliteitsverandering teweeg en geeft de jongeren de kans om als onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te fungeren als rolmodellen in hun gemeenschap.

Lar Feliz
Lar Feliz

Lar Feliz heeft als visie: Kinderen van 0-17 een (tijdelijk) huis bieden die anders geen plaats hebben om heen te gaan. De kinderen die hier opgevangen worden zijn vaak thuis in aanraking geweest met; misbruik, huiselijk geweld, verslaving van ouders of de kinderen zijn verlaten door de ouders of de ouders zijn overleden etc. Deze kinderen hebben vaak op jonge leeftijd al verschrikkelijke dingen meegemaakt. Lar Feliz vangt deze kinderen op, zorgt ervoor dat ze zich zo goed mogelijk thuis kunnen ...

Eye for Salone
Eye for Salone

EYE FOR SALONE (EFS) organiseert en ondersteunt onderwijs en educatieve projecten op drie plaatsen in Sierra Leone. Onze vereniging heeft niet enkel oog voor de Sierra Leoonse jeugd, maar draagt ook bij tot het empoweren van vrouwen en personen met een beperking. Via de uitbouw van een kleuter-, lagere en vakgerichte school willen we kwaliteitsvol onderwijs bieden aan kinderen uit de regio Waterloo. We streven naar een school die zelfbedruipend en financieel gezond is, geleid door een lokale ‘...

BEAD vzw: Basic Education for African Development
BEAD vzw: Basic Education for African Development

  Het doel van de organisatie is het bevorderen van ontwikkeling via toegankelijk en relevant onderwijs aan kinderen in kansarme gebieden in Zuidelijk Afrika. We willen dit realiseren in samenwerking met lokale mensen en middelen om zo duurzaam mogelijk te werken. BEAD werkt voor kleinschalige scholen en onderwijsprojecten. De autochtone cultuur en de onderwijsvisie van de school staan centraal en zijn prioritair. BEAD streeft ernaar op een waardige en cultuursensitieve manier haar kennis en ...

AZoef vzw
AZoef vzw

'Er is steeds plaats voor eentje meer' is de leuze van het huis MAHER. Multiculturalietit en godsdienst wordt gerespecteerd. Niemand wordt uitgesloten. Kinderen wordt de gelegenheid gegeven om als het kan te studeren. Vrouwen worden opgevangen en omgeschoold als het kan om in de samenleving te werken. Relaties worden hersteld als het kan.

Nkoaranga-Watoto
Nkoaranga-Watoto

De vzw. Nkoaranga-Watoto is ontstaan in 2009 met het doel om ondersteuning aan te bieden bij het uitbouwen van kwaliteitsvolle pediatrische gezondheidszorg in het Nkoaranga ziekenhuis door middel van innovatie, educatie en uitwisseling van ideeën. De vzw. helpt het plaatselijke ziekenhuis te ondersteunen en tracht de capaciteiten van lokale gezondheidswerkers aan te wakkeren en te versterken.

MATUMAINI KATANGA
MATUMAINI KATANGA

MATUMAINI = HOOP via Ondersteuning uitbouw van sociale projecten, inzonderheid onderwijs en vorming, gezondheid (lokale gezondheidscentra, centra voor gezinsplanning) ; ondersteuning informele economie en capaciteitsversterking lokale groepen (marktvrouwen, taxi-motto,).

Añañau
Añañau

Peru is een land van grote verschillen. De totale economie is groeiende, maar tegelijk neemt de armoede en de ongelijkheid toe. In Peru leeft ruim de helft van de bevolking in armoede. 1 op 5 personen in extreme armoede. Ook hebben nog steeds heel wat kleuters, kinderen en jongeren in Peru geen toegang tot degelijk onderwijs. Nog te vaak worden kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen en etnische minderheden uit het oog verloren. Hier wil Añañau wat aan doen, zodat ook zij dezelfde kanse...

 Coup de Pouce
Coup de Pouce

Ons doeleinde is de begunstigden autonoom te maken op korte termijn. 100% van het geld wordt gebruikt voor het lokale projekt. Onze leden hebben een lange ervaring in het gebied van al deze thema's in Congo.

samenwerking sevapur (Sawes)
samenwerking sevapur (Sawes)

verbeteren van de levenskwaliteit; promotie van een houdbaar eco-systeem, economische onafhankelijkheid, versterken van intermenselijke relaties. het opstarten van de bio-landbouwschool is in het kader van 'healing the earth', boeren bewust maken van de waarden van gezonde landbouwgrond en en - groententeelt. reeds 154 boeren stapten in het omschakelingsproject.

Le Petit Colibri
Le Petit Colibri

een beter leefomgeving scheppen waarin kinderen kunnen opgroeien.We willen een oplossing bieden voor het te kort aan voedsel en melk in het weeshuis en het helpen van de volwassen jongeren om werk te vinden en hulp te bieden aan de plaatselijke bevolking (vb. 1 maal per maand een gratis oogarts of vaccinatie campagne.

PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ - Partners Zonder Grenzen

PAZ wil samenwerkingsverbanden creëren met erkende niet - gouvernementele organisaties in het Zuiden. Een gelijkwaardig partnership en autonomie voor de partners zijn hierbij uitgangspunt en doelstelling. Zonder uitsluiting van welke doelgroep of thematiek ook wil de vereniging zich inzetten voor de uitbouw van een kwalitatieve basisgezondheidszorg, medische preventie, educatie en basisvorming. Kinderarbeid en childtraffic zijn bijzondere aandachtspunten. PAZ heeft geen eigen projecten in India...

Laafi
Laafi

Laafi beoogt een actief samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen Noord en Zuid, tussen hier en Burkina Faso, om er armoede en honger te bestrijden en er het recht op onderwijs te ondersteunen.Laafi ontwikkelt hiertoe volgende initiatieven: Financiële steun voor onderwijs en socio-economische projecten Opleiding en vorming organiseren en begeleiden, om kansarme vrouwen en jongeren ruimere mogelijkheden tot zelfontwikkeling te bieden Participatie in de lokale economie aanmoedigen Se...

Vrienden van Cuba
Vrienden van Cuba

Het organiseren van werkkampen met het doel het restaureren van medische gebouwen. Het verzamelen en met container verschepen van medisch meubilair.

Mama na watoto
Mama na watoto

MAMA NA WATOTO wil eenvoudige, maar zeer essentiele gezondheidszorgen bieden aan moeders en kinderen Het wil gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen. Daarnaast wil het educatie en informatie verstrekken omtrent reproductieve gezondheid en traditionele, culturele praktijken zoals FGM en kindhuwelijken aan de bevolking.

Forest of Hope
Forest of Hope

De missie van FOHTO: Kinderen de kans geven op degelijk onderwijs zodat zij zelf weerbaarder en zelfredzaam worden in de veranderende maatschappij en dit met de narduk op milieu en natuurbehoud zodat zij hier duurzaam mee leren omgaan en zorg dragen voor de aarde van de toekomst. De visie van FOHTO: Alle kinderen moeten, ongeacht gender, toegang kunnen krijgen tot degelijk onderwijs en de kinderen als toekomstige generatie, moeten begeleid worden in het zorg dragen voor de natuur, biodiversitei...

Water voor Mabele
Water voor Mabele

Dit project situeert zich in en rond het ziekenhuis van Kasongo-Lunda (province du Kwango, RD Congo). Daar wonen 30000 mensen in een rurale omgeving.Ons doel is de watervoorziening van het ziekenhuis en haar omstreken te herstellen, te verbeteren en uit te breiden. Dit betreft zowel het drinkwater als de opvang van regenwater als in een later stadium de sanitatie.  Regenwater gaan we beter en meer opvangen zowel in het hospitaal als in de 21 omliggende centres de santé (een soort eerstehulppos...

Soucoul Togo
Soucoul Togo

De kracht van jongeren en het belang van onderwijs en vorming staan voor SOUCOUL centraal. Wij geloven in dynamiek van jong talent en willen daarom hun kansen om zich te ontwikkelen verbeteren. Kansen creëren voor jongeren om zich te ontplooien en op die manier hen wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst, dat is onze missie. Op die manier kunnen zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de lokale gemeenschap.Om dit te bereiken ondersteunen en organiseren we educatieve, logistieke en ge...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors