logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
835 Pijlers gevonden.
Gambelant
Gambelant

Eenheid en samenwerking bewerkstelligen en praktische hulp verlenen aan de Gambiaanse Gemeenschap in Belgiëen hun bij staan met het oog op integratie.Ondersteuning van projecten in Gambia

Anidaso Abusua (Familie van hoop)
Anidaso Abusua (Familie van hoop)

Ondersteunen en begeleiding van mensen in armoede zoals: kans geven om een werkgericht opleiding te volgen. Het creëren van een veilige leefomgeving voor mensen met een beperking. Helpen eenzaamheid bij ouderen in België tegen te gaan.

MEdiKids Kinshasa
MEdiKids Kinshasa

 Werken met visie van ‘’Preventie - Moeder&Kind’’ een gezonde organisatie die op een moderne manier, gestructureerd de procedures uitoefenen volgens de aandachtspunten van de patiëntenrechten. Hiermee worden de talent van de zorgverstrekkers benut en de competentie krijgen kansen.Toepassen van een aangepaste medisch zorgen. De focus bij dit project ligt op de gezondheid en beleving van onze patiënten.    Er daarom zal er getracht worden om te kijken naar het kind en de m...

Ingobyi
Ingobyi

Via een op wederzijdse vriendschap en respect gebaseerde samenwerking de gezondheidszorg voor moeder en kind verbeteren om de kindersterfte terug te dringen.

Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM
Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM

MISSIE De “Solidariteitsprojecten Noord-Zuid van de Zusters van Liefde van J&M” beschouwt het als haar missie om kwaliteitsvolle hulpverlening op gang te brengen voor medemensen in onderwijs, ziekenzorg, ontwikkeling, welzijn en vorming, in het kader van projecten door Zusters van Liefde opgestart in landen van het Zuiden.De missie is gebaseerd op de opdrachtverklaring van de Congregatie van de Zusters van Liefde van J.& M. en ligt in lijn met de millenniumdoelstellingen. DOELSTELL...

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt een duurzame oplossing bieden voor het probleem der armoede, via onderwijs. Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt middelbaar onderwijs, een beroepsopleiding, maar ook huisvesting, drie evenwichtige maaltijden per dag en gezondheidszorg aan meer dan 20.000 kinderen die in extreme armoede leefden. Om de kinderen te helpen zelfstandige volwassenen te worden en zich te bevrijden van alle fysieke en emotionele gevolgen van hun vroegere leven in armoede...

Volunteer Abroad Alliance
Volunteer Abroad Alliance

Volunteer Abroad Alliance is misschien een jonge organisatie maar kan toch al teren op jaren ervaring. De deelnemende organisaties (vierde pijlers) zijn al jaren actief in hun projecten waardoor deze alliantie 

Helpende Handen
Helpende Handen

In de school van de school Sint-Augustinusinstuut in Aalst, willen wij jong-volwassenen bewust maken van problemen in het Zuiden.We organiseren verschillende activiteiten per schooljaar om rond die bewustwording te werken en ook om financiële middelen te verzamelen om projecten te ondersteunen.Wij bieden studenten HBO5-verpleegkunde georganiseerde stages verpleegkunde aan in Nepal, India, Rwanda.De stages vinden steeds plaats bij mensen die het sowieso heel moeilijk hebben in hun eigen land: ar...

Bel-Guinée
Bel-Guinée

Projectontwikkeling in Guinée Conakry voor vrouwen en kinderen via 1. Structurele ondersteuning (lange termijnsvisie), 2. microprojecten 3. eventuele noodhulp Met respect voor de lokale cultuur, gewoonten én ondersteunen projecten die reeds bestaan en goed draaien zodat deze hun draagkracht verder kunnen uitbouwen.Bel-Guinée staat ook voor wisselwerking: wij willen ook hier ter lande informeren, sensibiliseren en de kracht van sociaal engagement delen.

Solidaridad Nación Uru
Solidaridad Nación Uru

Het project heeft drie doelstellingen. Vooreerst de samenwerking van de drie Uru-gemeenschappen versterken over de verschillende provinciegrenzen heen, zodat ze als groep kunnen optreden naar de buitenwereld en ook hun economische situatie verbeteren. Momenteel vormen ze de armste groep in het departement Oruro. Vervolgens het verbeteren van hun fysieke levensomstandigheden hangt nauw samen met het herstel van hun leefmilieu (rietvelden aan de oevers van het meer) en het verhogen van hun eigen v...

Tumaini Kenia
Tumaini Kenia

Wij vertrekken vanuit het geloof dat ieder mens recht heeft op een menswaardig leven. Wij zien de beschikbaarheid van voedsel, beschutting, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg als basisvoorwaarden voor elk persoon om dit waardig leven te kunnen leiden. Wij richten ons op een aantal van de meest kwetsbare mensen in Kenia, met extra aandacht voor baby's, kinderen en tieners. Eén van onze favoriete principes luidt als volgt: 'Hoop is vitaal, kennis is cruciaal'. Zowel hart als verstand zijn ...

YOUTH PROJECT AFRICA
YOUTH PROJECT AFRICA

Our mission is to empower youths through education and community development. The best way to empower youths is to give them an education or a skill. And also to support the community through local projects on health and environment. That is exactly what we are doing.

ELIKYA  MALAMU      ELMA/oprechte  hoop
ELIKYA MALAMU ELMA/oprechte hoop

Door de jarenlange conflicten in het moederland Congo willen wij met onze VZW. Werken rond geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie,omdat wij van mening zijn dat er grote nood is aan deze specifieke ondersteuning .

A.M.I.E vzw - project Akwaaba Asuadei
A.M.I.E vzw - project Akwaaba Asuadei

Onze missie is de verdere uitbouw van de Willy-Taylor academy in Asuadei te ondersteunen. Het doel van deze school is simpelweg alle kinderen kans geven op een treffelijke opleiding. Voorlopig kunnen leerlingen vanaf 3 tem 16 j in onze school terecht. In de verre toekomst is het ook de bedoeling dat er een vakschool bijkomt voor diegene die niet verder kunnen studeren aan de secundaire overheidsscholen. Er loopt een sponsorprogramma voor een aantal leerlingen, en daarnaast lopen er nog enkele p...

Corazones Unidos / NICAMIGOS VZW
Corazones Unidos / NICAMIGOS VZW

Corazones Unidos wil deskundige ondersteuning bieden aan gezinnen met kinderen met een handicap  in de streek van Terrabona en Dario in Nicaragua. Een eerste stap hiertoe is om de kinderen en volwassenen met een handicap op te sporen en om dan te zorgen voor onderzoek en diagnose, indien nodig in gespecialiseerde centra in de hoofdstad. Een belangrijke doelstelling is eveneens het mogelijk maken van aangepaste therapie en ondersteuning en het aanleveren van adequate hulpmiddelen, zoals rolst...

Your Bit Counts
Your Bit Counts

We goloven dat ondanks de diversiteit die op verschillende niveaus bestaat in onze gemeenschap, is gezamenlijke inspanning toch noodzakelijk om ons steentje te kunnen leveren aan de strijd tegen armoede. Het is ook niet uit te sluiten dat deze strijd met het individu moet beginnen want iedere externe ondersteuning komt alleen om de individuele inspanningen te complimenteren. We denken dat het nuttig is om het publiek bewust te maken van dat hun kleine inspanningen niet over het hoofd worden gezi...

Kihogo Village Oeganda VZW
Kihogo Village Oeganda VZW

Levens- en werkomstandigheden dorpelingen vergroten, verhogen van de zelfredzaamheid. Zorgen voor organisatie en aanbieden van info rond hygiëne, evenwichtige voeding en gezondheid.Meer specifiek : De vereniging stelt zich tot doel de levensomstandigheden van de inwoners van Kihogo en Kimya (dorpjes in zuidwest Oeganda) en de omliggende dorpen in het Kabarole District, Kasenda Subcounty te verbeteren.Door het bouwen van een Social House en het aanvragen van een officiële act rond de werkzam...

Bello Belgo
Bello Belgo

Momenteel werkt Bello Belgo, in de constellatie van een joint venture, samen met Embajadores Communitarios, een gerespecteerde Venezolaanse organisatie met een lange en succesvolle geschiedenis. Deze organisatie is actief in Petare, een achtergestelde wijk in de hoofdstad Caracas. Standaardmodel met vier Pillars: (1) Vestiging en uitbouw van een ‘safe haven’ – een veilige plek in de gemeenschap waar jongeren kunnen samenkomen in het kader van het project. (2) Trainings: Voorzien van tra...

Ti Solèy Leve
Ti Solèy Leve

1) Onderwijs voor elk kind Met pedagogisch verantwoord materiaal, door middel van een gestructureerde samenwerking met o.a. Belgische hogescholen, cofinanciering en partnerschap, worden gepaste concepten uitgevoerd voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs en krijgen nieuwe onderwijsmodellen volop kansen, geënt op het Haïtiaans nationaal leerprogramma 2) Belang van een duurzaam leefmilieu Sensibiliseren van jongeren om, aansluitend bij lokale behoeften, op te komen voor natuurbehoud en geme...

Acolisa
Acolisa

Omdat het huidige gebouw te klein werd, hebben we vlak naast het schoolgebouw een terrein gekocht om een eigen school te kunnen bouwen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors