logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
854 Pijlers gevonden.
Malaika Tanzania
Malaika Tanzania

Malaika Tanzania (Tanzaniaanse engeltjes) wil kansarme kinderen in Tanzania, meer specifiek Ngaramtoni, een betere toekomst verzekeren door ze te ondersteunen doorheen hun schoolcarrière. Momenteel focust Malaika Tanzania op een privéschool nl. Rockland pre-& primary school (https://www.facebook.com/RocklandSchool/). Enkel in privéscholen wordt Engels gedoceerd, wat belangrijk is om te kunnen doorstromen naar de middelbare scholen, die enkel in het Engels zijn. In de Rockland school  ku...

Misingi
Misingi

Misingi realiseert ontwikkelingsprojecten in Endamarariek ward en Engare Sero, Tanzania.De projecten rond  educatie, watervoorziening, voeding, landbouw, cultuur, ondernemerschap,… beogen duurzame versterking van de lokale gemeenschap. Vertrekkend vanuit een lokale vraag en een groot lokaal draagvlak leggen deze projecten fundamenten (Kiswahili: ‘misingi’) voor de toekomst.Misingi richt zich in Tanzania op mensen die er, ondanks de beperkte middelen waarover ze beschikken, alles aan wille...

Ondernemers voor Ondernemers
Ondernemers voor Ondernemers

De missie van Ondernemers voor Ondernemers is het bevorderen van duurzame economische groei in landen in ontwikkeling door ondersteuning van lokaal ondernemerschap, of door het werken aan de basisvoorwaarden om het lokaal ondernemerschap te kunnen steunen.

APOPO
APOPO

Onze missie is het ontwikkelen van een geurdetectietechnologie om oplossingen te bieden voor globale problemen in functie van positive sociale verandering. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, innovatie, sociale verandering en diversiteit. Voor meer informatie: https://www.apopo.org/en/who-we-are/our-mission

Volunteer Programs Forever
Volunteer Programs Forever

De Stichting heeft tot doel om rechtstreeks en/of onrechtstreeks bijstand te verlenen aan ontwikkelingslanden en meer bepaald om bij te dragen aan het onderwijs, de persoonlijke ontwikkeling, de toekomst vooruitzichten en de plaats in de samenleving van kansarme en/of mindervalide gemeenschappen, zich voornamelijk richtend op het onderwijs van deze gemeenschappen. Het doel van de stichting zal eveneens zijn om rechtstreeks en/of onrechtstreeks steun te verlenen en bij te dragen aan de ontwikkeli...

Angel's Center Support Group
Angel's Center Support Group

Angel’s Center Support Group is een Belgische vzw die vanuit België Angel’s Center for Children with Special Needs in Uganda (ACCSN) ondersteunt, zowel op inhoudelijk, sociaal en financieel vlak. ACCSN is een organisatie in Uganda die kinderen met een beperking, alsook hun ouders in de context van de eigen gemeenschap begeleidt. Jonge kinderen kunnen er terecht in het vroegbegeleidingscentrum voor onderwijs, ontwikkelingsstimulatie en therapie. Daarnaast ondersteunt de organisatie de ...

Twinkling Stars
Twinkling Stars

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE ...

Camén
Camén

Camèn is een organisatie die zich inzet voor onderwijs. Wij hebben 2 projecten. In België proberen we kansarme kinderen te begeleiden en ook hun ouders bij te staan. In Guinee betalen we de educatie van kinderen, aangezien veel van hun niet naar school gaan door een gebrek aan financiële middelen.In ons rijke Westen zien we educatie als vanzelfsprekend, maar niets is minder waar.. Camèn focust zich op twee gebieden: Afrika en België. Elk gebied krijgt een andere aanpak vanwege zijn verschil...

Associatie België-Congo
Associatie België-Congo

Gezien de precaire situatie van de Congolese bevolking, willen wij als diasporavereniging hen rechtstreeks ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen de honger en voor een menswaardig inkomen. In het bijzonder komt ABC op voor de Congolese vrouw en in het algemeen voor de Congolese landbouwbevolking. Dit via opleidingen in de landbouw en verwerking van landbouwproducten.Via vergaderingen met de leden-gezinnen van de dorpen in Congo, worden PCM-trajecten (Project Cyclus Management) doorlopen. Zo...

Oekraïne-Project-Edegem
Oekraïne-Project-Edegem

Inspelen op de hulpvragen en noden van diverse aard, voorgesteld door de betrokken Oekraïense vrijwilligerspartners (organisaties) voor zover deze in de lijn liggen van de doelstelling van O.P.E. vzw, namelijk de armoede in Oekraïne mee helpen bestrijden en ook voorkomen. O.P.E. wil langs concrete projecten inspelen op signalen vanuit diverse sectoren: - met voorrang voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen; -met aandacht voor de bestrijding van de armoede; -met prioriteit voor modelproj...

Dare to Dream Leadership Institute for Girls
Dare to Dream Leadership Institute for Girls

Wij organiseren workshops en evenementen rond talentontwikkeling en leiderschap voor meisjes (13-18 jaar) uit kwetsbare gemeenschappen en sloppenwijken in verschillende landen in Afrika.ij Dare to Dream geloven we dat elk meisje het recht heeft om haar dromen te verwezenlijken. Daarom geloven wij dat "if you can dream it, you can do it."  Wij inspireren en steunen kansarme meisjes om in zichzelf te geloven en hun dromen waar te maken. Hiervoor organiseren we in Zuid Afrika, Kenya en Uganda even...

Waste Matters
Waste Matters

Lokale ondernemingen en overheden steunen in het op poten stellen van duurzame afvalbeheersystemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de economische en sociale noden van de lokale bevolking. Tegelijkertijd willen we het milieu vrijwaren van afvalstorten.In samenwerking met onze partner en met de lokale overheid organiseren we zo goedkoop mogelijke afvalophaling voor alle Oegandezen in de omgeving.Het opgehallde afval wordt gesorteerd en de hoofdfractie, organisch afval, wordt omgezet tot compo...

Jussukungo for the Gambia
Jussukungo for the Gambia

Kinderen en jongeren naar schoool laten gaan, eventueel in klasverband helpenmeerder mensen aanzetten om te helpen met een dorpstuin, zodat ze de nodige groenten en fruit hebben waar ze anders geld voor moeten betalen wat ze niet hebben , met gevolg dat ze geen groenten eten en ondervoed geraken en ziek en zwak wordenVrouwen helpen om ze aan te zetten zelf een winkeltje te starten met dingen die hun aangereikt worden (groenten, fruit, tweedehandskleding) om zo een inkomen te krijgenMensen verder...

YABs Network
YABs Network

Ons doel is om materialen en hulpmiddelen te bieden waarmee studenten zich volledig kunnen bezighouden met creatieve, opwindende en gedurfde technische activiteiten. De centra zullen onze studenten in staat stellen om te werken aan hun eigen geselecteerde projecten waar ze een passie voor hebben. Deze "projectmatige" benadering zal een goede begeleiding mogelijk maken en helpen om hen onderwijs aan te bieden op aangepast niveau.

Getamock
Getamock

Education for a better life    

Gambelant
Gambelant

Eenheid en samenwerking bewerkstelligen en praktische hulp verlenen aan de Gambiaanse Gemeenschap in Belgiëen hun bij staan met het oog op integratie.Ondersteuning van projecten in Gambia

Anidaso Abusua (Familie van hoop)
Anidaso Abusua (Familie van hoop)

Ondersteunen en begeleiding van mensen in armoede zoals: kans geven om een werkgericht opleiding te volgen. Het creëren van een veilige leefomgeving voor mensen met een beperking. Helpen eenzaamheid bij ouderen in België tegen te gaan.

MEdiKids Kinshasa
MEdiKids Kinshasa

 Werken met visie van ‘’Preventie - Moeder&Kind’’ een gezonde organisatie die op een moderne manier, gestructureerd de procedures uitoefenen volgens de aandachtspunten van de patiëntenrechten. Hiermee worden de talent van de zorgverstrekkers benut en de competentie krijgen kansen.Toepassen van een aangepaste medisch zorgen. De focus bij dit project ligt op de gezondheid en beleving van onze patiënten.    Er daarom zal er getracht worden om te kijken naar het kind en de m...

Ingobyi
Ingobyi

Via een op wederzijdse vriendschap en respect gebaseerde samenwerking de gezondheidszorg voor moeder en kind verbeteren om de kindersterfte terug te dringen.

Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM
Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM

MISSIE De “Solidariteitsprojecten Noord-Zuid van de Zusters van Liefde van J&M” beschouwt het als haar missie om kwaliteitsvolle hulpverlening op gang te brengen voor medemensen in onderwijs, ziekenzorg, ontwikkeling, welzijn en vorming, in het kader van projecten door Zusters van Liefde opgestart in landen van het Zuiden.De missie is gebaseerd op de opdrachtverklaring van de Congregatie van de Zusters van Liefde van J.& M. en ligt in lijn met de millenniumdoelstellingen. DOELSTELL...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors