logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
866 Pijlers gevonden.
Akay-Esseboe
Akay-Esseboe

Oprichten van een boomkwekerij-school om de schoolgaande jeugd informatie en vorming te geven, en op termijn te herbebossen in Togo om zo de woestijnvorming en bevolkingsmigratie tegen te gaan

Centro Andino
Centro Andino

De vzw Centro Andino is een erkende vereniging met een zuiver filantropisch doel die zich enerzijds bezighoudt met het geven van rechtstreekse en financiële hulp aan het Zuid-Amerikaanse ontwikkelingsland Peru en anderzijds probeert de rijke Andescultuur in onze streken te verspreiden.In de schoot van Centro Andino vzw werd tevens de werkgroep rond monseigneur Shaw met zijn verzendingen naar Paraguay opgenomen.De school Pa'I Puku is momenteel het grootste project dat onze vzw steunt.

Maison Maurice
Maison Maurice

Kwetsbare kinderen in Congo DR een kwalitatief leven bieden waar zij recht op hebben, en waarmee ze een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.Projecten:WeeshuisWaterzuiveringsinstallatieJeugdcentrumAgricultuur...

Duurzame Rurale OntwikkellingsProjecten vzw       D.R.O.P
Duurzame Rurale OntwikkellingsProjecten vzw D.R.O.P

De vzw D.R.O.P werkt volledig hand in hand met de lokale bevolking, stap voor stap, zodat de projecten ook hun projecten zijn en duurzaamheid gegenereerd wordt.  Alles gebeurt steeds in samenspraak en samenwerking met de hele gemeenschap, er wordt hen niets opgedrongen en er wordt niets uitgedeeld.Anderzijs engageert de vzw zich om de donateurs, sponsors enz. vanaf de aanvang, volledig en transparant te informeren over de fondsenwerving, de vooruitgang van de eventuele werken en het bestede ge...

Biopal vzw
Biopal vzw

Het Biopalproject wil een oplossing bieden aan de algemene socio-economische problemen in Kayes door het implementeren van geintegreerde projecten die duurzaam en zelfvoorzienend zijn. Hierbij vooral op het gebied van plattelandsontwikkeling en in nauwe samenwerking met de dorpsgemeenschappen, de NGO A.L.D., de plaatselijke overheden en de universiteit van Bamako. Om deze doelstelling te kunnen bereiken hebben we deelprojecten gemaakt. 1. Werken rond landbouwproductie. Productie en ver...

Delpierre VZW
Delpierre VZW

Mission: Sur la base de notre vie quotidienne, Delpierre expérimente comment les personnes et en particulier le vieillissement de la population peuvent être protégés. En contribuant aux soins de longue durée, les gens continuent de vieillir en bonne santé.

Mpokolo-Congo
Mpokolo-Congo

Steun verlenen op regelmatige basis aan het opvangcentrum Mpokolo wa Muoyo voor gevluchte en verwaarloosde kinderen in Kananga.

Benin Vrienden
Benin Vrienden

Vanuit Christelijke visie bijstaan in ontwikkelingssamenwerking in het land van mijn origine

UAG(Unie van Afrikaanse Gemeenschap)
UAG(Unie van Afrikaanse Gemeenschap)

UAG werd in 2005 opgericht om integratie van afrikanen die in Geel en omstreken wonen te stimuleren.Om de diversiteit te bevorderen via de participatie en de organisatie van socio-culturele activiteiten. Enook kennis maken met nieuwe mensen en Afrikaanse cultuur laten zien. Vanaf 2014, heeft UAG lessen gevolgd om de uitdagingen van de SDG’s aan te gaan. Sinds 2005 ondersteun UAG opeigen initiatief landbouw projecten in Kameroen om de problematiek van voedseltekort te minimaliseren.

Teriya
Teriya

Emancipatie van kansarme vrouwen Het project Benkan in Bamako is geleid door Afrikaanse vrouwen voor vrouwen. Technische opleiding gecombineerd met algemene vorming en begeleiden naar een zelfstandig bestaan.

Vrienden van Mufunga
Vrienden van Mufunga

De VZW Vrienden van Mufunga ondersteunt verschillende projecten in de zone Mufunga:- in onderwijs: optrekken van schoolgebouwen, zorgen voor schoolmateriaal zoals schoolbanken- in gezondheidszorg: financiering van oogzorg i.s.m. met 'Licht voor de Wereld'- in pastoraal werk: opleiden van cathechisten

Centrum voor Ondersteuning, Onderzzoek en documentatie
Centrum voor Ondersteuning, Onderzzoek en documentatie

De organisatie wil de solidariteit tussen Europa en Afrika bevorderen door eerlijke ontwikkelingssamenwerking te bevorderen: samenwerking mag niet in één richting zijn. In het zuiden zijn er belangrijke talenten aanwezig die wij kunnen ontwikkelen. Daarom pleiten wij voor een ontwikkelingssamenwerking die gebaseerd is op het respect van talenten en de capaciteiten van de partners in het zuiden. Er kan geen sprake zijn van eerlijke ontwikkelingssamenwerking als het Noorden zijn visie een...

Kai janga
Kai janga

We zorgen voor onderwijs en steunen een schooltje in Sukota  Gambia

Banakin
Banakin

Banakin VZW werkt in de domeinen ”Onderwijs, Gezondheidszorg en Vrije tijd” om kinderen en jongeren in Congo-Kinshasa te helpenBana = kinderen in Lingala Kin = Kinshasa 

Malaika 4 women and children
Malaika 4 women and children

Malaika4wc vzw is een non-profit organisatie met als doel het empoweren en helpen van kwetsbare vrouwen en kinderen in Afrika. Dit willen we doen door ze onderwijs aan te bieden in de vorm van een handwerkopleiding / handwerkatelier en ze o.a wegwijs te maken in het vervaardigen en gebruik van herbruikbare maandverbanden en pamperbroekjes, info sessies te organiseren rond geboortebeperking en aids preventie en ze een mogelijkheid te geven aan schoon drinkwater te komen.

Pèp Lib
Pèp Lib

Pèp Lib wil in Haïti  lokale ontwikkelingsdynamieken en zelforganisatie ondersteunen om te komen tot stevige en transparante gemeenschapsstructuren die met de bevolking bouwen aan een duurzame en solidaire economie. Landbouwactiviteiten in respect met de omgeving beschouwen we als een essentiële hefboom voor deze betere toekomst. De grote groep van talentvolle jongeren zijn hierbij een prioritaire doelgroep, hen willen we perspectief bieden op meer bestaanszekerheid en een alternatief voor m...

Solidair met El Carmen
Solidair met El Carmen

Jongeren in El Carmen, Peru, kansen geven zelf aan een betere toekomst te werken. Daartoe werken wij samen met het CCA dat instaat voor een bibliotheek van waaruit 18 kleine bibliotheekjes worden aangestuurd. We werken samen met de muziekschool van het CCA en promoveren het lezen. In het CCA kunnen jongeren terecht voor gezonde ontspanningsactiviteiten en worden vormende activiteiten georganiseerd, o.a. gericht op het bevorderen van het zelfrespect. We ondersteunen culturele activiteiten evenals...

AZ Sint-Maarten (vzw Emmaüs)
AZ Sint-Maarten (vzw Emmaüs)

Twee kernwaarden van het AZ St-Maarten zijn ‘samenwerking’ en ‘openheid’. Daarom werden we in 2005 solidaire partner van de zone Budjala (DR Congo) met bemiddeling van Memisa. Door acties onder medewerkers en door donoren ondersteunen wij structureel de gezondheidszorg waarvan de prioriteiten door de Congolese betrokkenen gekozen worden in samenspraak met Memisa. Zo bouwen wij mee aan een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg in dit stukje van het Congolese regenwoud.

KIKESA
KIKESA

Toezicht op jongeren met een handicap.

Tamtamgogo
Tamtamgogo

Sociaal-economische ontwikkeling van achtergestelde doelgroepenEmpowerment van lokale initiatieven rond versterking van mensenrechten en toegang tot basisvoorzieningen.uitwisseling tss Belgische en Marokkaanse middenveld ( onderwijs, gezondheidszorg,landbouw, kunst en cultuur,...)

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors