logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
803 Pijlers gevonden.
Hand in Hand voor Loto/La main dans la main pour Loto
Hand in Hand voor Loto/La main dans la main pour Loto

De organisatie zet in op gezondheidszorg, onderwijs en de socio-culturele sector in DRCongo.Meer concreet betekent dit op medisch-sociaal gebied: Bouw en reconstructie van gezondheidscentra en dispensaria Vorming van medisch personeel Ondersteuning van de gezondheidscentra en dispensaria met materiaal en medisch-sanitaire uitrustingen Ondersteuning van de algehele toegankelijkheid tot gezondheidszorg en medicijnen Preventie van en bewustmaking van de bevolking over de gevaren en gevolgen ...

Belgium Brick Children School Foundation
Belgium Brick Children School Foundation

Onze organisatie vraagt aandacht voor de 40 à 50.000 kinderen die in de steenbakkerijen van Kathmandu leven en werken en die geen onderwijs krijgen. Ze zijn de Dalits van de maatschappij. We voorzien onderwijs - medische verzorging Cerebral Palsy kinderen - volwassenenonderwijs voor de vrouwen in de steenbakkerijen en organiseren naaiklassen voor de meisjes in de steenbakkerijen.

Oye LENA
Oye LENA

Hoofddoel: Ons project ‘Oye LENA’ wil via kwalitatief onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden in rurale gebieden, met de focus op meisjes, en kinderen met een beperking, waar de regering amper oog voor heeft, moeten dezelfde kansen krijgen als anderen. We hebben er bewust voor gekozen om te focussen op meisjes omdat zij nog steeds minder kansen krijgen in de maatschappij en een beduidend kleiner aantal meisjes kleuteronder...

Hands in Action
Hands in Action

Als hulporganisatie hebben we ons in de loop der jaren gespecialiseerd in het helpen inrichten van kleine landelijke ziekenhuizen in de Filipijnen. Vooral de landelijke gebieden, waar ook de gevolgen van de jaarlijks wederkerende stormen (typhoons) soms het grootst zijn, kunnen onze extra steun zeer goed gebruiken.   Wij recupereren hier in België surplus en nog goed bruikbare medische hulpmiddelen zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden, medisch meubilair en apparatuur. Die materialen worden d...

PlanBobath
PlanBobath

Via bewustmaking, versterking van lokale capaciteiten en valorisatie van lokale materialen worden gezinnen met een kind met een hersenletsel in staat gesteld om hun kinderen therapeutisch op te vangen en meer comfort te bieden. Daarnaast worden lokale gemeenschappen gesensibiliseerd voor een betere sociale integratie van de kinderen en hun gezinnen, wordt gewerkt naar een lokaal gezondheidsbeleid dat oog heeft voor deze problematiek.  

Kihorobo Youth Development Link
Kihorobo Youth Development Link

In Kihorobo wordt een vaardigheidscentrum gebouwd met praktijkklassen en sanitaire ruimtes. Kinderen die de lagere school afgewerkt hebben, kunnen een verdere opleiding volgen in het vaardigheidscentrum. Ze leren hier in eerste instantie kleermakerswerk, timmerwerk en houtbewerking, handwerk en vaardigheden om een eigen, kleine onderneming op te starten. In een latere fase van het project worden onder andere ook metselen, betonbouw, lederen schoenen maken en metaalbewerking aangeleerd. Dit ...

kitanda
kitanda

hulp bieden aan leefgemeenschappen die geen vangnet kennen en door verbeteren van de leefomstandighedne hen versterken

Benefiet Haiti
Benefiet Haiti

Wat ons onderscheid van de anderen organisaties? We werken rechtstreeks samen met de lokale bevolking. Financiële middelen worden enkel via ons overgebracht naar het Zuiden. De fondsen die we verwerven door eigen initiatieven en subsidies gaan we zelf ter plaatse besteden. We doen dit in samenspraak met de lokale verantwoordelijken van de projecten. We kiezen bewust voor kleinschaligheid om op die manier optimaal rendement te garanderen.

Balunda Ba Mikalayi
Balunda Ba Mikalayi

De VZW Balunda Ba Mikalayi (vrienden van Mikalayi) werd officieel in 2014 opgericht en heeft als doel het dorp Mikalayi, in de Provincie West-Kasaï, Democratische Republiek Congo, opnieuw van elektriciteit te voorzien en de scholengemeenschap vernieuwde onderwijsmogelijkheden te bieden. Allerlei activiteiten worden ten voordele van dit project georganiseerd : info-avonden, verkoop van kalenders en een DVD met ons reisverslag. Kan de school hierbij ondersteuning bieden ?

SOS Ghana
SOS Ghana

Wij willen ons vooral inzetten voor de kinderen en jongeren in een “vergeten regio” van Ghana. Helemaal in het noorden, waar weinig hulpverleners komen ,het wegennet beneden alle pijl is, geen werkgelegenheid en de mensen nog leven in kleine gemeenschappen proberen wij het verschil te maken. Dit door in te zetten op onderwijs en educatie voor zoveel mogelijk kinderen en gezondheidszorg en preventie. Door middel van veel overleg met de plaatselijke gemeenschap screenen wij de noden en probere...

De Vergunning / de Koer
De Vergunning / de Koer

artistieke uitwisseling activeren van verborgen erfgoedlokale culturele spelers betrekkenruimte maken voor verwondering

Nyumba Ya Wazee
Nyumba Ya Wazee

De Oegandese ouderlingen erkend zouden worden als volwaardige burgers van hun land en dit door alle vormen van descriminatie tegen ouderen, verwaarlozing,misbruik and geweld te elimineren.

Ishaka
Ishaka

We willen kansarme kinderen in Burundi en andere landen een waardig leven geven.We focussen vooral op de schoolgaande jeugd, omdat opleiding en vorming een hele generatie hogerop kan tillen.Dit houdt ook ondersteuning van de families en lokale gemeenschappen in, zodat kinderen naar school kunnen zonder angst of omdat ze voor inkomen moeten zorgen.

Fraternity of Vulnerable
Fraternity of Vulnerable

Ons missie is de kwetsbaren vrouwen ondersteunen en begeleiden naar een betere toekosmt

Solidair met El Carmen
Solidair met El Carmen

De mensen van El Carmen kansen geven zelf aan een betere toekomst te werken. Daartoe ondersteunen wij de werking van het Centro Cultural Afroperuano dat open staat voor alle mensen in El Carmen en een gamma van ontspannende en vormende activiteiten aanbiedt. Er is de centrale bibliotheek van waaruit 18 kleine bibliotheekjes worden aangestuurd, er is de muziekschool en vele activiteiten voor jongeren. Wij werken ook samen met de parochie en kunnen dank zij weldoeners uit ons land begaafde maar ec...

Slbs sanyang
Slbs sanyang

Onze   vzw  heeft als  motto: "Elk  kind  heeft recht op  onderwijs  en alle mensen hebben recht  op  zuiver water". Daarvoor doen we reeds  jarenlang een inspanning  in Gambia, een van de armste  landen in West - Afrika. In het dorp Sanyang bouwen we scholen, renoveren  klasgebouwen  en bouwen sanitair op het schoolterrein.  Dit kon mede dank zij subsidies van de provincie Limburg de eerste jaren. Ondertussen geeft Christianne,lid van deze werkgroep  vrijwillig  les aan kleut...

piano posso
piano posso

Kansen creëren voor jongeren in de favela. Muziek is in Brasil zeer aanwezig en een werkgelegenheid voor velen. Wij wensen hen te helpen met invulling van hun vrije tijd op een zinnige manier en al musicerend hun toekomst te veranderen . Weg uit verveling en criminaliteit . Door samenspel en extra begeleiding kunnen ze hun mogelijkheden ontdekken en ontplooien. Ook de laatste nieuwe uitbreiding met een bibliotheek en uitleen center van instrumenten geeft een boust op de samenwerking met andere ...

CBAVC
CBAVC

De Cambodian Buddhism Association for Vulnerable Children (CBAVC) is een Cambodjaanse niet-gouvernementele non-profitorganisatie opgericht door een groep Cambodjaanse boeddhistische monniken van Wat Polangka, Siem Reap in 2012 die de toegang tot drinkbaar water, onderwijs en gezondheidszorg voor de meesten willen verbeteren kwetsbare kinderen, vrouwen en gehandicapten in de samenleving.Uw bijdrage helpt ons om ons werk voort te zetten om de toegang tot drinkbaar water, sanitaire behoefte en onde...

Ekimanyelo
Ekimanyelo

Het Complexe Scolaire d'Excellence K&L in Lodja (provincie Sankuru, D.R. Congo) en de twee plattelandsschooltjes in Vango Yenda en Dela, op 50 km van Lodja, worden uitgebouwd met middelen (vooral) van Ekimanyelo vzw. De scholen worden uitgebouwd door mensen ter plaatse op basis van principes en waarden van de lokale onderwijscultuur. Het is de bedoeling de financiële basis zowel in België als ter plaatse in Lodja open te trekken en te verbreden. Er wordt geen schoolgeld gevraagd aan de ouders...

Educate Me - Cameroon
Educate Me - Cameroon

Educate Me – Cameroon, opgericht januari 2017, heeft tot doel met uitsluiting van elk winstoogmerk, kwetsbare, achtergestelde en gemarginaliseerde bevolking en individuen in ontwikkelingslanden (opgenomen op lijst DAC) te ondersteunen via humanitaire missies, inzake gezondheidszorg, onderwijs en watervoorziening om zo hun positie structureel en duurzaam te verbeteren.  Educate Me – Cameroon werkt vanuit evangelisch en missionaire inspiratie in de geest van Damiaan aan voornl. doch niet limi...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors