logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
835 Pijlers gevonden.
Forest of Hope
Forest of Hope

De missie van FOHTO: Kinderen de kans geven op degelijk onderwijs zodat zij zelf weerbaarder en zelfredzaam worden in de veranderende maatschappij en dit met de narduk op milieu en natuurbehoud zodat zij hier duurzaam mee leren omgaan en zorg dragen voor de aarde van de toekomst. De visie van FOHTO: Alle kinderen moeten, ongeacht gender, toegang kunnen krijgen tot degelijk onderwijs en de kinderen als toekomstige generatie, moeten begeleid worden in het zorg dragen voor de natuur, biodiversitei...

Water voor Mabele
Water voor Mabele

Dit project situeert zich in en rond het ziekenhuis van Kasongo-Lunda (province du Kwango, RD Congo). Daar wonen 30000 mensen in een rurale omgeving.Ons doel is de watervoorziening van het ziekenhuis en haar omstreken te herstellen, te verbeteren en uit te breiden. Dit betreft zowel het drinkwater als de opvang van regenwater als in een later stadium de sanitatie.  Regenwater gaan we beter en meer opvangen zowel in het hospitaal als in de 21 omliggende centres de santé (een soort eerstehulppos...

Soucoul Togo
Soucoul Togo

De kracht van jongeren en het belang van onderwijs en vorming staan voor SOUCOUL centraal. Wij geloven in dynamiek van jong talent en willen daarom hun kansen om zich te ontwikkelen verbeteren. Kansen creëren voor jongeren om zich te ontplooien en op die manier hen wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst, dat is onze missie. Op die manier kunnen zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de lokale gemeenschap.Om dit te bereiken ondersteunen en organiseren we educatieve, logistieke en ge...

TPSI België
TPSI België

TPSI  (The Peruvian Social Incubator) helpt opstartende sociale ondernemers in Peru door adviesverlening, coaching en het organiseren van trainingen rond bedrijfsvoering. TPSI bouwt een Peruviaans en een internationaal netwerk uit dat deze startups kan helpen bij het oplossen van hun specifieke bedrijfstechnische problemen.TPSI helpt de sociale startups bij het zoeken van financiële steun voor capaciteitsopbouw TPSI Belgë wil de werking van TPSI  versterken door in België volgende activit...

Hope For The Children
Hope For The Children

Het algemene doel van ons project is de extreme armoede in Rong Vean aanpakken.Het is  de bedoeling dat de generatie van kinderen nu via sensibilisatie en tijd het verschil zal maken voor het volledige dorp later. Zij zullen  ouders zijn die het leven en school anders ervaren hebben : een leven met gezondere voeding, waarin vrouwenemancipatie centraal staat en anticonceptie geen taboe meer is, een school met beter onderwijs en advies rond hygiëne. een leven met meer opening naar de buiten...

studio nous nous
studio nous nous

De vereniging heeft ten eerste tot doel te ijveren voor een duurzame ontwikkeling van de gebouwde leefomgeving ongeacht de locatie op de wereld. We proberen een verschil te maken voor kwetsbare mensen, op een doordachte manier om te gaan met hun leefomgeving en te vertrekken vanuit hun sociale, culturele, en maatschappelijke en economische context.De vereniging heeft ten tweede tot doel het verbinden van mensen, gemeenschappen en culturen ongeacht hun nationaliteit, ras, godsdienst, opleiding, b...

Mamafrika
Mamafrika

Het globale doel van onze organisatie is een betere en veiligere zorg bieden voor Moeder en Kind in Gambia. Dit willen we bereiken d.m.v. volgende pijlers: kennisoverdracht, bevoorrading van medisch materiaal en financiële/structurele ondersteuning. Via onze organisatie willen wij een steentje bijdragen aan de wereldwijde Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (beter bekend onder de vertaling "Sustainable Development goals"). Deze welbekende brede doelstellingen werden opgesteld en goedg...

VW AlAmal
VW AlAmal

VW AlAmal heeft bewust gekozen om kwetsbare vrouwen met migratieachtergrond te ondersteunen en begeleiden voor een goede toekomst in maatschappij. Vereniging VW AlAmal start projecten en steunt burgers die zich engageren voor een betere samenleving. We willen op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. Vereniging VW Alamal is onafhankelijk en pluralistisch. We werken vanuit Halle en zijn actief op Belgisch, Europees en internationaal ni...

Eyes For The World
Eyes For The World

Onze missie is " Iedereen ,waar ook ter wereld , heeft het recht op een goed zicht" Wereldwijd zijn er meer dan 1 miljard mensen die geen toegang hebben tot oog zorg. Met het project Eyes For The World willen we hier verandering in brengen. In de meeste gevallen beschikken de mensen niet over de nodige fondsen om een bril aan te kopen en in sommige landen zijn er ook geen of heel weinig professionelen ter beschikking. Het leven met of zonder bril is een enorm verschil.

SawallaH
SawallaH

SawallaH, oorspronkelijk een vereniging ter promotie van West-Afrikaanse percussie, is sinds 2011 in Gambia actief als 4de pijler-vereniging, SawallaH Foundation. Specifiek in het Fula-dorp Sinchu-Gidom, letterlijk: het huis van Gidom, bouwde zij een kleuter- en lagere school: SawallaH Nursery en Primary School. In 2014 startten de djembéspelers met een ‘Mums class’, lees- en schrijfcursus voor de mama’s, die ze in de nabije toekomst willen omtunen naar een naaiatelier. In een volgende f...

Amana
Amana

Amana heeft als doel om humanitaire hulp aan (wees)kinderen, arme gezinnen en daklozen te bieden. Door het stimuleren van de hulpverlening dragen we bij tot betere levensomstandigheden. Hieronder valt de bescherming van het leven, de gezondheid en de waardigheid. We zijn een team van gepassioneerde jongeren die streven naar een blijvende, duurzame verandering in het leven van de behoeftige. Met uw hulp en inspanningen kan Amana een verschil maken. Daar waar de geografie, maatschappelijke instab...

Kebene Children's Home België
Kebene Children's Home België

“Wij streven ernaar om, door de Keniaanse Overheid toegewezen, kansarme kinderen een liefdevolle en goede opvang te bieden, hen een duurzame opvoeding en opleiding te geven en hen bij volwassenheid te begeleiden in de integratie in de Keniaanse maatschappij, zodat zij vanaf dan autonoom en ondernemend hun eigen kansen waar kunnen maken in Kenia.”

Solidev
Solidev

Solidev wil met zijn werking vooral armoede bestrijden. Ze wil bijdragen aan verbeterde levensomstandigheden van werknemers en aan een opwaardering van de positie van de vrouw.

Umoja I-NGO
Umoja I-NGO

Onze visie: Umoja vergroot de mogelijkheden tot zelfredzaamheid door actief bij te dragen aan de educatieve ontwikkeling. Door een kwalitatieve opleiding ter beschikking te stellen en begeleiding aan de lokale kinderen met een mentale beperking. Onze missie: Umoja is van mening dat ze samen met de lokale partners kwalitatieve zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen [aangepast aan de beperking : voor baby’s, kinderen en volwassenen ). Ze worden bewust gemaakt van hun eigen kunnen dat hierdoor gecre...

Vevoza (Vereniging voor Werk en Ontwikkeling in Zuid-Afrika)
Vevoza (Vereniging voor Werk en Ontwikkeling in Zuid-Afrika)

Onze missie is om de enorme armoede te bestrijden in Calvinia, een dorp in het noordwesten van Zuid-Afrika, en de lokale bevolking middelen toe te reiken die hen zelfredzaam kan maken en hun leven in eigen handen nemen! Door een arbeidsbureau op te richten krijgen arbeiders nu een betere kans om op regelmatige basis werkopdrachten te verzilveren en hebben ze wat meer inkomsten op het einde van de maand! We fungeren als bemiddelaar door vraag en aanbod van werk bij elkaar te brengen. Hierdoor moe...

Inti Sisa Bélgica
Inti Sisa Bélgica

INTI SISA is een educatief project dat workshops organiseert in Guamote, een bergdorpje op 3056 m bzn, centraal gelegen op de Ecuadoraanse Andeslaan. INTI SISA sluit aan bij het lokaal ontwikkelingsplan van Guamote dat bestaat uit zeven strategische pijlers waaronder onderwijs en toerisme. INTI SISA biedt toeristische diensten aan om grotendeels zelfbedruipend te kunnen werken: gastenhuis, paardentocht, wandelingen, trekkings, ... INTI SISA werkt permanent met vijwilligers vooral uit België ...

Moved For ALL Nations
Moved For ALL Nations

Onze vzw ondersteunt verschillende projecten in verschillende landen: gehandicapte weeskinderen opvangen; allerlei noodhulp bieden in gebieden die jaarlijks overstroomd worden; schoolsponsoring, enz. Onze doelen zijn:  Het opstarten socio-economische projecten in landen en streken waar de bevolking daar behoefte aan heeft. Het begeleiden van dergelijke initiatieven zelfstandige projecten, die door de plaatselijke bevolking op zelfrenderende basis geleid kunnen worden. Het bieden mogel...

Eden verlegt grenzen
Eden verlegt grenzen

Verhogen van de kwaliteit moeder- kindzorg; bijscholing en scholing aan vroedvrouwen en stagiaires vroedkunde; uitwisseling opstarten tussen België (Europa) en Congo Brazzaville. Kind en moedersterfte naar beneden halen (behalen van de milleniumdoelstelling moedersterfte te doen dalen)

EDUKANS
EDUKANS

Nog steeds zijn er 56 miljoen kinderen in het Zuiden die niet naar school kunnen gaan. Een veelvoud van hen werkt de secundaire vorming niet af. Veel landen in het Zuiden doen grote inspanningen. Toch is er een probleem omwille van oorlog, wanbeheer, armoede, migratie enz. Particuliere en privé-initiatieven van communautaire aard (kerken, ouderverenigingen, buurtwijken, parochies, sociale verenigingen) nemen het initiatief om tegemoet te komen aan onderwijsorganisatie. Maar het is niet altijd k...

Rehema ontwikkelingshulp- en projecten
Rehema ontwikkelingshulp- en projecten

Als 4de peiler is onze organisatie begonnen met de bouw van een opvang- en opleidingscentrum voor straatkinderen van Nairobi centrum - Wij hebben augustus 2015 ons eerste stuk bouwgrond gekocht - Nu december gaan wij beginnen met de funderingen en dan stap voor stap verder bouwen naargelang de financiele middelen - Wij garanderen dat iedere eurocent die bij onze organisatie binnekomt gespendeerd word aan ontwikkelingswerk -

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors