logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
803 Pijlers gevonden.
KinkeliBa
KinkeliBa

De levensomstandigheden van de inwoners van Nianing verbeteren, het niveau van armoede verminderen, bijdragen aan de autonomie van de bevolking en de lokale bevolking toegang bieden tot sociale en culturele activiteiten. Het sociale luik bestaat uit activiteiten die het ondernemerschap bevorderen en projecten die jobcreatie ondersteunen. Het culturele luik bestaat uit activiteiten rond culturele participatie, literatuur, cinema en podiumkunsten Hiertoe zal de vzw een socio-cultureel centr...

Children's Welfare Organisation Africa (CWOA)
Children's Welfare Organisation Africa (CWOA)

CWOA is een non-profit organisatie met het doel de zorg en de opleiding van jonge en hulpbehoevende kinderen in Afrika te verbeteren. Onze aanpak bestaat erin de kinderen te voorzien van primaire behoeften zoals voeding, hygiëne, medicijnen, kleding, speelgoed en schoolgerief en op deze manier te investeren in hun toekomst.

Vriendenkring Fatima Center
Vriendenkring Fatima Center

De 5 projecten die we van nabij opvolgen focussen op het opvangen van vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel voor de toeristische industrie. Daarvoor zijn er centra in Bangkok, Pattaya en Chiang Mai. Daarnaast zijn er projecten die moeten voorkomen dat kinderen in handen vallen van die mensenhandel nl. bij de meest uitgestotenen van de maatschappij, de Hill Tribes van Chian Rai en Chaing Mai en de arme boerenbevolking van de Isaan. Ze focussen bij de vrouwen op "empowerment", h...

Sabou
Sabou

Missie:Oprichten van kleuterschool. In de woorden van Bangré Nooma: promouvoir un plaidoyer de l'éducation des enfants en général et des enfants défavorisés.Een pleitbezorger van het onderwijs voor kinderen in het algemeen, en kansarme kinderen; VZW Sabou is de eerste organisatie die gestart is met een kleuterschool in Sabou. Waarom een kleuterschool? In de dorpen Burkina Faso zijn nagenoeg geen kleuterscholen. Kinderen lopen doelloos rond tot ze kunnen meehelpen op het veld of in het huis...

Ghana4You
Ghana4You

Ondersteunen van het onderwijssysteem Gezondheidszorg en preventie Stimuleren van sport en spelbeoefening Hulp bij doorgroei naar duurzame tewerkstelling

Les amis de Bernard le grand VZW - De vrienden van Bernard Le Grand VZW
Les amis de Bernard le grand VZW - De vrienden van Bernard Le Grand VZW

Het bieden van betere levensomstandigheden aan de de bevolking in het zijden en meer specifiek Senegal.

Wild Studies. On Continuity and Identity
Wild Studies. On Continuity and Identity

As architects we are essentially dealing with material cultureand feel the need to activate and invigorate the often intangibleand ineffable elements of local traditions, rather than collecting,inventorying and exhibiting buildings and objects in an aimto safeguard the memory of traditional and sustainable ways.We therefore believe that it is precisely the continuity of a livingtradition that identifies people and creates a sense of belonging.Wild studies aims to safeguard and reactivate ancestr...

Gabriel Kalamuka
Gabriel Kalamuka

De vzw Gabriel Kalamuka wil het onderwijs in de Saint Kizito Namagoma Primary school in Oeganda bevorderen. Deze kleuter- en lagere school telt meer dan 500 leerlingen. Enerzijds zullen met financiële steun uit België de schoolgebouwen gerestaureerd, verfraaid en uitgebreid worden. Anderzijds is het de betrachting om deze school een moderne uitstraling te geven door nieuwe en innovatieve lesmaterialen aan te schaffen voor de kinderen, zodat zij alvast een goede start maken in hun leven. De gez...

Goede Werken Glorieux
Goede Werken Glorieux

De stichting steunt financieel de projecten van de congregatie in de landen waar haar broeders werken: Brazilië, Indonesië en Ethiopië.GWG helpt zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht, religie of politieke overtuiging.GWG onderschrijft de millenniumdoelstellingen, de United Nations Millennium Development Goals, die zich richten op het uitbannen van de wereldwijde armoede. GWG steunt congregationele projecten die lokale mensen ten goede komen. Voorrang gaat naar gezondheidszorg en bas...

Ethiopië 'Overleven ... een droom'
Ethiopië 'Overleven ... een droom'

We willen de extreem arme noodlijdende bevolking in de omgeving van Adigrat,Maychew (N-O Tigray zone Ethiopië) helpen overleven of kansen geven om te overleven. Dit doen we door in te spelen op de noden van de lokale bevolking. Met bijzondere aandacht voor straat- en weeskinderen. We willen een bijdrage leveren tot het verwezenlijken van de belangrijkste doelstelling van de federale overheid: voorzien in basisonderwijs voor alle kinderen tussen 7 en 14 jaar tegen eind 2015. Dit willen we doe...

LuzVerde.GroenLicht
LuzVerde.GroenLicht

LuzVerde.GroenLicht wil ondersteuning geven aan projecten die gericht zijn op het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van boeren in Nicaragua. Dat wil zeggen op sociaal, economisch en ecologisch vlak.Algemene doelstellingDe creatie en exploitatie van een toegankelijke groenverlichte brug tussen Noord en Zuid die deze twee uiteinden duurzaam verbindt in het streven naar een evenwichtige en rechtvaardige wereld. Specifieke doelstellingen  Het realiseren van strategisc...

Idiofalobi
Idiofalobi

Idiofalobi is een organisatie die aan streekontwikkeling wil doen in RD Congo, Idiofa.  Er zijn twee grote doelstellingen: herbebossing van de Savanne & een locale duurzame landbouweconomie ontwikkelen (werkgelegenheid, eigen inkomen voorzien). Herbebossen kan enkel slagen als mensen ook  ZELF een eigen economie kunnen ontwikkelen zodat ze geen behoefte hebben om inkomsten te halen door bomen te kappen.  Dit wordt gecreëerd door te werken met een coöperatieve van clans.&nbs...

Conbucam
Conbucam

Conbucam werkt samen met de Zusters Annuntiaten uit Heverlee, deze zijn werkzaam in Congo DRC, Burundi en Kameroen. Wij zijn op dit moment vooral actief in het ondersteunen van projecten van de zusters in de 3 hogergenoemde landen. Hun werkzaamheden in de 3 Afrikaanse landen zijn vooral in de gezondheidszorg - onderwijs en algemeen welzijn. Wij doen op dit moment, vooral fondsen/subsidies verzamelen om de noodzaak der projecten financieel te ondersteunen... alsook sinds zomer 2014 werken we same...

India's Orphans
India's Orphans

WFC wil Indiase weeskinderen en verwaarloosde kinderen een permanente en stabiele thuis geven. Elk kind zal door pleegouders opgevoed worden samen met andere weeskinderen, zodat familiebanden kunnen ontstaan: jongens en meisjes zullen dus, net als natuurlijke broers en zussen, samen opgroeien in één gezin. De ouders worden ook uit de arme bevolking gekozen. WFC zal tevens gezondheidszorg, onderwijs en opleiding voorzien voor deze kinderen, met speciale aandacht voor de mentaal zwakkeren.WFC...

Vrienden van CERDES
Vrienden van CERDES

Met de Vrienden van CERDES ondersteunen we vanuit België en Nederland het gezondheidscentrum en sociaal centrum CERDES in Kananga (West-Kasaï, DR Congo). Een staf van 23 gemotoveerde personeelsleden zorgen ervoor dat dagelijks zo'n 60 patiënten op consultatie kunnen in het dispensarium van CERDES. CERDES behandelt jaarlijks honderden patiënten met malaria, tuberculose, tyfus of HIV-AIDS. Een 50-tal vrouwen kunnen er elke maand terecht om te bevallen in goede omstandigheden. Sinds 2007 is er...

Munnange
Munnange

Munnange is een Belgische vzw, opgericht in 2011, met de bedoeling in en rond Entebbe, Oeganda, psychosociale hulpverlening te bieden aan kwetsbare mensen en mensen in nood. Munnange Counseling Centre biedt begeleiding aan op de campus van Nkumba University in Entebbe en, via een outreachprogramma, aan hulpvragers bij de politie, in scholen, weeshuizen en gemeenschappen in de omgeving van Entebbe. Munnange richt zich zowel op structurele als op individuele veranderingen en op het lenigen van i...

Tibetaanse-Vlaamse Vriendenkring
Tibetaanse-Vlaamse Vriendenkring

MEDEDELING JANUARI 2015:   Hierbij delen wij mee dat de werking van de Tibetaanse-Vlaamse Vriendenkring vzw al enkele maanden volledig stil ligt en de vereniging wordt allicht opgedoekt.   Met oprechte dank aan al de mensen die ons al die jaren op de één of andere manier hebben gesteund!  

Een warm hart voor Senegal
Een warm hart voor Senegal

Myriam en Rudy dragen sinds 2008 het arme Afrikaanse land een warm hart toe. Daarom zamelen ze fondsen in via allerhande activiteiten. De gelden worden gebruikt om in Senegal naast rijst en muskietennetten (ter informatie, malaria is de grootste oorzaak van overlijden in Senegal) ook medicamenten en verzorgingsproducten en zo meer aan te kopen. Deze zullen verdeeld worden onder de zwakste onder hen namelijk de zwangere vrouwen en kinderen. Jaarlijks wordt er ook een medische post bezocht en...

Punt
Punt

VZW PUNT is een vereniging die zich inzet tegen de armoede, voor gezondheid en leven in diversiteit in Ghana en België! We startten een project rond gezondheidszorg in Ghana. Onze vereniging heeft een sociaal en culturele doelstelling tegen de verzuring, De IK-vorm en de eenzaamheid. Wij richten ons vooral tot de zwakkeren in deze maatschappij. Terug leren praten met elkaar, is één van onze punten, wij brengen mensen met dezelfde interesses of problemen bij elkaar, organiseren workshops en v...

Let Us Change
Let Us Change

Via onze werking trachten wij, Let us Change, de straatkinderen in Hawassa, Ethiopië te helpen. Dat doen we via verschillende projecten namelijk de opvang van +90 straatkinderen, de ondersteuning van hun ouders, sociale tewerkstelling, hulp aan maatschappelijk kwetsbare personen en het organiseren van onderwijs voor kinderen die geboren werden in en/of leven in de vrouwenafdeling van de gevangenis van Dilla.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors