logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
854 Pijlers gevonden.
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt een duurzame oplossing bieden voor het probleem der armoede, via onderwijs. Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt middelbaar onderwijs, een beroepsopleiding, maar ook huisvesting, drie evenwichtige maaltijden per dag en gezondheidszorg aan meer dan 20.000 kinderen die in extreme armoede leefden. Om de kinderen te helpen zelfstandige volwassenen te worden en zich te bevrijden van alle fysieke en emotionele gevolgen van hun vroegere leven in armoede...

Volunteer Abroad Alliance
Volunteer Abroad Alliance

Volunteer Abroad Alliance is misschien een jonge organisatie maar kan toch al teren op jaren ervaring. De deelnemende organisaties (vierde pijlers) zijn al jaren actief in hun projecten waardoor deze alliantie 

Helpende Handen
Helpende Handen

In de school van de school Sint-Augustinusinstuut in Aalst, willen wij jong-volwassenen bewust maken van problemen in het Zuiden.We organiseren verschillende activiteiten per schooljaar om rond die bewustwording te werken en ook om financiële middelen te verzamelen om projecten te ondersteunen.Wij bieden studenten HBO5-verpleegkunde georganiseerde stages verpleegkunde aan in Nepal, India, Rwanda.De stages vinden steeds plaats bij mensen die het sowieso heel moeilijk hebben in hun eigen land: ar...

Bel-Guinée
Bel-Guinée

Projectontwikkeling in Guinée Conakry voor vrouwen en kinderen via 1. Structurele ondersteuning (lange termijnsvisie), 2. microprojecten 3. eventuele noodhulp Met respect voor de lokale cultuur, gewoonten én ondersteunen projecten die reeds bestaan en goed draaien zodat deze hun draagkracht verder kunnen uitbouwen.Bel-Guinée staat ook voor wisselwerking: wij willen ook hier ter lande informeren, sensibiliseren en de kracht van sociaal engagement delen.

Solidaridad Nación Uru
Solidaridad Nación Uru

Het project heeft drie doelstellingen. Vooreerst de samenwerking van de drie Uru-gemeenschappen versterken over de verschillende provinciegrenzen heen, zodat ze als groep kunnen optreden naar de buitenwereld en ook hun economische situatie verbeteren. Momenteel vormen ze de armste groep in het departement Oruro. Vervolgens het verbeteren van hun fysieke levensomstandigheden hangt nauw samen met het herstel van hun leefmilieu (rietvelden aan de oevers van het meer) en het verhogen van hun eigen v...

Tumaini Kenia
Tumaini Kenia

Wij vertrekken vanuit het geloof dat ieder mens recht heeft op een menswaardig leven. Wij zien de beschikbaarheid van voedsel, beschutting, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg als basisvoorwaarden voor elk persoon om dit waardig leven te kunnen leiden. Wij richten ons op een aantal van de meest kwetsbare mensen in Kenia, met extra aandacht voor baby's, kinderen en tieners. Eén van onze favoriete principes luidt als volgt: 'Hoop is vitaal, kennis is cruciaal'. Zowel hart als verstand zijn ...

YOUTH PROJECT AFRICA
YOUTH PROJECT AFRICA

Our mission is to empower youths through education and community development. The best way to empower youths is to give them an education or a skill. And also to support the community through local projects on health and environment. That is exactly what we are doing.

ELIKYA  MALAMU      ELMA/oprechte  hoop
ELIKYA MALAMU ELMA/oprechte hoop

Door de jarenlange conflicten in het moederland Congo willen wij met onze VZW. Werken rond geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie,omdat wij van mening zijn dat er grote nood is aan deze specifieke ondersteuning .

Akwaaba Asuadei
Akwaaba Asuadei

Akwaaba Asuadei, wat ‘Welkom in Asuadei’ betekent, is een organisatie die zich sinds 2010 bezig houdt met de uitbouw van de “Willy-Taylor Academy”, een school in Asuadei, centraal Ghana waar leerlingen vanaf de peuterklas tot en met het derde secundair terecht kunnen. Samen met Emelia, de directrice en haar lokale team proberen we de school op een hoger niveau te tillen. Hierbij werken we steeds vanuit het idee van empowerment en zelfredzaamheid. Akwaaba Asuadei is een project van A.M....

Corazones Unidos / NICAMIGOS VZW
Corazones Unidos / NICAMIGOS VZW

Corazones Unidos wil deskundige ondersteuning bieden aan gezinnen met kinderen met een handicap  in de streek van Terrabona en Dario in Nicaragua. Een eerste stap hiertoe is om de kinderen en volwassenen met een handicap op te sporen en om dan te zorgen voor onderzoek en diagnose, indien nodig in gespecialiseerde centra in de hoofdstad. Een belangrijke doelstelling is eveneens het mogelijk maken van aangepaste therapie en ondersteuning en het aanleveren van adequate hulpmiddelen, zoals rolst...

Your Bit Counts
Your Bit Counts

We goloven dat ondanks de diversiteit die op verschillende niveaus bestaat in onze gemeenschap, is gezamenlijke inspanning toch noodzakelijk om ons steentje te kunnen leveren aan de strijd tegen armoede. Het is ook niet uit te sluiten dat deze strijd met het individu moet beginnen want iedere externe ondersteuning komt alleen om de individuele inspanningen te complimenteren. We denken dat het nuttig is om het publiek bewust te maken van dat hun kleine inspanningen niet over het hoofd worden gezi...

Kihogo Village Oeganda VZW
Kihogo Village Oeganda VZW

Levens- en werkomstandigheden dorpelingen vergroten, verhogen van de zelfredzaamheid. Zorgen voor organisatie en aanbieden van info rond hygiëne, evenwichtige voeding en gezondheid.Meer specifiek : De vereniging stelt zich tot doel de levensomstandigheden van de inwoners van Kihogo en Kimya (dorpjes in zuidwest Oeganda) en de omliggende dorpen in het Kabarole District, Kasenda Subcounty te verbeteren.Door het bouwen van een Social House en het aanvragen van een officiële act rond de werkzam...

Bello Belgo
Bello Belgo

Momenteel werkt Bello Belgo, in de constellatie van een joint venture, samen met Embajadores Communitarios, een gerespecteerde Venezolaanse organisatie met een lange en succesvolle geschiedenis. Deze organisatie is actief in Petare, een achtergestelde wijk in de hoofdstad Caracas. Standaardmodel met vier Pillars: (1) Vestiging en uitbouw van een ‘safe haven’ – een veilige plek in de gemeenschap waar jongeren kunnen samenkomen in het kader van het project. (2) Trainings: Voorzien van tra...

Ti Solèy Leve
Ti Solèy Leve

1) Onderwijs voor elk kind Met pedagogisch verantwoord materiaal, door middel van een gestructureerde samenwerking met o.a. Belgische hogescholen, cofinanciering en partnerschap, worden gepaste concepten uitgevoerd voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs en krijgen nieuwe onderwijsmodellen volop kansen, geënt op het Haïtiaans nationaal leerprogramma 2) Belang van een duurzaam leefmilieu Sensibiliseren van jongeren om, aansluitend bij lokale behoeften, op te komen voor natuurbehoud en geme...

Acolisa
Acolisa

Omdat het huidige gebouw te klein werd, hebben we vlak naast het schoolgebouw een terrein gekocht om een eigen school te kunnen bouwen.

Tumbador
Tumbador

Tumbador vzw biedt niet alleen revalidatie aan maar besteedt ook veel aandacht aan onderwijs, integratie en sensibilisering. Onze vrijwilligers analyseren de noden, leiden lokaal medisch personeel op en zien erop toe dat de in België ingezamelde fondsen goed worden besteed. Onze einddoelstelling is telkens om het project over te laten in handen van deze lokale mensen.

Que Te Vaya Bien
Que Te Vaya Bien

Que Te Vaya Bien is een VZW die zicht inzet voor kinderen, jongeren en hun families in Latijs-Amerika die leven in kansarmoede. Om deze missie tot uitvoer te brengen ontwikkelt de VZW verschillende activiteiten, allen gericht op het ondersteunen van initiatieven, projecten en niet-gouvernementele organisaties in Latijns-Amerika ten voordele van families en kinderen in situatie van armoede, zowel op sociaal, psychologisch als financieel vlak. Meer specifiek zal er ondersteuning geboden worden op ...

3 Giraffen
3 Giraffen

We helpen de digitale kloof te overbruggen door in middelbare scholen informaticaklassen te installeren. 3 Giraffen stuurt computers en geschikte software (Franstalige Wikpedia offline met zoekfunctie. Dit opent voor de school a.h.w. een wereldbibliotheek. Plaatselijke leraren informatica leiden hun collega 's op, maar ook derden uit de omgeving van hun school. Zo genereert de betrokken school middelen om het schoolgeld van de armsten te betalen. Energie is een groot probleem. In de meeste sch...

SEVO vzw (Stimuleren Engageren Versterken Ondernemen)
SEVO vzw (Stimuleren Engageren Versterken Ondernemen)

visie: het uiteindelijke doel is om projecten te hebben die een lange termijn visie en ondersteuning bieden. Wij zijn van mening dat de cultuur “geef aan Afrika” die in het westen bestaat een voorbeeld is van enkel korte termijn denken. Lokale gemeenschappen zijn volgens hun eigen info veel meer gebaat met langdurige en toekomstgerichte projecten. Engagement: elk project zal een inspanning vragen van de lokale bevolking. SEVO vzw zal de eerste aanzet geven, de bevolking zal hierop verder bo...

Samarpan
Samarpan

Samarpan is een vereniging met als doel projecten voor kinderen en vrouwen in het Zuiden te steunen. Onze werking wil tweeledig zijn; - Sensibiliseren voor de Noord-Zuidproblematiek aan de hand van de projecten die wij ondersteunen. - Fondsen werven om die projecten tot een goed einde te kunnen brengen. De werking richt zich nu volledig op het meisjesweeshuis Samarpan Sansthan in Jaipur (India). Dat is een kleinschalig weeshuis waar kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien en te s...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors