logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
803 Pijlers gevonden.
De Brug
De Brug

Ontwikkelingshulp 'De Brug' vzw is een vereniging die zich op een eigentijdse en gestructureerde manier bezig houdt met ontwikkelingshulp.   Vanaf haar oprichting in 1976 werd een tweevoudig doel nagestreefd: enerzijds informatiedoorstroming over ontwikkelingshulp en anderzijds, door beroep te doen op de solidariteit van de leden, het geven van financiële en morele hulp aan ontwikkelingshelpers. Dit vrij van iedere ideologische inslag. Zij worden genomineerd op verzoek van de le...

Cimic - Thomas More
Cimic - Thomas More

Missie Cimic   Cimic is een expertisecentrum interculturaliteit dat streeft naar gelijke rechten en gelijkwaardigheid voor mensen in een superdiverse samenleving. Cimic stimuleert en begeleidt individuen, organisaties en bewegingen te bouwen aan duurzame interculturele relaties en samenwerking. Via opleiding, vorming, dienstverlening en onderzoek reikt Cimic kaders en instrumenten aan om een motor te zijn achter interculturaliseringsprocessen in de samenleving.   Doelstelllingen:   1. ...

World-Children-Unity-Dance
World-Children-Unity-Dance

World-Children-Unity-Dance of anders WCU-Dance spreek je uit als : 'We See You Dance'... ('wij zien jou dansen').  World-Children-Unity-Dance betekent: wereld-kinderen-eenheids-dans. We organiseren dansworkhops in scholen en andere en een danswedstrijd in Vlaanderen.  Dit alles ten voordele van straatkinderen. Niet enkel de 'echte' straatkinderen (in het Zuiden), maar ook de 'kinderen die in een straatje-zonder-einde' zijn beland in onze eigen omgeving. World-Children-Unity-Dance is...

Amazone Mens Milieu Muziek
Amazone Mens Milieu Muziek

No time to lose...We zetten muzische projecten op rond thema’s als de Millenniumdoelstellingen, vrede en verdraagzaamheid, culturen enz.

SOLFA ivzw
SOLFA ivzw

Het Solidariteitsfonds Afrikaanse Vrouwen behartigt het welzijn en de gezondheid van de Afrikaanse vrouwen.Met het genitaal fistelprogramma in RD Congo zorgen we voor vrouwen met een genitale fistel, een vreselijke complicatie van een moeilijke bevalling, met urinaire incontinentie en sociale uitsluiting als gevolg. Met het landbouw-microkredietprogramma helpen wij werklustige vrouwen aan een inkomen en creëren we tewerkstelling. Met het ecofours programma in Rwanda helpen we de armste gezinn...

Help Haïti Leven
Help Haïti Leven

Het lokale leven ondersteunen na de aardbeving in Haïti. Met het project 'met de rugzak naar school' willen we de kinderen terug structuur in onderwijs aanbieden. Met het andere project 'gezinsondersteuning' willen we dat onze gezinnen hun leven terug opnemen in een veilige omgeving. Gezinshereniging, ouders en kinderen terug de kans geven om een gezinsleven op te bouwen. Kinderen werden meestal mishandeld en gebruikt in de gezinnen waar ze verbleven. Vandaar de hereniging.

Global child welfare - Quality of Life Nepal
Global child welfare - Quality of Life Nepal

Het belangrijkste doel is de kwaliteit van het leven van de laagkasten families in Sarangkot te verbeteren. 90% van de dorpsbewoners leeft onder de armoedegrens en is zowel sociaal als economisch achtergesteld. Armoede zorgt er voor geen of weinig eigendom en analfabetisme is er eerder regelmaat dan uitzondering.   Door beter onderwijs, betere medische verzorging, door het opzetten van micro-economische projecten en door het voorzien van drinkwater en fondsen ter ondersteuning van locale regeri...

Sri Lanka in ons hart
Sri Lanka in ons hart

Sri Lanka in ons Hart is een regionale afdeling van Adoptie Sri Lanka vzw. Via Sri Lanka in ons Hart steunen we projecten, zoals een armenschooltje en een koe voor Sri Lanka, die naast de boot vallen bij de grote hulporganisaties. We steunen een armenschooltje in Pallepola (nabij Matale). Meer concreet houdt dit volgende projecten in: bouw van bibliotheek, aankoop kasten en boeken, inrichting leeszaal; bouw van 2 sanitaire blokken (jongens/meisjes); aanleg watervoorziening in de school (te...

SOS Caiza Blankenberge-Beauraing
SOS Caiza Blankenberge-Beauraing

We willen in eerste instantie onderwijs voorzien voor kinderen in het dorp Caiza D. in het Andesgebergte. Daarnaast springen we in bij financiële kosten bij realisaties van plaatselijke intiatieven (riolering, uitbreiding drinkwatervoorziening, enz.).  

Nyunmatabo
Nyunmatabo

De vereniging heeft tot doel zich in de ontwikkelingslanden (vnl. Ghana) in te zetten voor het verbeteren van de levensomstandigheden van uitgestoten en onbemiddelde kinderen, jongeren en volwassenen. We werken aan het uitbouwen van centra die een opvang bieden aan jongeren en straatkinderen die te kampen hebben met een gebrek aan kansen op het vlak van onderwijs en opleiding. We willen kinderen, jongeren en volwassenen de kans geven om opleiding en onderwijs te volgen zodat zij zich voor een...

Mama Lufuma
Mama Lufuma

Mama Lufuma wil projecten ondersteunen met betrekking tot de ontwikkeling van Congo; de Congolese cultuur beter kenbaar maken in Vlaanderen; Sensibiliseren en hulp bieden aan de Congolese bevolking op alle mogelijke manieren en op alle mogelijke gebieden, opdat hun levensomstandigheden verbeteren en een bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling van Congo.  

KARUNA tweedehandszaak
KARUNA tweedehandszaak

Karuna is een tweedehandszaak, gelegen in Ertvelde. De werking is totaal verschillend van andere tweedehandszaken. De formule is heel simpel : je brengt overbodige spullen en kleding bij ons; wij verkopen en sturen de winst door naar projecten in het buitenland. Enkele projecten financiële steun aan kindslaafjes in India weeshuizen in Albanië en ondersteuning van onderwijs in Haïti Alles is uiteraard op vrijwillige basis.

Guatebelga
Guatebelga

Als doel heeft de VZW zich gesteld de democratie en de mensenrechten in Guatemala te bevorderen en actie te voeren tegen de straffeloosheid inzake de schendingen van de mensenrechten in dat land. Dit wil ze bereiken door de families te ondersteunen, initiatieven voor mensenrechten en democratie te nemen en ondersteunen, samen te werken met andere organisaties.

Guali
Guali

In de Dominicaanse Republiek zijn er kinderen die gezondheidszorgen nodig hebben maar deze niet ontvangen. In België zijn er mensen met voldoende solidariteitsgevoel die bereid zijn om te helpen. Als initiatiefnemers namen wij het op ons om deze beide groepen met elkaar te verbinden.

Partage en Couleurs
Partage en Couleurs

Partage en Couleur organiseert projecten voor integratie en sociale cohesie in België en streeft naar duurzame en globale ontwikkeling in Afrika.

Dakbhanga Eduction Project Bangladesh
Dakbhanga Eduction Project Bangladesh

De vzw heeft als tot doel lager onderwijs verzorgen voor de kinderen van Dakbhanga, Moishkum en omstreken. En voorziening treffen voor hoger onderwijs, of via kostscholen of via studiebeurzen. Daarnaast wordt er een avondprogramma georganiseerd voor koeherders van het dorp en voor volwassenen. Ook zorgen de leraren voor begeleiding van de praatgroepen of “community groups”.  Bij dit alles wordt er de nadruk op gelegd dat zowel meisjes als jongens naar school komen, wat niet vanzelfspreke...

African Women Work
African Women Work

De vzw African Women Work wil door middel van duurzame handel vrouwenprojecten in Afrika ondersteunen. De vzw koopt natuurlijke, duurzame producten aan bij lokale vrouwenorganisaties in Burkina Faso en Kenia, en verkoopt die in Europa. De winst die uit deze verkoop voortvloeit gaat terug naar de projecten. Hierdoor kunnen de lokale vrouwenorganisaties groeien, en andere opleidingsinitiatieven (alfabetisering, ICT, ...) koppelen aan hun project. Naast de verkoop van producten, wil de vzw ook in...

Jeugddienst Don Bosco
Jeugddienst Don Bosco

Jeugddienst Don Bosco richt zich op jongeren die als begeleider of begeleidster actief (willen) zijn in het jeugdwerk, zowel in binnen- als in buitenland. Via de organisatie van allerlei vormingen en cursussen ontdekken die jongeren hun vaardigheden en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. We werken daarbij op een speelse en ervaringsgerichte manier. Jeugddienst Don Bosco bereidt jaarlijks een 500-tal jongeren voor op hun begeleidingstaak in het jeugdwerk. Wil je je via Jeugddien...

Dertiende Ster
Dertiende Ster

Dertiende Ster steunt projecten in Ethiopië die kinderen  begeleiden en hen leren hoe ze zelfstandig een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen. Voor Dertiende Ster is het heel belangrijk dat onze steun terechtkomt bij de mensen die het het meest nodig hebben. Dertiende Ster organiseert activiteiten en evenementen in België om te sensibiliseren en geld in te zamelen.Dertiende Ster leent ook lespakketten en leerkoffers uit aan scholen. Het materiaal is ontworpen om jongeren op een speelse manier...

GaM Care Belgium
GaM Care Belgium

Rehabilitatieprojecten in alle bevolkingsgroepen in heel de republiek Moldova.Partner in meerdere Moldova Projecten.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors