logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
854 Pijlers gevonden.
TYSEA - Timoun Se Espwa Ayiti - Kinderen zijn de hoop van Haïti
TYSEA - Timoun Se Espwa Ayiti - Kinderen zijn de hoop van Haïti

Het is van extreem groot belang om de jongeren te onderwijzen als een uitweg uit de armoede. Een goede educatieve ontwikkeling brengt een mentaliteitsverandering teweeg en geeft de jongeren de kans om als onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te fungeren als rolmodellen in hun gemeenschap.

Lar Feliz
Lar Feliz

Lar Feliz heeft als visie: Kinderen van 0-17 een (tijdelijk) huis bieden die anders geen plaats hebben om heen te gaan. De kinderen die hier opgevangen worden zijn vaak thuis in aanraking geweest met; misbruik, huiselijk geweld, verslaving van ouders of de kinderen zijn verlaten door de ouders of de ouders zijn overleden etc. Deze kinderen hebben vaak op jonge leeftijd al verschrikkelijke dingen meegemaakt. Lar Feliz vangt deze kinderen op, zorgt ervoor dat ze zich zo goed mogelijk thuis kunnen ...

Eye for Salone
Eye for Salone

EYE FOR SALONE (EFS) organiseert en ondersteunt onderwijs en educatieve projecten op drie plaatsen in Sierra Leone. Onze vereniging heeft niet enkel oog voor de Sierra Leoonse jeugd, maar draagt ook bij tot het empoweren van vrouwen en personen met een beperking. Via de uitbouw van een kleuter-, lagere en vakgerichte school willen we kwaliteitsvol onderwijs bieden aan kinderen uit de regio Waterloo. We streven naar een school die zelfbedruipend en financieel gezond is, geleid door een lokale ‘...

BEAD vzw: Basic Education for African Development
BEAD vzw: Basic Education for African Development

  Het doel van de organisatie is het bevorderen van ontwikkeling via toegankelijk en relevant onderwijs aan kinderen in kansarme gebieden in Zuidelijk Afrika. We willen dit realiseren in samenwerking met lokale mensen en middelen om zo duurzaam mogelijk te werken. BEAD werkt voor kleinschalige scholen en onderwijsprojecten. De autochtone cultuur en de onderwijsvisie van de school staan centraal en zijn prioritair. BEAD streeft ernaar op een waardige en cultuursensitieve manier haar kennis en ...

AZoef vzw
AZoef vzw

'Er is steeds plaats voor eentje meer' is de leuze van het huis MAHER. Multiculturalietit en godsdienst wordt gerespecteerd. Niemand wordt uitgesloten. Kinderen wordt de gelegenheid gegeven om als het kan te studeren. Vrouwen worden opgevangen en omgeschoold als het kan om in de samenleving te werken. Relaties worden hersteld als het kan.

Nkoaranga-Watoto
Nkoaranga-Watoto

De vzw. Nkoaranga-Watoto is ontstaan in 2009 met het doel om ondersteuning aan te bieden bij het uitbouwen van kwaliteitsvolle pediatrische gezondheidszorg in het Nkoaranga ziekenhuis door middel van innovatie, educatie en uitwisseling van ideeën. De vzw. helpt het plaatselijke ziekenhuis te ondersteunen en tracht de capaciteiten van lokale gezondheidswerkers aan te wakkeren en te versterken.

MATUMAINI KATANGA
MATUMAINI KATANGA

MATUMAINI = HOOP via Ondersteuning uitbouw van sociale projecten, inzonderheid onderwijs en vorming, gezondheid (lokale gezondheidscentra, centra voor gezinsplanning) ; ondersteuning informele economie en capaciteitsversterking lokale groepen (marktvrouwen, taxi-motto,).

Añañau
Añañau

Peru is een land van grote verschillen. De totale economie is groeiende, maar tegelijk neemt de armoede en de ongelijkheid toe. In Peru leeft ruim de helft van de bevolking in armoede. 1 op 5 personen in extreme armoede. Ook hebben nog steeds heel wat kleuters, kinderen en jongeren in Peru geen toegang tot degelijk onderwijs. Nog te vaak worden kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen en etnische minderheden uit het oog verloren. Hier wil Añañau wat aan doen, zodat ook zij dezelfde kanse...

 Coup de Pouce
Coup de Pouce

Ons doeleinde is de begunstigden autonoom te maken op korte termijn. 100% van het geld wordt gebruikt voor het lokale projekt. Onze leden hebben een lange ervaring in het gebied van al deze thema's in Congo.

samenwerking sevapur (Sawes)
samenwerking sevapur (Sawes)

verbeteren van de levenskwaliteit; promotie van een houdbaar eco-systeem, economische onafhankelijkheid, versterken van intermenselijke relaties. het opstarten van de bio-landbouwschool is in het kader van 'healing the earth', boeren bewust maken van de waarden van gezonde landbouwgrond en groententeelt. reeds 154 boeren stapten in het omschakelingsproject.

Le Petit Colibri
Le Petit Colibri

Onze missie is de kinderen helpen in de drie weeshuizen waarmee we samenwerken in Benin. We willen dat doen door bij te dragen aan een proteïnerijke voeding, en door hen tijd te laten doorbrengen op onze boerderij, waar ze een fijne tijd kunnen hebben en ondertussen kunnen bijleren over de landbouw. Door de bouw en uitbating van een rendabele boerderij met kippenstal, kunnen we wekelijks een deel van de eieren en van de oogst schenken aan drie weeshuizen in de buurt. In een eerste periode bl...

PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ - Partners Zonder Grenzen

PAZ wil samenwerkingsverbanden creëren met erkende niet - gouvernementele organisaties in het Zuiden. Een gelijkwaardig partnership en autonomie voor de partners zijn hierbij uitgangspunt en doelstelling. Zonder uitsluiting van welke doelgroep of thematiek ook wil de vereniging zich inzetten voor de uitbouw van een kwalitatieve basisgezondheidszorg, medische preventie, educatie en basisvorming. Kinderarbeid en childtraffic zijn bijzondere aandachtspunten. PAZ heeft geen eigen projecten in India...

Laafi
Laafi

Laafi beoogt een actief samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen Noord en Zuid, tussen hier en Burkina Faso, om er armoede en honger te bestrijden en er het recht op onderwijs te ondersteunen.Laafi ontwikkelt hiertoe volgende initiatieven: Financiële steun voor onderwijs en socio-economische projecten Opleiding en vorming organiseren en begeleiden, om kansarme vrouwen en jongeren ruimere mogelijkheden tot zelfontwikkeling te bieden Participatie in de lokale economie aanmoedigen Se...

Vrienden van Cuba
Vrienden van Cuba

Het organiseren van werkkampen met het doel het restaureren van medische gebouwen. Het verzamelen en met container verschepen van medisch meubilair.

Mama na watoto
Mama na watoto

MAMA NA WATOTO wil eenvoudige, maar zeer essentiele gezondheidszorgen bieden aan moeders en kinderen Het wil gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen. Daarnaast wil het educatie en informatie verstrekken omtrent reproductieve gezondheid en traditionele, culturele praktijken zoals FGM en kindhuwelijken aan de bevolking.

Forest of Hope
Forest of Hope

De missie van FOHTO: Kinderen de kans geven op degelijk onderwijs zodat zij zelf weerbaarder en zelfredzaam worden in de veranderende maatschappij en dit met de narduk op milieu en natuurbehoud zodat zij hier duurzaam mee leren omgaan en zorg dragen voor de aarde van de toekomst. De visie van FOHTO: Alle kinderen moeten, ongeacht gender, toegang kunnen krijgen tot degelijk onderwijs en de kinderen als toekomstige generatie, moeten begeleid worden in het zorg dragen voor de natuur, biodiversitei...

Water voor Mabele
Water voor Mabele

Dit project situeert zich in en rond het ziekenhuis van Kasongo-Lunda (province du Kwango, RD Congo). Daar wonen 30000 mensen in een rurale omgeving.Ons doel is de watervoorziening van het ziekenhuis en haar omstreken te herstellen, te verbeteren en uit te breiden. Dit betreft zowel het drinkwater als de opvang van regenwater als in een later stadium de sanitatie.  Regenwater gaan we beter en meer opvangen zowel in het hospitaal als in de 21 omliggende centres de santé (een soort eerstehulppos...

Soucoul Togo
Soucoul Togo

De kracht van jongeren en het belang van onderwijs en vorming staan voor SOUCOUL centraal. Wij geloven in dynamiek van jong talent en willen daarom hun kansen om zich te ontwikkelen verbeteren. Kansen creëren voor jongeren om zich te ontplooien en op die manier hen wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst, dat is onze missie. Op die manier kunnen zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de lokale gemeenschap.Om dit te bereiken ondersteunen en organiseren we educatieve, logistieke en ge...

TPSI België
TPSI België

TPSI  (The Peruvian Social Incubator) helpt opstartende sociale ondernemers in Peru door adviesverlening, coaching en het organiseren van trainingen rond bedrijfsvoering. TPSI bouwt een Peruviaans en een internationaal netwerk uit dat deze startups kan helpen bij het oplossen van hun specifieke bedrijfstechnische problemen.TPSI helpt de sociale startups bij het zoeken van financiële steun voor capaciteitsopbouw TPSI Belgë wil de werking van TPSI  versterken door in België volgende activit...

Hope For The Children
Hope For The Children

Het algemene doel van ons project is de extreme armoede in Rong Vean aanpakken.Het is  de bedoeling dat de generatie van kinderen nu via sensibilisatie en tijd het verschil zal maken voor het volledige dorp later. Zij zullen  ouders zijn die het leven en school anders ervaren hebben : een leven met gezondere voeding, waarin vrouwenemancipatie centraal staat en anticonceptie geen taboe meer is, een school met beter onderwijs en advies rond hygiëne. een leven met meer opening naar de buiten...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors