logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
842 Pijlers gevonden.
Hope For The Children
Hope For The Children

Het algemene doel van ons project is de extreme armoede in Rong Vean aanpakken.Het is  de bedoeling dat de generatie van kinderen nu via sensibilisatie en tijd het verschil zal maken voor het volledige dorp later. Zij zullen  ouders zijn die het leven en school anders ervaren hebben : een leven met gezondere voeding, waarin vrouwenemancipatie centraal staat en anticonceptie geen taboe meer is, een school met beter onderwijs en advies rond hygiëne. een leven met meer opening naar de buiten...

studio nous nous
studio nous nous

De vereniging heeft ten eerste tot doel te ijveren voor een duurzame ontwikkeling van de gebouwde leefomgeving ongeacht de locatie op de wereld. We proberen een verschil te maken voor kwetsbare mensen, op een doordachte manier om te gaan met hun leefomgeving en te vertrekken vanuit hun sociale, culturele, en maatschappelijke en economische context.De vereniging heeft ten tweede tot doel het verbinden van mensen, gemeenschappen en culturen ongeacht hun nationaliteit, ras, godsdienst, opleiding, b...

Mamafrika
Mamafrika

Het globale doel van onze organisatie is om de zorg voor moeders en kinderen in Gambia te ondersteunen en verbeteren, West-Afrika. Via onze organisatie willen we een steentje bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (ook gekend als de "Sustainable Development Goals") opgesteld door de Verenigde Naties. Onze initiatieven kaderen zich voornamelijk binnen de doelstelling "Gezondheid en welzijn" (SDG 3). Maar wij proberen ook bij te dragen in het bannen van honger en armoede (SDG 1 & 2...

VW AlAmal
VW AlAmal

VW AlAmal heeft bewust gekozen om kwetsbare vrouwen met migratieachtergrond te ondersteunen en begeleiden voor een goede toekomst in maatschappij. Vereniging VW AlAmal start projecten en steunt burgers die zich engageren voor een betere samenleving. We willen op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. Vereniging VW Alamal is onafhankelijk en pluralistisch. We werken vanuit Halle en zijn actief op Belgisch, Europees en internationaal ni...

Eyes For The World
Eyes For The World

Onze missie is " Iedereen ,waar ook ter wereld , heeft het recht op een goed zicht" Wereldwijd zijn er meer dan 1 miljard mensen die geen toegang hebben tot oog zorg. Met het project Eyes For The World willen we hier verandering in brengen. In de meeste gevallen beschikken de mensen niet over de nodige fondsen om een bril aan te kopen en in sommige landen zijn er ook geen of heel weinig professionelen ter beschikking. Het leven met of zonder bril is een enorm verschil.

SawallaH
SawallaH

SawallaH, oorspronkelijk een vereniging ter promotie van West-Afrikaanse percussie, is sinds 2011 in Gambia actief als 4de pijler-vereniging, SawallaH Foundation. Specifiek in het Fula-dorp Sinchu-Gidom, letterlijk: het huis van Gidom, bouwde zij een kleuter- en lagere school: SawallaH Nursery en Primary School. In 2014 startten de djembĂ©spelers met een ‘Mums class’, lees- en schrijfcursus voor de mama’s, die ze in de nabije toekomst willen omtunen naar een naaiatelier. In een volgende f...

Amana
Amana

Amana heeft als doel om humanitaire hulp aan (wees)kinderen, arme gezinnen en daklozen te bieden. Door het stimuleren van de hulpverlening dragen we bij tot betere levensomstandigheden. Hieronder valt de bescherming van het leven, de gezondheid en de waardigheid. We zijn een team van gepassioneerde jongeren die streven naar een blijvende, duurzame verandering in het leven van de behoeftige. Met uw hulp en inspanningen kan Amana een verschil maken. Daar waar de geografie, maatschappelijke instab...

Kebene Children's Home België
Kebene Children's Home België

“Wij streven ernaar om, door de Keniaanse Overheid toegewezen, kansarme kinderen een liefdevolle en goede opvang te bieden, hen een duurzame opvoeding en opleiding te geven en hen bij volwassenheid te begeleiden in de integratie in de Keniaanse maatschappij, zodat zij vanaf dan autonoom en ondernemend hun eigen kansen waar kunnen maken in Kenia.”

Solidev
Solidev

Solidev wil met zijn werking vooral armoede bestrijden. Ze wil bijdragen aan verbeterde levensomstandigheden van werknemers en aan een opwaardering van de positie van de vrouw.

Umoja I-NGO
Umoja I-NGO

Onze visie: Umoja vergroot de mogelijkheden tot zelfredzaamheid door actief bij te dragen aan de educatieve ontwikkeling. Door een kwalitatieve opleiding ter beschikking te stellen en begeleiding aan de lokale kinderen met een mentale beperking. Onze missie: Umoja is van mening dat ze samen met de lokale partners kwalitatieve zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen [aangepast aan de beperking : voor baby’s, kinderen en volwassenen ). Ze worden bewust gemaakt van hun eigen kunnen dat hierdoor gecre...

Vevoza (Vereniging voor Werk en Ontwikkeling in Zuid-Afrika)
Vevoza (Vereniging voor Werk en Ontwikkeling in Zuid-Afrika)

Onze missie is om de enorme armoede te bestrijden in Calvinia, een dorp in het noordwesten van Zuid-Afrika, en de lokale bevolking middelen toe te reiken die hen zelfredzaam kan maken en hun leven in eigen handen nemen! Door een arbeidsbureau op te richten krijgen arbeiders nu een betere kans om op regelmatige basis werkopdrachten te verzilveren en hebben ze wat meer inkomsten op het einde van de maand! We fungeren als bemiddelaar door vraag en aanbod van werk bij elkaar te brengen. Hierdoor moe...

Inti Sisa BĂ©lgica
Inti Sisa BĂ©lgica

INTI SISA is een educatief project dat workshops organiseert in Guamote, een bergdorpje op 3056 m bzn, centraal gelegen op de Ecuadoraanse Andeslaan. INTI SISA sluit aan bij het lokaal ontwikkelingsplan van Guamote dat bestaat uit zeven strategische pijlers waaronder onderwijs en toerisme. INTI SISA biedt toeristische diensten aan om grotendeels zelfbedruipend te kunnen werken: gastenhuis, paardentocht, wandelingen, trekkings, ... INTI SISA werkt permanent met vijwilligers vooral uit België ...

Moved For ALL Nations
Moved For ALL Nations

Onze vzw ondersteunt verschillende projecten in verschillende landen: gehandicapte weeskinderen opvangen; allerlei noodhulp bieden in gebieden die jaarlijks overstroomd worden; schoolsponsoring, enz. Onze doelen zijn:  Het opstarten socio-economische projecten in landen en streken waar de bevolking daar behoefte aan heeft. Het begeleiden van dergelijke initiatieven zelfstandige projecten, die door de plaatselijke bevolking op zelfrenderende basis geleid kunnen worden. Het bieden mogel...

Eden verlegt grenzen
Eden verlegt grenzen

Verhogen van de kwaliteit moeder- kindzorg; bijscholing en scholing aan vroedvrouwen en stagiaires vroedkunde; uitwisseling opstarten tussen België (Europa) en Congo Brazzaville. Kind en moedersterfte naar beneden halen (behalen van de milleniumdoelstelling moedersterfte te doen dalen)

EDUKANS
EDUKANS

Nog steeds zijn er 56 miljoen kinderen in het Zuiden die niet naar school kunnen gaan. Een veelvoud van hen werkt de secundaire vorming niet af. Veel landen in het Zuiden doen grote inspanningen. Toch is er een probleem omwille van oorlog, wanbeheer, armoede, migratie enz. Particuliere en privé-initiatieven van communautaire aard (kerken, ouderverenigingen, buurtwijken, parochies, sociale verenigingen) nemen het initiatief om tegemoet te komen aan onderwijsorganisatie. Maar het is niet altijd k...

Rehema ontwikkelingshulp- en projecten
Rehema ontwikkelingshulp- en projecten

Als 4de peiler is onze organisatie begonnen met de bouw van een opvang- en opleidingscentrum voor straatkinderen van Nairobi centrum - Wij hebben augustus 2015 ons eerste stuk bouwgrond gekocht - Nu december gaan wij beginnen met de funderingen en dan stap voor stap verder bouwen naargelang de financiele middelen - Wij garanderen dat iedere eurocent die bij onze organisatie binnekomt gespendeerd word aan ontwikkelingswerk -

The Angkor Tree Project
The Angkor Tree Project

Uitbouw en ondresteuning va lokale initiatieven ter bevordering van onderwijs voor jongeren en volwassenen, creeeren van sociaal economische omstandigheden wxaarin het mogelijk is onderwijs te volgen

Doeners + Denkers = Doenkers vzw
Doeners + Denkers = Doenkers vzw

Doenkers wil kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden versterken door talenten, zelfredzaamheid en ondernemerschap te ontwikkelen. Om die condities te creëren waarin de kinderen en jongeren zich ten volle kunnen ontplooien, zetten we in op onderwijs SDG 4) , gezondheidszorg (SDG 3) en ondernemerschap (SDG 8). We zetten zowel in op infrastructuur, zoals het bouwen van een veilige schoolomgeving of het plaatsen van waterinstallaties, als op het uitwisselen van expertise op vlak van onderwijs, gend...

Een Hart Voor Senegal vzw
Een Hart Voor Senegal vzw

Wat is de algemene doelstelling van het project, aan welke problemen wil het project een oplossing bieden? Kinderen, ouders en buurtbewoners onderwijs en opvoeding aan te bieden zodat ze zelf kunnen voorzien in hun eigen onderhoud, een kind zonder studie is hulpeloos. Door de opvoeding van de kinderen leren ook de ouders en de buurtgemeenschap. De lokale economie te stimuleren; alle aankopen en vervaardiging van de nodige materialen gebeuren in de buurt van de school. De buurtgemeenschap en do...

Saancho vzw
Saancho vzw

Bij onze vorige bezoeken aan Nepal hebben we zelf gezien hoe pover het onderwijs is in de bergdorpjes. De scholen zijn lekkende gebouwtjes en de leraren spreken een onverstaanbaar Engels. Daarentegen zijn er in Kathmandu heel wat prima privéscholen waar het niveau echt wel goed is. Maar dan moeten de kinderen wel een goede basis hebben en dat is er in de bergdorpjes niet. We willen die kinderen in Nepal helpen om degelijk basisonderwijs te krijgen en zo de kans op beter voortgezet onderwijs te...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors