logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
873 Pijlers gevonden.
Congobenefiet
Congobenefiet

Congobenefiet ondersteunt via lokale projecten duurzame ontwikkeling die de plaatselijke bevolking ten goede komt.

International Federation for Rights and Developments
International Federation for Rights and Developments

Internationale Federatie  heeft voornamelijk tot doel de mensenrechtensituatie op haar werkterreinen te bevorderen en burgers in staat te stellen van hun rechten te genieten en hun leven in een fatsoenlijk leven te waarborgen door mensenrechtenschendingen in hen te monitoren en te documenteren. de aandacht vestigen van de internationale gemeenschap en de autoriteiten die ervoor verantwoordelijk zijn om het te verminderen of te voorkomen dat ze zich voordoen, samen met het bijdragen om degen...

Amoukanama
Amoukanama

Het algemene doel is om een ​​structuur voor jongeren in Conakry (en daarbuiten) op te bouwen om hun talenten te helpen ontwikkelen, geïnformeerde keuzes te maken en hoop te geven op een duurzame toekomst in hun buurt. Door middel van onderwijs, vorming en onze projecten proberen we richting te geven aan hun leven en hen te helpen weg te blijven van criminaliteit. Als zodanig willen we irreguliere migratie helpen verminderen door het delen van informatie en legale alternatieven bieden ...

Equator
Equator

Equator wil wereldburgerschap bevorderen door kinderen wereldwijd de kans te geven hun mening rond SDG's in hun eigen leefsituatie te laten groeien en te laten delen met leeftijdsgenoten via een beveiligd platform, dat gevoed wordt door henzelf gemaakte filmpjes en documentaires.

ADRA Belgium
ADRA Belgium

ADRA Belgium strijdt tegen de armoede, de marginaliteit en alle vormen van kwetsbaarheid door initiatieven te ondersteunen die sociale rechtvaardigheid beogen, zonder onderscheid van ras, geslacht, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen. ADRA Belgium strijdt tegen ongelijkheid en sociaal onrecht door het helpen opzetten of ondersteunen van duurzame structurele projecten, maar ook door diverse partnerschips te creëren en te versterken en dit in gehele overeenstemming met de fundame...

One World Tree Planting
One World Tree Planting

One World Tree Planting is een jong participatief netwerk van praktische klimaatactivisten die elkaar ondersteunen in de uitwerking van lokale klimaatadaptatieprojecten, fondsenwerving en de uitbouw van een lokale groene economie. Ruime aandacht wordt besteed aan het aanplanten van nieuwe bossen, herstel van bestaande bossen en andere natuurlijke ecosystemen met de focus op het trainen van de lokale plattelandsbevolking in de transitie naar agro-ecologie en voedselbosbouw (agroforestry). Onze ...

Kansen voor jongeren in Mokolo
Kansen voor jongeren in Mokolo

Kansen bieden aan jongeren in één van de armste regio's in Kameroen. Beroepsvorming kan jongeren die het moeilijk hebben in het formeel onderwijs perspectief bieden op een inkomen buiten de landbouw.Hiervoor ondersteunen we bestaande, lokaal gedragen initiatieven.

Volunteer projects Bolivia NINOS CON ALAS
Volunteer projects Bolivia NINOS CON ALAS

Er is een onmiddellijke noodzaak om bij te dragen aan de integrale ontwikkeling en rehabilitatie van kinderen met een beperking, door de productie van aangepast en in sommige gevallen gerepareerd materiaal van de kinderen met een handicap uit de stad Cochabamba in Bolivia. Door onze financiële ondersteuning zullen de ouders van de kinderen en het personeel van de instellingen tijd ter beschikking stellen om materiaal te maken en te repareren waardoor ze kunnen geholpen worden met hun ...

Malaika Tanzania
Malaika Tanzania

Malaika Tanzania (Tanzaniaanse engeltjes) wil kansarme kinderen in Tanzania, meer specifiek Ngaramtoni, een betere toekomst verzekeren door ze te ondersteunen doorheen hun schoolcarrière. Momenteel focust Malaika Tanzania op een privéschool nl. Rockland pre-& primary school (https://www.facebook.com/RocklandSchool/). Enkel in privéscholen wordt Engels gedoceerd, wat belangrijk is om te kunnen doorstromen naar de middelbare scholen, die enkel in het Engels zijn. In de Rockland school  ku...

Misingi
Misingi

Misingi realiseert ontwikkelingsprojecten in Endamarariek ward en Engare Sero, Tanzania.De projecten rond  educatie, watervoorziening, voeding, landbouw, cultuur, ondernemerschap,… beogen duurzame versterking van de lokale gemeenschap. Vertrekkend vanuit een lokale vraag en een groot lokaal draagvlak leggen deze projecten fundamenten (Kiswahili: ‘misingi’) voor de toekomst.Misingi richt zich in Tanzania op mensen die er, ondanks de beperkte middelen waarover ze beschikken, alles aan wille...

Ondernemers voor Ondernemers
Ondernemers voor Ondernemers

De missie van Ondernemers voor Ondernemers is het bevorderen van duurzame economische groei in landen in ontwikkeling door ondersteuning van lokaal ondernemerschap, of door het werken aan de basisvoorwaarden om het lokaal ondernemerschap te kunnen steunen.

APOPO
APOPO

Onze missie is het ontwikkelen van een geurdetectietechnologie om oplossingen te bieden voor globale problemen in functie van positive sociale verandering. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, innovatie, sociale verandering en diversiteit. Voor meer informatie: https://www.apopo.org/en/who-we-are/our-mission

Volunteer Programs Forever
Volunteer Programs Forever

De Stichting heeft tot doel om rechtstreeks en/of onrechtstreeks bijstand te verlenen aan ontwikkelingslanden en meer bepaald om bij te dragen aan het onderwijs, de persoonlijke ontwikkeling, de toekomst vooruitzichten en de plaats in de samenleving van kansarme en/of mindervalide gemeenschappen, zich voornamelijk richtend op het onderwijs van deze gemeenschappen. Het doel van de stichting zal eveneens zijn om rechtstreeks en/of onrechtstreeks steun te verlenen en bij te dragen aan de ontwikkeli...

Angel's Center Support Group
Angel's Center Support Group

Angel’s Center Support Group is een Belgische vzw die vanuit België Angel’s Center for Children with Special Needs in Uganda (ACCSN) ondersteunt, zowel op inhoudelijk, sociaal en financieel vlak. ACCSN is een organisatie in Uganda die kinderen met een beperking, alsook hun ouders in de context van de eigen gemeenschap begeleidt. Jonge kinderen kunnen er terecht in het vroegbegeleidingscentrum voor onderwijs, ontwikkelingsstimulatie en therapie. Daarnaast ondersteunt de organisatie de ...

Twinkling Stars
Twinkling Stars

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE ...

Camén
Camén

Camèn is een organisatie die zich inzet voor onderwijs. Wij hebben 2 projecten. In België proberen we kansarme kinderen te begeleiden en ook hun ouders bij te staan. In Guinee betalen we de educatie van kinderen, aangezien veel van hun niet naar school gaan door een gebrek aan financiële middelen.In ons rijke Westen zien we educatie als vanzelfsprekend, maar niets is minder waar.. Camèn focust zich op twee gebieden: Afrika en België. Elk gebied krijgt een andere aanpak vanwege zijn verschil...

Associatie België-Congo
Associatie België-Congo

Gezien de precaire situatie van de Congolese bevolking, willen wij als diasporavereniging hen rechtstreeks ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen de honger en voor een menswaardig inkomen. In het bijzonder komt ABC op voor de Congolese vrouw en in het algemeen voor de Congolese landbouwbevolking. Dit via opleidingen in de landbouw en verwerking van landbouwproducten.Via vergaderingen met de leden-gezinnen van de dorpen in Congo, worden PCM-trajecten (Project Cyclus Management) doorlopen. Zo...

Oekraïne-Project-Edegem
Oekraïne-Project-Edegem

Inspelen op de hulpvragen en noden van diverse aard, voorgesteld door de betrokken Oekraïense vrijwilligerspartners (organisaties) voor zover deze in de lijn liggen van de doelstelling van O.P.E. vzw, namelijk de armoede in Oekraïne mee helpen bestrijden en ook voorkomen. O.P.E. wil langs concrete projecten inspelen op signalen vanuit diverse sectoren: - met voorrang voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen; -met aandacht voor de bestrijding van de armoede; -met prioriteit voor modelproj...

Dare to Dream Leadership Institute for Girls
Dare to Dream Leadership Institute for Girls

Wij organiseren workshops en evenementen rond talentontwikkeling en leiderschap voor meisjes (13-18 jaar) uit kwetsbare gemeenschappen en sloppenwijken in verschillende landen in Afrika.ij Dare to Dream geloven we dat elk meisje het recht heeft om haar dromen te verwezenlijken. Daarom geloven wij dat "if you can dream it, you can do it."  Wij inspireren en steunen kansarme meisjes om in zichzelf te geloven en hun dromen waar te maken. Hiervoor organiseren we in Zuid Afrika, Kenya en Uganda even...

Waste Matters
Waste Matters

Lokale ondernemingen en overheden steunen in het op poten stellen van duurzame afvalbeheersystemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de economische en sociale noden van de lokale bevolking. Tegelijkertijd willen we het milieu vrijwaren van afvalstorten.In samenwerking met onze partner en met de lokale overheid organiseren we zo goedkoop mogelijke afvalophaling voor alle Oegandezen in de omgeving.Het opgehallde afval wordt gesorteerd en de hoofdfractie, organisch afval, wordt omgezet tot compo...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors