logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
866 Pijlers gevonden.
Oekraïne-Project-Edegem
Oekraïne-Project-Edegem

Inspelen op de hulpvragen en noden van diverse aard, voorgesteld door de betrokken Oekraïense vrijwilligerspartners (organisaties) voor zover deze in de lijn liggen van de doelstelling van O.P.E. vzw, namelijk de armoede in Oekraïne mee helpen bestrijden en ook voorkomen. O.P.E. wil langs concrete projecten inspelen op signalen vanuit diverse sectoren: - met voorrang voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen; -met aandacht voor de bestrijding van de armoede; -met prioriteit voor modelproj...

Dare to Dream Leadership Institute for Girls
Dare to Dream Leadership Institute for Girls

Wij organiseren workshops en evenementen rond talentontwikkeling en leiderschap voor meisjes (13-18 jaar) uit kwetsbare gemeenschappen en sloppenwijken in verschillende landen in Afrika.ij Dare to Dream geloven we dat elk meisje het recht heeft om haar dromen te verwezenlijken. Daarom geloven wij dat "if you can dream it, you can do it."  Wij inspireren en steunen kansarme meisjes om in zichzelf te geloven en hun dromen waar te maken. Hiervoor organiseren we in Zuid Afrika, Kenya en Uganda even...

Waste Matters
Waste Matters

Lokale ondernemingen en overheden steunen in het op poten stellen van duurzame afvalbeheersystemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de economische en sociale noden van de lokale bevolking. Tegelijkertijd willen we het milieu vrijwaren van afvalstorten.In samenwerking met onze partner en met de lokale overheid organiseren we zo goedkoop mogelijke afvalophaling voor alle Oegandezen in de omgeving.Het opgehallde afval wordt gesorteerd en de hoofdfractie, organisch afval, wordt omgezet tot compo...

Jussukungo for the Gambia
Jussukungo for the Gambia

Kinderen en jongeren naar schoool laten gaan, eventueel in klasverband helpenmeerder mensen aanzetten om te helpen met een dorpstuin, zodat ze de nodige groenten en fruit hebben waar ze anders geld voor moeten betalen wat ze niet hebben , met gevolg dat ze geen groenten eten en ondervoed geraken en ziek en zwak wordenVrouwen helpen om ze aan te zetten zelf een winkeltje te starten met dingen die hun aangereikt worden (groenten, fruit, tweedehandskleding) om zo een inkomen te krijgenMensen verder...

YABs Network
YABs Network

Ons doel is om materialen en hulpmiddelen te bieden waarmee studenten zich volledig kunnen bezighouden met creatieve, opwindende en gedurfde technische activiteiten. De centra zullen onze studenten in staat stellen om te werken aan hun eigen geselecteerde projecten waar ze een passie voor hebben. Deze "projectmatige" benadering zal een goede begeleiding mogelijk maken en helpen om hen onderwijs aan te bieden op aangepast niveau.

Getamock
Getamock

Education for a better life    

Gambelant
Gambelant

Eenheid en samenwerking bewerkstelligen en praktische hulp verlenen aan de Gambiaanse Gemeenschap in Belgiëen hun bij staan met het oog op integratie.Ondersteuning van projecten in Gambia

Anidaso Abusua (Familie van hoop)
Anidaso Abusua (Familie van hoop)

Ondersteunen en begeleiding van mensen in armoede zoals: kans geven om een werkgericht opleiding te volgen. Het creëren van een veilige leefomgeving voor mensen met een beperking. Helpen eenzaamheid bij ouderen in België tegen te gaan.

MEdiKids Kinshasa
MEdiKids Kinshasa

 Werken met visie van ‘’Preventie - Moeder&Kind’’ een gezonde organisatie die op een moderne manier, gestructureerd de procedures uitoefenen volgens de aandachtspunten van de patiëntenrechten. Hiermee worden de talent van de zorgverstrekkers benut en de competentie krijgen kansen.Toepassen van een aangepaste medisch zorgen. De focus bij dit project ligt op de gezondheid en beleving van onze patiënten.    Er daarom zal er getracht worden om te kijken naar het kind en de m...

Ingobyi
Ingobyi

Via een op wederzijdse vriendschap en respect gebaseerde samenwerking de gezondheidszorg voor moeder en kind verbeteren om de kindersterfte terug te dringen.

Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM
Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM

MISSIE De “Solidariteitsprojecten Noord-Zuid van de Zusters van Liefde van J&M” beschouwt het als haar missie om kwaliteitsvolle hulpverlening op gang te brengen voor medemensen in onderwijs, ziekenzorg, ontwikkeling, welzijn en vorming, in het kader van projecten door Zusters van Liefde opgestart in landen van het Zuiden.De missie is gebaseerd op de opdrachtverklaring van de Congregatie van de Zusters van Liefde van J.& M. en ligt in lijn met de millenniumdoelstellingen. DOELSTELL...

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt een duurzame oplossing bieden voor het probleem der armoede, via onderwijs. Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt middelbaar onderwijs, een beroepsopleiding, maar ook huisvesting, drie evenwichtige maaltijden per dag en gezondheidszorg aan meer dan 20.000 kinderen die in extreme armoede leefden. Om de kinderen te helpen zelfstandige volwassenen te worden en zich te bevrijden van alle fysieke en emotionele gevolgen van hun vroegere leven in armoede...

Volunteer Abroad Alliance
Volunteer Abroad Alliance

Volunteer Abroad Alliance is misschien een jonge organisatie maar kan toch al teren op jaren ervaring. De deelnemende organisaties (vierde pijlers) zijn al jaren actief in hun projecten waardoor deze alliantie 

Helpende Handen
Helpende Handen

In de school van de school Sint-Augustinusinstuut in Aalst, willen wij jong-volwassenen bewust maken van problemen in het Zuiden.We organiseren verschillende activiteiten per schooljaar om rond die bewustwording te werken en ook om financiële middelen te verzamelen om projecten te ondersteunen.Wij bieden studenten HBO5-verpleegkunde georganiseerde stages verpleegkunde aan in Nepal, India, Rwanda.De stages vinden steeds plaats bij mensen die het sowieso heel moeilijk hebben in hun eigen land: ar...

Bel-Guinée
Bel-Guinée

Projectontwikkeling in Guinée Conakry voor vrouwen en kinderen via 1. Structurele ondersteuning (lange termijnsvisie), 2. microprojecten 3. eventuele noodhulp Met respect voor de lokale cultuur, gewoonten én ondersteunen projecten die reeds bestaan en goed draaien zodat deze hun draagkracht verder kunnen uitbouwen.Bel-Guinée staat ook voor wisselwerking: wij willen ook hier ter lande informeren, sensibiliseren en de kracht van sociaal engagement delen.

Solidaridad Nación Uru
Solidaridad Nación Uru

Het project heeft drie doelstellingen. Vooreerst de samenwerking van de drie Uru-gemeenschappen versterken over de verschillende provinciegrenzen heen, zodat ze als groep kunnen optreden naar de buitenwereld en ook hun economische situatie verbeteren. Momenteel vormen ze de armste groep in het departement Oruro. Vervolgens het verbeteren van hun fysieke levensomstandigheden hangt nauw samen met het herstel van hun leefmilieu (rietvelden aan de oevers van het meer) en het verhogen van hun eigen v...

Tumaini Kenia
Tumaini Kenia

Wij vertrekken vanuit het geloof dat ieder mens recht heeft op een menswaardig leven. Wij zien de beschikbaarheid van voedsel, beschutting, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg als basisvoorwaarden voor elk persoon om dit waardig leven te kunnen leiden. Wij richten ons op een aantal van de meest kwetsbare mensen in Kenia, met extra aandacht voor baby's, kinderen en tieners. Eén van onze favoriete principes luidt als volgt: 'Hoop is vitaal, kennis is cruciaal'. Zowel hart als verstand zijn ...

YOUTH PROJECT AFRICA
YOUTH PROJECT AFRICA

Our mission is to empower youths through education and community development. The best way to empower youths is to give them an education or a skill. And also to support the community through local projects on health and environment. That is exactly what we are doing.

ELIKYA  MALAMU      ELMA/oprechte  hoop
ELIKYA MALAMU ELMA/oprechte hoop

Door de jarenlange conflicten in het moederland Congo willen wij met onze VZW. Werken rond geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie,omdat wij van mening zijn dat er grote nood is aan deze specifieke ondersteuning .

Akwaaba Asuadei
Akwaaba Asuadei

Akwaaba Asuadei, wat ‘Welkom in Asuadei’ betekent, is een organisatie die zich sinds 2010 bezig houdt met de uitbouw van de “Willy-Taylor Academy”, een school in Asuadei, centraal Ghana waar leerlingen vanaf de peuterklas tot en met het derde secundair terecht kunnen. Samen met Emelia, de directrice en haar lokale team proberen we de school op een hoger niveau te tillen. Hierbij werken we steeds vanuit het idee van empowerment en zelfredzaamheid. Akwaaba Asuadei is een project van A.M....

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors