logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
835 Pijlers gevonden.
The Angkor Tree Project
The Angkor Tree Project

Uitbouw en ondresteuning va lokale initiatieven ter bevordering van onderwijs voor jongeren en volwassenen, creeeren van sociaal economische omstandigheden wxaarin het mogelijk is onderwijs te volgen

Doeners + Denkers = Doenkers vzw
Doeners + Denkers = Doenkers vzw

Doenkers wil kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden versterken door talenten, zelfredzaamheid en ondernemerschap te ontwikkelen. Om die condities te creëren waarin de kinderen en jongeren zich ten volle kunnen ontplooien, zetten we in op onderwijs SDG 4) , gezondheidszorg (SDG 3) en ondernemerschap (SDG 8). We zetten zowel in op infrastructuur, zoals het bouwen van een veilige schoolomgeving of het plaatsen van waterinstallaties, als op het uitwisselen van expertise op vlak van onderwijs, gend...

Een Hart Voor Senegal vzw
Een Hart Voor Senegal vzw

Wat is de algemene doelstelling van het project, aan welke problemen wil het project een oplossing bieden? Kinderen, ouders en buurtbewoners onderwijs en opvoeding aan te bieden zodat ze zelf kunnen voorzien in hun eigen onderhoud, een kind zonder studie is hulpeloos. Door de opvoeding van de kinderen leren ook de ouders en de buurtgemeenschap. De lokale economie te stimuleren; alle aankopen en vervaardiging van de nodige materialen gebeuren in de buurt van de school. De buurtgemeenschap en do...

Saancho vzw
Saancho vzw

Bij onze vorige bezoeken aan Nepal hebben we zelf gezien hoe pover het onderwijs is in de bergdorpjes. De scholen zijn lekkende gebouwtjes en de leraren spreken een onverstaanbaar Engels. Daarentegen zijn er in Kathmandu heel wat prima privéscholen waar het niveau echt wel goed is. Maar dan moeten de kinderen wel een goede basis hebben en dat is er in de bergdorpjes niet. We willen die kinderen in Nepal helpen om degelijk basisonderwijs te krijgen en zo de kans op beter voortgezet onderwijs te...

LUMOS
LUMOS

Voor UZ Leuven is ontwikkelingssamenwerking geen nevenactiviteit. Ontwikkelingssamenwerking is integendeel een onlosmakelijk deel van de missie van het ziekenhuis. UZ Leuven bundelt zijn medische kennis en ervaring met de expertise van partners in eigen land, om die ter beschikking te stellen van de medische zorg in Afrikaanse landen. Zorgverleners trachten in die landen in zeer moeilijke omstandigheden duurzame gezondheidszorg te ontwikkelen.

LUMOS - Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit
LUMOS - Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit

•LUMOS stelt zich tot doel te werken aan duurzame ontplooiing van basisgezondheidszorg in Zuidlanden in ontwikkeling. •LUMOS streeft ernaar haar doel te realiseren door een gerichte overdracht en opbouw van kennis en vaardigheden in een samenwerking die niet gevat zit in een eenrichtingsverkeer, maar zich integendeel kenmerkt door wisselwerking. •LUMOS voert haar opdracht uit door het mobiliseren van de ontwikkelingsrelevante academische, klinische en organisatorische expertise van haar me...

Urpi Sonqocha
Urpi Sonqocha

Urpi Sonqocha’s hoofddoelstelling is dat de kinderen van ons project zich veilig en zeker voelen zodat zij weten om te gaan met de kansen en tegenslagen in hun leven. Dit hebben we uitgeschreven in de volgende, concrete, doelstellingen: • Het verbeteren van de leefomstandigheden en de kwaliteit van leven van de families (met name de vrouwen en kinderen), die in San Jeronimo in (extreme) armoede leven. Focus ligt op gelijke rechten voor iedereen. • Het aanbieden van psychologische hulp om...

Aukas
Aukas

Aukas is een vzw met onderwijsprojecten in Cambodja met als voornaamste doel: DE RELATIE TUSSEN  KINDERARBEID, ARMOEDE  EN ANALFABETISME DOORBREKEN Slechts 24% van de jongeren in Cambodja maakt zijn middelbare school af. Dit door een combinatie van verschillende oorzaken maar de belangrijkste oorzaak is armoede. Ouders zijn genoodzaakt hun kinderen vroegtijdig aan het werk te zetten. Onze initatieven zijn er dus in de eerste plaats op gericht om die vicieuze cirkel te doorbreken. On...

Happiness for nepal
Happiness for nepal

De vereniging heeft tot doel het aanbieden van medische, sociale, maatschappelijke, educatieve en morele ondersteuning aan de bevolking in Nepal.

Seed Of Love
Seed Of Love

VisieGeef iemand een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer die persoon vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven. MissieGezinnen te onderwijzen om zelfvoorzienend te worden en op deze manier de toekomst van een kind en zijn gemeenschap te transformeren.

The Pulley Gambia
The Pulley Gambia

Jaarlijks gaan verschillende studenten uit sociale richtingen via 'The Pulley' op buitenlandse stage naar Gambia. Ze geven er ondersteuning in verschillende scholen (kleuter, lager en hoger onderwijs). Ze wonen er in een gastgezin en worden ondergedompeld in de cultuur. Ze worden opgevolgd door een mentor van The Pulley waarbij ze dag en nacht terecht kunnen voor vragen en problemen. Samen met de mentor laten ze het project verder groeien, steeds aangepast aan de noden van de bevolking. The Pul...

MayaPipil IzalcoNazareth
MayaPipil IzalcoNazareth

Na eeuwenlange uitbuiting, eerst door de Spaanse kolonisator en later door de VS en in de nasleep van een bloedige burgeroorlog en repressie, kennen de indiaanse afstammelingen van de Maya en de Pipil ( een nog ouder met de Maya verwante etnie) enorme sociaal economische problemen. Vooral bij de jongeren is er een negatief zelfbeeld. Via herstel van identiteit en dialoog met ouderen wil dit project werken aan sociaal economische heropleving waar heel de indiaanse gemeenschap van Izalco kan van p...

Casa 93
Casa 93

Casa 93 organiseert culturele events om fondsen te werven die dienen als steun voor de ontwikkeling van 3 dorpen in Tamil Nadu, Zuid-India.Wij stellen als doel de levensomstandigheden van de zwakken in de lokale samenleving te verbeteren en de kinderen beter voor te bereiden op hun toekomst.

Dropping Hearts
Dropping Hearts

De vzw Dropping Hearts is een vrijwilligersorganisatie die in 2018 ontstaan is uit de vzw Non-Profit Belgium. De vzw Non-Profit Belgium werd in 2005 opgericht door een groep welzijnswerkers uit de Vlaamse gezondheidszorg in nasleep van de ramp met de tsunami die eind 2004 grote delen van Zuidoost-Azië had getroffen. De belangrijkste opdracht van de vzw Non-Profit Belgium bestond er aanvankelijk in hulp te bieden op het gebied van medische en geestelijke gezondheidszorg. Tijdens hun werkzaamhed...

Centre Social d’Information, d’Orientation Scolaire et Professionelle
Centre Social d’Information, d’Orientation Scolaire et Professionelle

Het hoofddoel van CSIOSP is een oplossing te bieden aan de onzekerheid waarin weduwen en wezen in Kameroen verkeren. Ons doel is om weeskinderen, weduwen,en jonge werkzoekenden op een humane en duurzame manier verder te helpen in hun leven.

Tansila
Tansila

Onze missie is zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om onderwijs te volgen. Onderwijs is immers de start van een goede ontwikkeling.Het college zal gespecialiseerd zijn in communicatie, er moet dus elektriciteit, internet en computers aanwezig zijn op de school. Het is voor ons een hele uitdaging om het dorp Tansila te voorzien van elektriciteit en internetverbinding. Dit zal niet alleen de jongeren ten goede komen, maar ook de ganse bevolking van Tansila.

Stevoort Nursery school Jammeh-Kunda
Stevoort Nursery school Jammeh-Kunda

Realisatie van de bouw van een school. De school van 4 x 20 m is momenteel klaar en de erkenning van de overheid is zo goed als rond. We gaan nu een naaiatelier opstarten zo dat er een verzelfstandiging kan verkregen worden om de school te onderhouden.

Mana Mfasha
Mana Mfasha

Beide projecten ondersteunen en hier aan zoveel mogelijk mensen laten zien dat hulp nodig is.Het is een kleinschalig project en we willen hen ondersteunen en proberen om samen met hen te werken.Leerkrachten en ouders mee te laten beslissen over de werking.Tenslotte ; onderwijs is een recht voor iedereen!Voor het tehuis :mensen met een beperking worden dikwijls in de steek gelaten door hun familie en de tehuizen krijgen weinig of geen steun van de overheid.

INFODEV - Information, Formation et Développement
INFODEV - Information, Formation et Développement

Renforcer les compétences organisationnelles et structurelles des acteurs étatiques et non étatiques, lutter contre l'insécurité alimentaire, promouvoir les activités génératrices des revenus, formation professionnelle des jeunes desoeuvrés et et formation continue des adultes acteurs de développement

Academics For Development
Academics For Development

Het doel van Academics for Development is studenten de mogelijkheid bieden om via het toepassen van hun verworven kennis social impact te hebben in het Zuiden op een zinvolle en duurzame manier. AFD doet dit door jaarprojecten te organiseren waar studenten een heel jaar in team samenwerken aan een probleem van een NGO en dan dit project tijdens de zomer werkelijk verwezenlijken in het Zuiden. AFD wil op een unieke manier studenten, het Zuiden en de bedrijfswereld verbinden. - Studenten missen p...

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors