logo

Abdijschool van Zevenkerken

Abdijschool van Zevenkerken

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Abdijschool van Zevenkerken

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Kenia

MISSIE

Live, learn and labour. Vlaamse jongeren gaan twee weken op inleefreis naar  de Keniaanse bush. Het eerste doel van de reis is samenleven in dezelfde omstandigheden en de wederzijdse ‘cultuurshock’ overbruggen (live). Het tweede doel is van elkaar te leren. De Keniaanse en Belgische jongeren hebben dezelfde leeftijd, maar niet dezelfde achtergrond. Toch kunnen ze – in beide richtingen – van elkaar leren en over de verschillen heen kijken (learn). Het derde doel is de povere accommodatie van de landelijke school verbeteren. Hiervoor worden concrete bouwwerken uitgevoerd om de school op het gebied van hygiëne en comfort een minimumstandaard te laten bereiken. Deze werken worden door de Vlaamse jongeren uitgevoerd in samenwerking met de Keniaanse leerlingen en onder toezicht van lokale aannemers en werklui (labour). Bij elk van deze doelstellingen is de Keniaanse school een volwaardige partner van onze Vlaamse school.

HISTORIEK

De Sint-Andriesabdij werd begin 20e eeuw (her)opgericht vanuit een missionaire gedachte. Vele generaties monniken hebben zich in de afgelopen decennia ingezet voor de vooruitgang van ontwikkelingslanden, meer bepaald in het domein van het onderwijs. Een sterke band en een efficiënte samenwerking zijn op deze manier gegroeid.
De door de monniken opgerichte Abdijschool van Zevenkerken organiseert vanuit haar sociale pijler sinds twintig jaar inleefreizen naar ontwikkelingslanden. Een team enthousiaste vrijwilligers (hoofdzakelijk leerkrachten) organiseert deze reizen onder de hoede van de abdij en de school. Sinds drie jaar is er een specifiek “Team Kenia”.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Brugge

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Inheemse volkeren, Kinderen en jongeren

THEMA'S

ecologie, veeteelt en/of visserij, Watervoorziening, Economie, Gezondheidszorg, Onderwijs, Infrastructuur

FOTOGALLERIJ

organisation_photo

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors