logo

ADRA Belgium

ADRA Belgium

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

ADRA Belgium

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Bosnië en Herzegovina, Burundi, Indonesië, Kirgizië, Mauritanië, Mongolië

MISSIE

ADRA Belgium strijdt tegen de armoede, de marginaliteit en alle vormen van kwetsbaarheid door initiatieven te ondersteunen die sociale rechtvaardigheid beogen, zonder onderscheid van ras, geslacht, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen.
ADRA Belgium strijdt tegen ongelijkheid en sociaal onrecht door het helpen opzetten of ondersteunen van duurzame structurele projecten, maar ook door diverse partnerschips te creëren en te versterken en dit in gehele overeenstemming met de fundamentele behoeften van de begunstigden.
ADRA Belgium wil tevens, in samenwerking met het ADRA-netwerk en andere partners, doeltreffende en snelle hulp verlenen aan slachtoffers van natuur-en humanitaire rampen over de gehele wereld.

HISTORIEK

Begin jaren 80, zelfs voor de ‘stichting van ADRA International, heeft predikant Jean Geeroms de actie ‘Adventhulp uitgebouwd in België en in Groothertogdom Luxemburg. Zo konden missionarissen die werkzaam waren in Afrika worden geholpen. Zo werd Herman Naert bijv. ondersteund in Noord-Afrika.

Toen het netwerk "ADRA International" werd georganiseerd, heeft hij zijn actie uitgebreid, voornamelijk door adventkerken te sensibiliseren en door verschillende projecten te ondersteunen.

Het ging zowel om officiële ADRA projecten ( vraag van lokale ADRA bureaus), als om andere projecten, in het algemeen door adventisten opgezet. Dankzij zijn engagement, heeft hij banden gesmeed met partners in Afrika, in Azië en in enkele landen in Oost-Europa. ADRA België heeft zo ontwikkelingsprojecten ondersteund, maar is ook tussengekomen in het kader van noodhulp.

Om de verschillende projecten te ondersteunen werden verschillende acties georganiseerd door de lokale groepen om fondsen te werven. Jean Geeroms is de sleutelfiguur geweest tot einde 2011, datum waarop hij zich heeft teruggetrokken.

Sinds 2012 heeft Jacques Rase het voorzitterschap van de vereniging aanvaard. Hij staat in voor de continuïteit van de actie, waarvoor al vele jaren een engagement was aangegaan. Talrijke projecten werden tot een goed einde gebracht. Nieuwe projecten worden momenteel ondersteund. ( zie rubriek: ADRA in actie)

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Antwerpen

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Kinderen en jongeren, Vrouwen, Ouderen, Vluchtelingen

THEMA'S

Watervoorziening, Onderwijs, Infrastructuur, Noodhulp

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors