logo

AMAR

AMAR

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

AMAR

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Belize, Brazilië

MISSIE

Algemene doelstelling

·       Sensibiliseren van Mortselaars en andere geïnteresseerden ivm de problematiek van de Braziliaanse straatkinderen. Helpen om de maatschappelijke integratie van straatkinderen te verwezenlijken in het grootstedelijk gebied van Rio de Janeiro.

·       We organiseren laagdrempelige activiteiten om zowel jong en oud te bereiken.

·       Geldinzameling om houtatelier te sponseren.        

 

 


HISTORIEK

Deze groep werd in de jaren ‘80 opgericht door de vriendengroep van de Mortselaar Jan Daniëls toen hij naar Rio de Janeiro vertrok om daar mee te helpen in een project met straatkinderen.  Sindsdien neemt de steungroep actief deel aan GROS.

 

Het project AMAR, omvat een mobiele straathoekwerking, een dagcentrum voor eerste opvang, een 24u – opvanghuis en ateliers waar de kinderen een stiel kunnen leren.  


-        Het project AMAR bereikt 1000 kinderen en jongeren tot 18 jaar ( nazorg tot 21 j) .

                  -      De rechtenwerking ( binnen netwerking van 20 straatjeugd-ngo´s) bereikt 5.000 kinderen.

 

AMAR startte in 2012 een krea-atelier voor straatkinderen, gelocaliseerd in het 24 u opvanghuis. Een eerste stap was de verbouwing van een bestaande garage tot spelatelier, een tweede stap was de dekking van de werkingskost: loonkost voor een houtmeester die de ambachtelijke produktie van houten speelgoedjes aanleert aan de kinderen én materiaalkost.

 

Projectbeschrijving 

AMAR onderhoudt een aantal permanente werkwinkels ( ateliers) waar straatkinderen overdag een kans krijgen om uit de risicovolle straatsituatie  te komen en tegelijkertijd via informele opvoeding de herintegratie bij het  komende schoolproces voor te bereiden.

 

Een zwerfkind heeft geen boodschap aan direct terug op de schoolbanken zitten, en vraagt een tussenbegeleiding die opnieuw ´leren leren´ koppelt aan een aantrekkelijk inkomstenresultaat: een bescheiden geldelijke inkomst of een voelbare levensverbetering.

 

In het opvangcentrum van AMAR zijn daarom naast een alfabetisatieklas ( die terug voorbereid voor schoolinschakeling) ook een paar ludieke workshops in werking: muziekatelier, sport en spel, capoeira, informaticacursus en een houtatelier voor aanmaken van gerecycleerd speelgoed.

 

In het houtatelier, dat dagelijks werkt in de voor- en namiddag, worden via houtdonaties houten speelgoedjes gemaakt ( autootjes, poppen, fopdozen, constructiespelen ..) die een stock aanbrengt via een door de straatkinderen opgezet coöperatiefje , voor verkoop op de artisanaatmarkten van Rio. Dit coöperatief brengt inkomsten op die onder de groep worden verdeeld.

 

Algauw zien bv. de schoenpoetsers die uren onder de zon zwoegen in de ongezonde situatie van kinderarbeid, dat ze snel meer verdienen door lid te worden van het (kindvriendelijker) houtatelier. In het opvangcentrum van AMAR leren ze zo – uit eigen motivatie- dat ze een hele dag rondzwerven kunnen omruilen voor nieuwe groeikansen via de ateliers , terug naar school gaan, een economische inkomst en samenwerken in groep. Bovendien zet AMAR via de activiteiten in het opvanghuis een proces in van herthuisplaatsing in het gezin of voor alternatieve woongelegenheid.

 

De doelgroep voor het houtatelier betreft hier lesgroepen van telkens 25 straatkinderen  en –jongeren tussen 7 tot 18 jaar. De cursus loopt in blokken van 6 maanden en biedt een vormingscertificaat voor aspirant/assistent houtbewerker, wat voor de jongeren vanaf 15 jaar belangrijk is voor de kansen op de arbeidsmarkt.

 


Met de Mortselse steungroep financieren we mee het materiaal van het houtbewerkingsatelier en het loon van de bekwame lesgever.
Activiteiten de afgelopen jaren :

Aanwezigheid op de jaarmarkt met een standje, organisatie van activiteiten zoals films gerelateerd aan de problematiek van de straatkinderen, workshops Braziliaanse drum en zang, workshop speelgoed knutselen met petflessen, spreekbeurten in de scholen, kerstbrief, ontmoeting met Jan Daniëls als hij in het land is, expo met foto’s van Frederik Buyckx over de favela’s in Diamantmuseum te Antwerpen.

 

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Mortsel

DOELGROEP(-en)

Stedelijke bevolking, Inheemse volkeren, Kinderen en jongeren

THEMA'S

Gezondheidszorg, Onderwijs, kinderen- en jongerenrechten

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Vroeger met SOS KIds, maar die bestaan nu niet meer.

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

geen

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors