logo

Associatie België-Congo

Associatie België-Congo

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Associatie België-Congo

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Congo-Kinshasa

MISSIE

Gezien de precaire situatie van de Congolese bevolking, willen wij als diasporavereniging hen rechtstreeks ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen de honger en voor een menswaardig inkomen. In het bijzonder komt ABC op voor de Congolese vrouw en in het algemeen voor de Congolese landbouwbevolking. Dit via opleidingen in de landbouw en verwerking van landbouwproducten.

Via vergaderingen met de leden-gezinnen van de dorpen in Congo, worden PCM-trajecten (Project Cyclus Management) doorlopen. Zo komen gedragen projecten tot stand, waarvan de boerenfamilies de voornaamste “owner” zijn. Alle concrete activiteiten, worden zoveel mogelijk met de voltallige groep besproken.  VORMINGEN zijn belangrijk, prioritair voor de vrouwen; "Moderne familiale landbouwmethodes", "Bosbeheer", "Uitbouwen van democratische structuren", "Hoe een rendabel project van transformatie opstarten", "Hygiëne en HACCP"...

HISTORIEK

ABC bestaat voornamelijk uit mama's van de Congolese diaspora uit Antwerpen. Een 5-tal jaren geleden ontstaan als een informele groep van mama's, wensen wij in 2020 over te gaan naar een VZW-structuur. Wij sluiten ons ook aan bij grotere verbanden zoals AROSA, FMDO... Wij steunen rechtstreeks organisaties in Congo, die daar actief zijn aan de basis.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Antwerpen, Izegem

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Vrouwen

THEMA'S

ecologie, veeteelt en/of visserij, Economie

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Arosa FMDO

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

Solfa

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors