logo

Biopal vzw

Biopal vzw

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Biopal vzw

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Mali

MISSIE

Het Biopalproject wil een oplossing bieden aan de algemene socio-economische problemen in Kayes door het implementeren van geintegreerde projecten die duurzaam en zelfvoorzienend zijn. Hierbij vooral op het gebied van plattelandsontwikkeling en in nauwe samenwerking met de dorpsgemeenschappen, de NGO A.L.D., de plaatselijke overheden en de universiteit van Bamako.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken hebben we deelprojecten gemaakt.

1. Werken rond landbouwproductie. Productie en verkoop van biologisch en duurzaam kippenvoer. Ondersteuning van de afzetmarkt voor lokale producenten, boeren en organisaties. Productie van gewassen voor menselijke consumptie. Hiervoor beschikt de coöperatieve over 200 ha, gekregen van Kayes en de 19 dorpen.

2. Werken rond een economisch netwerk. Het project biedt verhoogde, eerlijke lonen en ziekteverzekering voor de boeren. Het creëren van perspectieven om migratie tegen te gaan is een van de doelstellingen. Biopal creëert zelfstandigheid, jobs in vaste loondienst, educatie op lager en hoger niveau en zorgt voor de vergroting van het economische web door andere initiatieven en zelfstandigen te betrekken.

3. Werken rond pluimvee. Het fokken van eendagskuikens met een moderne broedmachine om de import van ongezonde, doorgefokte kippen (de zogenaamde “plofkip”) te voorkomen.

4. Werken rond milieu. Gebruik maken van milieuvriendelijk en duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Pushback methoden tegen woestijnvorming, elimineren van het gebruik van pesticiden door gebruik van het push-pull systeem en weinig milieu impact door ecologische aanpak van zowel de bouw als de werking.

5. Werken rond vorming. Training van de rurale bevolking en het ondernemerschap bevorderen. Het project richt zich vooral op de jongvolwassen mannen en vrouwen uit de lokale, rurale bevolking. De lessen worden georganiseerd door de NGO A.L.D., waarmee zowel de coöperatieve in Mali als VZW BIOPAL België̈ een samenwerkingsakkoord gesloten hebben. Daarenboven wordt het teach- the-teacher-principe toegepast.

Het project zou als een technologisch en economisch voorbeeld kunnen dienen en het is mogelijkheid tot replicatie in andere Sahelgebieden.

 

 

HISTORIEK

*2003: Oprichting NGO A.L.D. door Tingalla Kouma. Hij was vroeger schooldirecteur in Kayes. Mits de scholen geprivatiseerd zijn, had hij geen job meer en wou verandering tewerkstellen. Veel meetings met publieke functionarissen hebben veel opgebracht maar de technische en financiële middelen waren ontoereikend.

*2009: Kennismaking met Tingalla Kouma op onze prospectiereis, die we gedaan hebben met het oog op het meewerken in een ontwikkelingsproject. Na gesprekken met Tingalla groeide het besef dat 'het kweken van kippen' de motor van ontwikkeling kan zijn in de dorpen, en dat een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, kan bijdragen tot de verwezenlijking van voedselzekerheid in het dorp en omstreken.

*2013: Na de staatsgreep hebben Tingalla Kouma, Peter Striegel en Laura Striegel de coöperatieve Biopal opgericht en een samenwerkingsakkoord met de lokale NGO (A.L.D.) van Tingalla gesloten. Het eerste project dat de NGO en de Coöperatieve hebben opgericht was een basisschool waar de kinderen gratis onderwijs krijgen. Ondertussen gaan er meer dan 120 leerlingen naar deze school.

Daarna is de coöperatieve, na overleg met de verschillende overheden, de universiteit en de verschillende partners, beginnen bouwen aan de kippenboerderij. Het project is begonnen met 2 vaste medewerkers en momenteel zijn er 10 medewerkers in loondienst. De NGO gaf daarop vormingen, educatie en sprak met de imam, bisschop, douane, en de burgemeester van Kayes.

*2016: In samenwerking met de lokale schrijnwerkers van Kayes, zijn er verkoopsrennen gebouwd waardoor nu 15 personen zelfstandig kippen verkopen. In datzelfde jaar is de eerste, zelfstandig uitgebate winkel in de stad Kayes geopend, waar zowel de kippen als het veevoeder verkocht worden.

*2017: Oprichting vzw Biopal om ons te richten op noordwerking. 

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Antwerpen, Borgloon, Genk, Gent, Gooik, Ham, Kortrijk, Leopoldsburg, Leuven, Oostende, Roeselare

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Vrouwen

THEMA'S

Onderwijs

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors