logo

Centro Andino

Centro Andino

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Centro Andino

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Paraguay, Peru

MISSIE

De vzw Centro Andino is een erkende vereniging met een zuiver filantropisch doel die zich enerzijds bezighoudt met het geven van rechtstreekse en financiële hulp aan het Zuid-Amerikaanse ontwikkelingsland Peru en anderzijds probeert de rijke Andescultuur in onze streken te verspreiden.

In de schoot van Centro Andino vzw werd tevens de werkgroep rond monseigneur Shaw met zijn verzendingen naar Paraguay opgenomen.
De school Pa'I Puku is momenteel het grootste project dat onze vzw steunt.

HISTORIEK

De vzw is ontstaan in 1983, toen enkele Zuid-Amerikaanse beursstudenten via de ombudsman van het RUCA in contact kwamen met Wilrijkse vrijwilligers hier die deze studenten en hun families gratis voorzien hebben van alle nodige materialen om gedurende hun studiejaren een aanvaardbaar bestaan te kunnen leiden.

Na hun terugkeer naar hun land van herkomst is het contact met de groepering gebleven en kwam van de oud-studenten de vraag om, via hen, de armsten onder hun lokale bevolking te helpen. Zo is het idee van de rechtstreekse zendingen van materialen geboren.

Sindsdien steunt Centro Andino vzw kleinschalige projecten financieel en materieel. We verzamelen allerlei kwalitatieve tweedehandse materialen zoals kleding, schoeisel, uitrusting voor volkskeukens, medische uitrusting, educatief materiaal en speelgoed. Deze goederen worden door vrijwilligers van de vzw in containers geladen en rechtstreeks verstuurd naar twee zelf gekozen coördinatoren, die op hun beurt de goederen verdelen naar betrouwbare lokale verenigingen zoals scholen, weeshuizen, ouderlingentehuizen, vrouwenverenigingen, blindeninstituten, parochies enz.

Door het wegvallen van onze betrouwbare contactpersoon in Peru, zijn de laatste jaren onze verzendingen naar dat land gestopt. De douaneformaliteiten zijn er te omslachtig en elke vertraging in de haven verhoogt alleen maar de kosten. Daardoor hebben wij verkozen om dat geld beter uit te geven aan financiële steun voor kleine projecten.

Om deze projecten te financieren houden wij met een deel van de gekregen materialen verschillende rommelmarkten. Wij organiseren ook jaarlijks een slidariteitsmaal en staan ook op de wilrijkse kerstmarkt.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Aartselaar, Antwerpen, Ranst

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Stedelijke bevolking, Personen met een beperking, Inheemse volkeren, Kinderen en jongeren, Vrouwen, Ouderen

THEMA'S

veeteelt en/of visserij, Watervoorziening, Gezondheidszorg, Onderwijs, Noodhulp, Socio-culturele sector

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

Tot 10 jaar geleden HAZ PERU met zetel te Huánuco in Peru. Sindsdien in Peru kleinere projecten in samenwerking met een school, een kliniek, een priester, een parochiaal team, Fairplay in Cuzco, Luz Verde in Puno, Promotalentos in huánuco,...

FOTOGALLERIJ

organisation_photo

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors