logo

Centrum voor Ondersteuning, Onderzzoek en documentatie

Centrum voor Ondersteuning, Onderzzoek en documentatie

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Centrum voor Ondersteuning, Onderzzoek en documentatie

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Rwanda

MISSIE

De organisatie wil de solidariteit tussen Europa en Afrika bevorderen door eerlijke ontwikkelingssamenwerking te bevorderen: samenwerking mag niet in één richting zijn. In het zuiden zijn er belangrijke talenten aanwezig die wij kunnen ontwikkelen. Daarom pleiten wij voor een ontwikkelingssamenwerking die gebaseerd is op het respect van talenten en de capaciteiten van de partners in het zuiden. Er kan geen sprake zijn van eerlijke ontwikkelingssamenwerking als het Noorden zijn visie eenzijdig oplegt, zonder overleg en uitwisseling met het Zuiden. 

HISTORIEK

Het Centrum voor ondersteuning, Onderzoek en Documentatie (COOD) vzw werd op 8 april 2008 opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Haar statuten werden op 13 mei 2008 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen neergelegd en de organisatie werd geregistreerd onder het ondernemingsnummer  0897.848.331

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Antwerpen

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Inheemse volkeren, Kinderen en jongeren, Vrouwen, Ouderen

THEMA'S

veeteelt en/of visserij, Economie, Gezondheidszorg, Onderwijs, Noodhulp

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Stad Antwerpen, Forum van Afrikaanse artiesten, Afrikaanse vrouwennetwerk, Afribel

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

Bedrijven

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors