logo

Corazones Unidos / NICAMIGOS VZW

Corazones Unidos / NICAMIGOS VZW

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Corazones Unidos / NICAMIGOS VZW

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Nicaragua

MISSIE

Corazones Unidos wil deskundige ondersteuning bieden aan gezinnen met kinderen met een handicap  in de streek van Terrabona en Dario in Nicaragua.
Een eerste stap hiertoe is om de kinderen en volwassenen met een handicap op te sporen en om dan te zorgen voor onderzoek en diagnose, indien nodig in gespecialiseerde centra in de hoofdstad. Een belangrijke doelstelling is eveneens het mogelijk maken van aangepaste therapie en ondersteuning en het aanleveren van adequate hulpmiddelen, zoals rolstoelen,ganghulpmiddelen,prothesen en aangepaste bedden. Aan de meest kwetsbare gezinnen wordt geprobeerd nog extra ondersteuning te geven. Een volgende doelstelling is het sterker en weerbaarder maken van kinderen en jongeren met een beperking en hun gezinnen. De focus wordt daarbij gelegd op de mogelijkheden en minder op de beperkingen: kinderen met een beperking laten naar school gaan, wordt gestimuleerd. Enkele mensen met een beperking zijn nu tewerkgesteld binnen de organisatie. 


De missie is ook om heel de werking inhoudelijk in handen te leggen van Nicaraguaanse deskundigen en deze zoveel mogelijk te versterken en te steunen door dialoog met de steungroep in België en met Dr. Toon Bongaerts die het project mee opvolgt al voorzitter van de raad van bestuur van Prosalud, de Nicaraguaanse ngo waar Corazones Unidos in ingebed is. Eduardo is een Nicaraguaanse kinesitherapeut en is een centrale persoon in de dagelijkse werking van Corazones Unidos. In een therapieruimte inTerrabona geeft hij therapie aan kinderen met een motorische en meervoudige beperking en leert ook aan de ouders hoe ze in het dagelijks leven de ontwikkeling van hun kind kunnen bevorderen. Hij wordt hierin bijgestaan door Magalis, een andere fysiotherapeute en Geaconda,een ouder, die samen met de ouders d.m.v. spel- en knutselactiviteiten de kinderen probeert te stimuleren in hun ontwikkeling. Deze mensen werken ook als mobiele brigade, die probeert ook mensen uit de verafgelegen gebieden te bereiken.Jongeren met een verstandelijke beperking weerbaarder en zelfstandiger maken is ook een nieuw werkpunt binnen dezelfde missie.
Corazones Unidos wil ook het isolement waarin de gezinnen met een persoon met een handicap zich bevinden, doorbreken.Door het oprichten van ouderwerkgroepen wordt de weerbaarheid van mensen in een gelijkaardige moeilijke situatie versterkt.
De lokale gemeenschap van de kleine gehuchtjes worden sterk betrokken:leerkrachten van de lokale schooltjes worden aanzien als een belangrijke schakel om gezinnen te leren kennen én om kinderen met een beperking eventueel ook in te schakelen in het schoolgebeuren. Ook jongeren uit de dorpen worden aangesproken om als vrijwilliger mee te werken. Voor het vervaardigen van hulpmiddelen wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale ambachtslieden.  

In het project worden zoveel mogelijk contacten met de bestaande lokale organisaties; dit is belangrijk voor de duurzaamheid van de totale werking. De werking van Corazones Unidos is verbonden aan andere projecten rond gezondheidszorg (Prosalud), het nieuwe project van Armonia Mental ( rond geestelijke gezondheidszorg) en onderwijs ( FANS- project gesteund vanuit Nicaraguacomité in Lommel). Ook dit zorgt voor een stevige verankering. Ook wordt samengewerkt met o.a.het Ministerio de Salud, Los Pipitos en andere Nicaraguaanse organisaties voor mensen met een handicap.Zo is er sedert 2017 een nieuw contact met een Nicaraguaanse NGO in Granada met een gelijkaardige naam: Corazon Contento.

HISTORIEK

In de zomer maakten enkele vrienden en familie van Dr. Toon Bongaerts een reis naar Nicaragua, en bezochten de werking van Prosalud waar dr. Bongaerts al jaren mee bezig was in de afgelegen bergstreken van Terrabona. Dr. Bongaerts bracht ons in contact met enkele ouders van kinderen met een handicap in Terrabona.

Bij vele gezinnen in Nicaragua ontbrak elke ondersteuning; er is nooit een diagnose van de handicap gesteld, ouders zijn volledig op zichzelf aangewezen voor de verzorging, ontwikkelingsstimulatie en opvoeding van hun kind. Hulpmiddelen, zoals rolstoelen of aangepaste schoenen ontbraken volledig. Kinderen lagen soms een hele dag op een dun matje op de grond in een achterkamertje van een schamel huisje. Het schrijnende contrast met de mogelijkheden die hier wel bestaan voor mensen met een handicap hadden ons sterk getroffen.

Daarom besloten we bij thuiskomst, in overleg met dr. Bongaerts, een steungroep op te richten om van hieruit een nieuw project ginder te ondersteunen. Het project kreeg de naam ‘Corazones Unidos’ en startte op in het voorjaar van 2011.
Het grondgebied waar het project begon was eerst enkel Terrabona, maar sedert 2015 werden stilaan ook meer gezinnen met kinderen met een beperking gekend in Dario, de  naburige gemeente waar Eduardo ook werkte voor Los Pipitos, een Nicaraguaanse organisatie. Deze organisatie heeft wel een goed uitgebouwd ziekenhuis in de hoofdstad waar gespecialiseerd advies kan gegeven worden, maar in kleinere steden en gemeenten hebben zij heel weinig middelen.Sedert 2016 worden ook gezinnen hier door Corazones Unidos ondersteund. De organisatie Prosalud heeft in 2017 gebouwen gekocht in Dario, waar nu meer activiteiten van Corazones Unidos plaatsvinden, waaronder ook een plaats voor een nieuw ingerichte therapieruimte en een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het ander project waar dr Bongaerts bij betrokken is, Armonía Mental, bracht ook voor Corazones Unidos nieuwe expertise: zo is er ook door een psychologe aandacht voor kinderen en jongeren met autisme.
Sedert de zomer van 2016 heeft Corazones Unidos in Vlaanderen zich verenigd met 2 andere projecten die ook werkzaam zijn in Terrabona, en waar dr. Toon Bongaerts bij betrokken is : de nieuwe VZW NICAMIGOS
2018 is voor Nicaragua een heel moeilijk jaar: na burgerprotest in april 2018 is er veel repressie met wegblokkades, honderden doden,toerisme in vrije val en algemene economische achteruitgang met als grootste slachtoffers de gewone en vooral de arme burgerbevolking.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Kontich, Lommel

DOELGROEP(-en)

Personen met een beperking

THEMA'S

Gezondheidszorg, Onderwijs

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors